Sananda via Adele Arini, 20 mars, 2018

Sananda

via Adele Arini

20 mars, 2018

”De alltsedan länge efterlängtade landningarna”

Hälsningar mina älskade bröder och systrar!

Inte lång tid efter mitt föregående meddelande gällande det kommande Stora Eventet, kommer här ytterligare en viktig uppdatering för er alla. Era Galaktiska Bröder och Systrar av Ljuset planerar nu för en större landning på Gaias yta. Den första landningsvågen kommer att ledas av en andligt utvecklad ras bestående av varelser som heter Plejaderna.

Plejaderna härstammar från Plejadernas stjärnsystem. I termer av fysiskt utseende så liknar Plejaderna mycket den mänskliga rasen. Hela deras civilisation existerar för tillfället inom den sjätte dimensionen; de har ’uppstigit’ från de lägre dimensionerna till de högre dimensionerna av medvetande (5D och högre) för miljoner av era Jordiska år sedan. Plejaderna är en del av de många urgamla raserna av varelser i detta Universum.

De, tillika med Arkturierna, Venusianerna, Antarerna och flera andra, bildar gruppen av högre-dimensionella varelseraser, som har de renaste avsikterna för att tjäna Gud/Källan/Högste Skaparen varhelst och närhelst det behövs.

De är helt och hållet hängivna till att tillhandahålla service för den Gudomliga Kärleken i allt som de gör. De tjänar troget Allt Som Är, med Allas Högsta Goda i sinnet. De ovanstående fyra ’utomjordiska’ raserna har utgjort de huvudsakliga Väktarna i denna Galax i miljoner års tid. De har fått uppgiften av Gud, med en Gudomlig Plikt att: Vaka över, vägleda och beskydda mänskligheten från allra första början av tiden på Jorden – medan de ständigt respekterade den Högre Viljan hos det Mänskliga Kollektivet, hela tiden.

För vissa av er som fortfarande i hög grad påverkas av det tredje-dimensionella paradigmet, kanske dagens uppdatering nu kan förorsaka onekliga negativa sensationer inom era fysiska kroppar. Ni kanske känner en spändhet eller spänning i magregionen, eller så rusar hjärtat en aning (utav rädsla och inte på grund av upphetsning). Det är högst sannolikt att ni känner på det här viset för att ni alltför mycket har påverkats av populära filmer med motiv med ’utomjordiska invasioner’, såsom ’Independence Day’ eller ’War of the Worlds’. Dessa filmer skapades av själar som spelade de Mörkas roller (som fram tills nyligen befann sig vid makten), för att hålla er kvar i de 3D-, lägre vibrationerna i ett medvetande av Rädsla och Separation.

Alla science fiction-filmer eller TV-serier var inte dåliga/ägnade att hålla er kvar i ett tillstånd av rädsla. Vissa, likt Stargate SG-1, Babylon 5, Star Trek och Matrix-trilogin, var i sanning Gudomligt inspirerade. De gav er oräkneliga ledtrådar (med en förklädnad av fantasiskapelser) om hur stort Universum är; vilken avancerad rymdrese-teknologi som mänskligheten inom kort kommer att kunna åtnjuta; möjligheten för tidsresande; de många varianterna av olika kännande raser som finns därute, och de Galaktiska regelverken för samverkan eller kommunikation mellan ett flertal olika utomjordiska civilisationer i Universum.

Star Treks ’Främsta Direktiv’ som förbjuder en att ingripa med den interna utvecklingen hos en (andligt och teknologiskt) mindre utvecklad civilisation, är i själva verket vår Guds ’Prime Directive’ för alla medlemmar i de högre-dimensionella, rymdbaserade samhällena. Denna Universella Lag följs av SAMTLIGA av era högre-dimensionella Galaktiska bröder och systrar.

Filmerna i Matrix-trilogin (med Keanu Reeves i huvudrollen) skapades i själva verket med ett mycket djupare syfte för att hjälpa mänskligheten att andligt vakna upp ur er djupa sömn. ’Neos’ roll symboliserade varenda en av er. I filmerna vaknade Neo upp (eller bortkopplades från maskinerna) från den Livets Matris som han levde inom, för att slutligen inta den förutsedda mäktiga rollen av ’The One’ som ledde ALLA till Fredens Tidsålder.

