Sananda via Ann Dahlberg, 12 november, 2019

Sananda via Ann Dahlberg, 12 november, 2019

 

Jag är Jesus och jag har kommit idag för att få er att förstå, att det inte handlar om mörkret, utan att det handlar om ljuset. Det är ljuset som nu börjar att lysa upp Jorden och det är ljuset som lyser in i människors själar för att öppnas upp för ett annat seende. Det är det som sker på Jorden idag. Det är det som påverkar er alla på både ett behagligt och på ett obehagligt vis. Ljuset i sig är vackert, kärleksfullt, och fullt med styrka och glädje. Det hjälper er att växa trots att det ibland får er att känna att ni krymper. Ni ser det mörka försvinna i ljusets glans och ni skräms av mörkret. Det är därför jag säger att det handlar inte om mörkret, det är ljuset som är viktigt.

Att se är att förstå och förlåta. Att se är att ha medkänsla för sig själv och sina bröder. Ni befinner er i samma båt och den gungar nu betänkligt fram och tillbaka på sjön. En klar dag stiger dock upp i horisonten och båten kommer att bli stilla i det klara ljusets sken. Ron och friden kommer att sänka sig över världen och en ny dag kan ta sin början.

Det är ljuset ni ska välkomna, kära människor på Jorden, det är ljuset som ni ska vända er till, det är ljuset som ni ska låta lysa upp ert sinne och ert hjärta. Det är hur ljuset påverkar er som är det viktiga nu, inte ert förhållande till mörkret. Mörkret ska ni släppa och förlåta, ljuset ska ni välkomna och älska. Det viktiga är att ni låter ljuset ta så stor plats i era hjärtan och kroppar som möjligt. Ni bereder då vägen för ljuset att upplysa er värld. Jag är vägen, sanningen och livet, jag var den första strålen av ljus som för ett kort ögonblick lyste upp världen. Nu har många fler strålar nått Jorden och det är därför som ni befinner er i ett skifte. Flera av er har tagit ner dessa strålar av ljus och de lyser nu upp världen med sin medkänsla och kärlek. Det är också fler som håller på att förankra ljuset inom sig och de låter därmed ljuset ta en större plats i den värld som ni lever i.

Moder Jord välkomnar alla dessa strålar av ljus, när hon nu förbereder sig för ett skifte i sin medvetenhet och i sin kropp. Det kan inte nog betonas att det är ljuset som ni ska fokusera på. Det är ljuset som påverkar er idag på många olika sätt. Det som ser mörkt ut kan plötsligt förvandlas till något ljust. Ge ljuset er största uppmärksamhet, se mörkret flyga iväg inför er sanning, sanningen om er själva och ljusets återkomst. Den mörka natten är förbi och en ny dag har börjat gry på Jorden. Är det då inte givet att vi ska vända oss till morgonsolens strålar i stället för att försöka bli kvar i nattens mörker.

Fyll ert hjärta med ljus och kärlek, fyll ert sinne med blidhet och glädje, ty en ny tid stundar på Jorden, en ny tid av glädje och kärlek. Ta tag i den, upplev den, släpp oro och ängslan och låt ljuset omfamna er, trösta er, och visa er vägen hem. Det är dess mål och den kommer att arbeta i den takt som ni tillåter den att göra. Ni gör er själva och varandra en stor tjänst om ni öppnar upp för ljuset nu. Göm er inte utan var nu modiga och kliv ut i ljuset. Ljuset kommer då till slut att omsluta er i en kärleksbubbla och lyckan kommer att vara utan gräns.

Jag älskar Er, jag går med Er, jag leder er till sanningen och ljuset.

Jesus Sananda

Du gillar kanske också...