Plejaderna via Natalie Glasson, 9 november 2018

Plejaderna via Natalie Glasson, 9 november 2018

Per Staffan 9 november 2018

Unik kodning av din själ av Plejaderna

Kanaliserat genom Natalie Glasson – 9 november 2018 – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Med tacksamhet och kärlek kommer Plejaderna fram för att hälsa på er. Vi tar med oss vår energi, vår visdom och aktiverande energi för att stödja ert minne om er själva, er sanning och Skaparen. Vi vill förbinda oss med er från ett minnesområde av Skaparen, därmed är vår anslutning omedelbart kraftfull, djup och meningsfull. Vi, Plejaderna bjuder in er att ta emot vår energi, andas in den i varje cell av er varelse. Låt dig själv resa inåt till det minnes- och kunskapsområde inom dig som alltid är närvarande och aktivt. Det är i detta heliga utrymme av din sanning som vi möter dig. När du ansluter från ett kunskapsområde tillåter du dig att kommunicera med Skaparens frihet och expansion och motta detsamma i gengäld. För oss, Plejaderna, är detta det mest givande sättet att ansluta och kommunicera.

Vi uppmuntrar dig att träna detta med oss och i din dagliga verklighet med dina nära och kära och främlingar. När du väl vant dig vid att rikta ditt fokus inåt till rymden av medvetande och minne i dig, och vilar där och uttrycker dig själv från den rymden, blir upplevelsen naturlig och lätt. Det är ju din naturliga existens och ditt sätt att vara. När du ansluter och kommunicerar med andra och till och med dig själv från ett utrymme av din inre kunskap och minne, uttrycker du dig själv utan begränsningar, bekymmer eller rädslor. Det betyder inte att du blir en bas för kunskap och måste dela visdom ständigt med andra och berätta vad de ska göra för att vara som du. Istället skapar det ett utrymme i dig och inom dina relationer som gör att Skaparens sanning kan vara närvarande. Viss visdom kan forma sig i ditt sinne och du kan upptäcka att du själv uttrycker visdom för andra. Detta kommer att ske med en känsla av att du själv blir inspirerad och stimulerad snarare än att försöka inspirera och stimulera den andra.

Vi, Plejaderna vill uppmuntra förbindelse med din inre kunskap och ditt minne som ett sätt att leva och ett sätt att uppleva livet själv. Ett fokus är helt enkelt allt som krävs. Oavsett om du kan känna igen ditt inre utrymme för minne och kunskap eller inte, kommer ditt fokus att öppna dig för att uppleva din avsikt. När du börjar med att komma in i ditt minnes- och kunskapsområde med oss kan du känna igen känslor, skiften och uppvakningar som uppstår. Detta gör att du kan känna igen när du kommunicerar och uttrycker dig från ditt inre utrymme och när du inte gör det.

Aktiveringen av Din Själ

När du fokuserar på att uttrycka dig från ditt inre utrymme av kunskap och minne, aktiverar du din själs energier och närvaro fullt ut. Större aspekter av din själ laddas ned i ditt fysiska varande och din medvetenhet medan din själs närvaro blir mer kraftfullt synlig för dig själv och andra och strålar ut genom dig. Du är alltid kopplad till din själ och förkroppsligar alltid din själ; Du har dock möjlighet att välkomna din själ mer fullkomligt till din existens och verklighet. När du således kopplar ditt sinne, känslor, handlingar och till och med dina reaktioner till din själ, blir livet en process för utforskning och att lära känna din själ på den mest intima nivån. En sådan erfarenhet låter dig släppa onödiga aspekter av egot, sinnets vanor och de begränsningar du lägger på dig själv. Medan denna process låter som en fullständig transformation inom din varelse, kommer du att känna ett skifte och en djupare resonans mot din varelse, och fortsätta att se dig själv som helt dig själv, som du vet att du är i din fysiska verklighet.