Ser ni temat med sambandet? Beskriver inte detta utmärkt vad som just NU sker överallt på Planeten? Ni alla, mina älskade vänner, spelar just nu Neos roll. De av er som nu läser detta, har nu vaknat upp från Matrisen i det tredje-dimensionella livet som var Planeten Jorden. Era andliga gåvor, era Gudomliga gåvor av Skapande och Manifesterande kommer härnäst att väckas upp, så att ni ska kunna skapa, attrahera och manifestera Nova Gaia. Genom att ledsaga SAMTLIGA till den gyllene tidsåldern av Fred, Kärlek, Enhet, Harmoni och Överflöd på Jorden.

Ni är ”The One” som ni har väntat på. Ni alla befinner er i processen av att bli det alltsedan länge förutspådda fysiska förkroppsligandet av Kristusmedvetandet (Medvetandet av Gudomlig Kärlek & Enhet) på Planeten Jorden.

Vissa av er är kanske helt nya för, eller resistenta mot, konceptet att mänskligheten inte är ensam i detta Universum. De många science fiction-filmerna och TV-serierna om utomjordiska raser ’därute’ har hittills inte kunnat övertyga er om den faktiska existensen av kännande civilisationer i andra delar av detta stora Universum som ni bor i.

De flesta av er som regelbundet läser de här andliga, kanaliserade budskapen, har emellertid ständigt fascinerats av science fiction-genren under hela ert liv. Ert hjärta har alltid ’känt till och kommit ihåg’ följande Höga Sanning: Mänskligheten är bara en av flera kännande raser av varelser därute i Universum. Djupt inombords kan ni ha känt er så annorlunda än människorna runtomkring er; som om ni inte ’hört hemma’ här på denna planet. Ni har hela livet kämpat för att känna er ’HEMMA’ här.

Dessa känslor är helt normala för någon som ni. Ni har känt på det sättet för att ni är våra ’Stjärnfrön’; våra ’Volontärer’ och en del av vår ’Markbesättning’. (Vänligen läs det kanaliserade meddelandet från Ärkeängel Mikael som heter: ’Klara Färdiga Gå’ – Ready Set Go – för ytterligare information.) Ni har alla frivilligt ställt upp på ett uppdrag på Planeten Jorden; ett uppdrag inom vilket ni kommer att spela en viktig roll i mänsklighetens andliga uppvaknande och utveckling.

Ni kom också från många olika delar av Universum; från många olika högre-dimensionella civilisationer i Ljusets tjänst. Och till åtskillnad från era snart kommande Galaktiska bröder och systrar, så föredrog ni att få en plats på första parkett inför dessa spännande förändringar som nu äger rum på Planeten Jorden! Ni kom hit för att först och främst hjälpa till, genom att sänka era naturligt höga vibrationer som en förberedelse för en resa till den tredje dimensionen och sedan genom att ta på er ’kostymen’ hos en fysisk mänsklig kropp. Ni har hittills haft ett rätt så utmanande liv; ni har försökt anpassa er och låtsas som om ni hörde hemma här och som om ni var helt ’normala’ – precis likt alla andra.

Det följande är mitt meddelande till er:

”Ni alla som är medlemmar i vår Markbesättning, känn ringningen i den Stora Väckningssignalen ljuda inom er precis NU. Denna signal för att ta upp ledarskapsmanteln, för att leda mänskligheten in på vägen av Enhet och Kärlek, kan inte längre ignoreras. Ni har under en mycket lång tid övat er och förberett er för denna roll. Ni ÄR redo. Frukta inte. Allting vecklar ut sig på ett perfekt sätt i enlighet med Guds Gudomliga Plan.”

”Det är nu dags för er att sluta spela smått. Vid det här laget borde ni alla mycket väl veta att ert kraftfulla, multi-dimensionella Högre Själv är fyllt med Gudomlig Kärlek och Visdom.

Ert Högre Själv befinner sig i processen av att förena era SAMTLIGA Förflutna och Framtida livsupplevelser som ni har ackumulerat alltigenom Universum, i det storslagna eviga ögonblicket som är NU.”