När din själ börjar fullt ut aktiveras och bli fullt engagerad inom din varelse, sker ett vackert uppvaknande från din själs kärna, som ofta är bortom din förståelse och inte erkänd. Vi, Plejaderna vill stödja dig i erkännandet av denna öppning som den förekommer för dig redan nu. Din själs unika kodning aktiverar, strömmar in i din varelse och präglas in i ditt fysiska varande och verkligheten.

Din Själs Unika Kodning

Din själ har en unik kod av energi, ljus och medvetande som man kan säga är som DNA:t i din själ. Dessa unika koder håller din själs sanna närvaro, energi och vibration samt djupet av visdom, kunskap och sanning som din själ förkroppsligar. Inom dessa unika koder finns din själs intentioner för sin existens, antingen den är inkarnerad på jorden, arbetar på de inre planen, existerar inom en stjärnas civilisation eller något annat. Avsikten sträcker sig bortom din nuvarande existens av hur du känner dig själv. Du kan beskriva det som din själs avsikt för Skaparens Universum eller för enande och enhet med Skaparen. Avsikten kan vara så djup och grundläggande att den inte kan förstås eller uppfattas av ditt sinne. Det betyder inte att koderna inte kan få en kraftfull och positiv påverkan på ditt väsen och uppstigning nu. Att acceptera, anpassa sig till och ta emot din själs unika koder som en energivågsförankring i ditt väsen kan fungera som en kraftfull accelerator för din uppstigning och ett skifte för att tillåta större helande att tas emot och accepteras.

Att uppleva Skaparen handlar inte om att förstå eller uppfatta, det handlar bara om att acceptera och vara närvarande, samtidigt som du håller avsikter och lyssnar på din intuition för att vägleda dig till att utveckla din större kunskap.

Din själs unika koder kan inte förstås av ditt medvetna sinne och kan ändå upplevas av ditt energifält och din fysiska kropp. För var och en av er kommer koderna att vara unika och kommer att ha olika inverkan på era varelser. Du kommer att få det du behöver i det ögonblicket för att stödja dig. Det innebär att närhelst du ansluter till och upplever energivågen av din själs unika koder kommer du att få olika energier eller uppleva något annat. Därför kan du när som helst ansluta dig till din själs unika koder för att stödja dig i att ta emot det du behöver och kräva att du utvecklar din sanning och enhet med Skaparen. Denna övning kan användas ständigt för att stödja din existens på Jorden. När du är kopplad till det befintliga från utrymmet av kunskap och minne i dig, blir din själs unika koder en kraftfull näring och ett vägledande ljus för din uppfyllelse och lycka på Jorden.

”Plejader, jag kallar på er närvaro och uppmanar er att leda mig till mitt inre utrymme av kunskap och minne, så jag kan kommunicera med er från detta heliga utrymme i mitt väsen. Låt mig uppleva att er energi omger mig, när jag mottar ert ljus och er medvetenhet om kunskap och sanning från ert väsen. ’

Ta några ögonblick för att andas djupt, och anslut till din egen energi och vår närvaro med dig.

”Plejader, från rummet av inre kunskap och minne inbjuder jag er att stödja mig för att aktivera en energivåg från min själs kärna och leverera min själs unika koder till hela min varelse. Låt mig ta emot min själs koder med medvetande om deras positiva och ökade inflytande på mitt väsen och verklighet. Jag vet att jag kanske inte kan förstå min själs unika koder; Men jag öppnar mig själv för att få vilken som helst gudomlig inspiration som är tillgänglig för mig. Jag är medveten om att jag kommer att få allt jag behöver och fordrar för att stödja mig nu från min själs unika koder och välkomnar detta fullt ut. Plejader, jag öppnar mig nu för ert fulla stöd. Tack.’

Föreställ dig, känn, erkänn en kraftfull våg av energi och ljus som sträcker sig från din själs kärna till och genom hela ditt väsen. Denna våg av energi är närvaron av din själ som levererar din själs unika koder till hela ditt väsen. Låt dig helt enkelt ta emot så länge som är nödvändigt.

Med kärlek och sanning,

 

Plejaderna

 

 

 

 

Översättning; Lars-Eric

Du gillar kanske också...