”Denna Multi-dimensionella Visdom kommer inom kort att laddas ner till er, så att ni ska kunna hjälpa alla människor på väg att uppstiga, med att fullständigt förkroppsliga och integrera sina egna Högre Själv. Er Galaktiska Familj står beredd att stötta er på vartenda steg på vägen. Förnim deras kärleksfulla närvaro som just nu fullständigt omger Jorden. De har anlänt, i Kärlek och Ljus, för att hjälpa alla medlemmar av den mänskliga rasen på er resa tillbaka till Källan/Gud.”

”De flesta av er har väntat på denna landning i vad som verkar vara evigheter. Nu när denna viktiga tilldragelse praktiskt taget står för er dörr, är det nu dags för er alla att bli de femte-dimensionella ledare som ni föddes till att vara! Vid det avgörande ögonblicket i tiden då er Galaktiska Familj anländer till planeten Jordens yta, vänligen stig fram och var en av de första grupperna av människor som välkomnar deras ankomst. Omfamna Plejaderna såsom ni skulle omfamna en sedan länge förlorad vän, och uppmärksamma att deras närvaro innebär att det är dags för hela mänskligheten att äntligen bli äkta, aktiva medlemmar i det galaktiska samhället.”

”Uttala er Högre Sanning till alla på hörbart avstånd: att dessa Galaktiska Bröder och Systrar har kommit till Jorden i en Anda av Fred, Kärlek och Enhet.”

Det finns absolut inget att frukta. Plejaderna är fullständigt förberedda inför alla eventualiteter. Inget som mänskligheten kan komma upp med (utav rädsla eller utav några andra tredje-dimensionella reaktioner) kommer att förmå skada dem. De kommer inte att bära på sig något som kan uppfattas som ’vapen’ och de kommer absolut inte att göra något som felaktigt kan uppfattas som att de skulle ’ha fientliga avsikter’ gentemot Mänskligheten. Plejaderna kommunicerar sinsemellan via mental telepati och de har förmågan at kommunicera mer er på samtliga Jordiska språk. Ifall ni är en av de tappra som i själva verket närmar er en av dem i vänskap, så kommer ni att finna att kommunikationen med dem sker med lätthet och utan möda.

Dessa högt utvecklade varelser av denna ras utstrålar starka, höga vibrationer av Kärlek och Ljus som ögonblickligen får er att känna er trygga, väl till mods, omtyckta och fullständigt älskade.

Plejaderna har varit och är fortfarande en del av Väktarna som skyddar mänskligheten i denna Galax. De har spelat en viktig roll i det andliga uppvaknandet och utvecklingen av den mänskliga rasen. De är här för att hjälpa till med att disintegrera samtliga aspekter av mänsklighetens pågående tredje-dimensionella sätt att leva (baserade på Dualitet, Rädsla, Brist och Separation), samt att hjälpa till med att etablera grunden för ett femte-dimensionellt samhälle vilket kommer att vara fullständigt baserat på: Fred, Enhet och Enighet, Kärlek och Överflöd.

Dessa andligt högt utvecklade ljusvarelser har kommit till Jorden bärande på gåvor av: Visdom, Kärlek och Vänskap. De är här för att dela med sig av många högre-dimensionella teknologier som kommer att vara användbara till att hjälpa till med Gaias Planetariska Healing samt Healing för Hennes samtliga invånare. De står redo att lära ut och dela med sig av vägarna till Andligt Mästerskap och Upplysning.

De är inte här för att ’tvinga’ mänskligheten till att ta på sig deras sätt, deras läror eller deras sätt att leva. De är här på Jorden för att svara på det desperata rop på hjälp som Gaia och majoriteten av Mänskligheten har sänt ut. Många av er har ropat på hjälp. De flesta av er har bett och längtat efter att få uppleva bestående Fred, Kärlek och Enighet på denna Planet. Plejaderna är här för att vägleda er dit. De är här, sända av Gud/Källan, som svar på era böner.

Som alltid precis som med allting annat i livet, kommer var och en av er att ha en fullständig frihet och fri vilja att acceptera, eller att inte acceptera deras hjälp.

Vänligen kom ihåg: deras fortsatta närvaro här på Jorden har i det förflutna alltid hållits ’Topphemligt’ av de många människor som innehar höga ledarpositioner inom era nuvarande regeringar. Vi har föreslagit för dessa ledare att tillhandahålla ett Fullständigt Avslöjande gällande ’utomjordisk’ närvaro för många medborgare på Jorden, helt förgäves. Så nu är det dags för Mänskligheten att få höra Sanningen. Eftersom ingenting kan döljas i detta komplexa, storslagna projekt som utgör bildandet av Nova Gaia. Mänsklighetens uppvaknande och fullständiga deltagande krävs för nästa steg i denna utveckling.

Dessa tider som ni lever i är i sanning spännande, mina älskade vänner! Ni är nu redo, att återvända till den Högre Sanningen, gällande Vilka Ni Är. Ni är Kraftfulla, Multi-dimensionella Själar som tillfälligt har valt en fysisk farkost i form av en mänsklig kropp, för att få uppleva livet i den tredje dimensionen. Ni som läser detta har fått nog av att leva som en tredje-dimensionell varelse och har nu valt att återvända till era femte-dimensionella, Högre Uttryck av Ert Själv, medan ni fortfarande är fysiskt förkroppsligade här på Jorden.

Ta emot den hjälp som erbjuds er av era Galaktiska Bröder och Systrar och välkomna varmt deras kärleksfulla närvaro med Glädje, Passion och Förväntan! Deras ankomst äger rum, inte långt efter det Stora Eventet, som jag har berättat om i mitt senaste meddelande genom denna kanal. Majoriteten av mänskligheten är äntligen redo och villig att öppna upp sina stora Hjärtan för att omfamna ALLA inom sin egen ras (oberoende av färg, religion/trosuppfattningar, sexuell läggning, finansiell status, nationalitet, kultur, språk osv.)

Ni är nu redo att förkroppsliga andan av Enighet och Enhet med Allt Som Är. Och på grund av detta, så är ni redo att ta språnget uppåt till er nästa fas i er andliga evolution: av att omfamna er Galaktiska Familj – de många olika ”utomjordiska” civilisationerna, samt att leva tillsammans med dem i detta Universum, i Fred, Enighet, Kärlek och Harmoni.

Lägg märke till att precis som ni, så hade själarna hos alla i den Galaktiska Familjen (innan de föddes) tagit beslutet att finnas fysiskt förkroppsligade i den civilisation som de kom ifrån. De är inte annorlunda än ni! Själarna hos våra Plejadiska Bröder och Systrar hade (på en Högre nivå) utövat sin fria vilja och valde att födas i det Plejadiska stjärnsystemet. Precis som för alla er som hör till den mänskliga rasen, så har ni valt Gaia/Jorden till att bli er fysiska ’lekplats’ för denna pågående inkarnation.

Visualisera ’Star Treks’ universum där olika raser av varelser alla lever i harmoni tillsammans; människor och utomjordingar blandade tillsammans i olika grupper/konstellationer inom Galaxen. Denna verklighet existerar redan NU i Nova Gaia. Detta är den framtida Jord som ni snart ska bo i, inom denna pågående livstid, ifall ni önskar att ta del i den och väljer den för er själva.

De flesta som läser detta har börjat att aktivt ta del i skapandet av Nova Gaia inom er egen fysiska verklighet och Plejaderna kommer att kunna ge er ett jättestort lyft; ett starkt stöd och den grundval ni behöver för att ännu snabbare förverkliga detta. De kommer inte att förmå skapa Nova Gaia för er räkning (eftersom de inte är en del av den mänskliga rasen), men de kan spela en roll i att hjälpa er skapa det femte-dimensionella samhälle där ni så mycket önskar få leva.

Jag, Sananda, tillika med SAMTLIGA inom Ashtar Command, står redo att hjälpa var och en av er med att Uppstiga till 5D och bortom. Kalla på oss, närsomhelst, för hjälp. Vi är Multi-dimensionella; vi förmår hjälpa SAMTLIGA av er ALLA samtidigt.

Jag sänder mycket Kärlek och Ljus till er.

Er broder I Ljus,

Sananda

 

 

 

Channeled by Adele Arini. Copyright 2018. If you re-post, please retain message in its entirety, and provide the link below. Much love & gratitude. Namaste. https://www.raphaelshealingspace.com.au

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...