Sananda via James McConnell 23 augusti 2020

 

Sananda via James McConnell 23 augusti 2020

 

LORD SANANDA  (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är Sananda. Jag kommer just nu i relation till de olika upplevelserna som ni upplever i dessa ögonblick.

Dessa ögonblick där ni fortsätter att röra er högre och högre i vibrationer vid alla tillfällen. Men vet att när du fortsätter att röra dig högre i vibrationer, och din frekvens fortsätter att öka, så gör ditt medvetande det också.

Och när ditt medvetande ökar liksom vibrationerna i dig och runt dig, kan allt som kunde tränga in i dig inte göra det längre. Ingenting kan tränga igenom de högre vibrationerna, genom de högre frekvenserna.

Så det är därför alla ni som är i den här gruppen, och många andra som kan lyssna på mina ord just nu, inte påverkas av detta virus. Eftersom detta virus inte ger någonting förutom rädsla. Och ni påverkas inte av rädslan eftersom ni går in i de högre vibrationerna mer och mer. Mer och mer i varje ögonblick gör ni det.

Ja, naturligtvis, det finns tillfällen när ni faller tillbaka. I er diskussion tidigare (under vårt konferenssamtal i söndags) har ni talat om det. Om att triggas på olika sätt. Om känslor som kommer upp på olika sätt. Men vet också att när dessa triggers dyker upp är det för att hjälpa er att övervinna dem. Det är för att föra fram dessa kopplingar framför er själva så att ni kan börja arbeta med dem.

Men det är inte så att ni måste arbeta med varje enskild koppling. Det skulle vara nästan omöjligt. Men ni måste arbeta med att bli neutrala inom er själva. Det är huvudmålet. Det är vad denna Uppstigningsprocess handlar om, att hitta neutraliteten inom dig i varje givet ögonblick. Och när du upptäcker den neutraliteten inom dig har du höjt din vibration.

Och när du har höjt din vibration kan ingenting utanför dig själv tränga in i dig. Ingenting kan skada dig. Inget virus, inget bi-stick, inget kan skada dig. Ingen sjukdom kan drabba dig för du befinner dig i de högre vibrationerna. Och det är därför en del av er inte har påverkats av detta virus som har gått runt hela planeten. Utan bara de som är i den lägre vibrationen i dessa ögonblick påverkas av detta.

Det här är vad ni måste förstå. Ni stiger upp. Ni har inte stigit upp helt ännu. Ni vet när ni har stigit upp. Det är inte möjligt att inte veta. Och ja, vid den tidpunkten, när ni har gått igenom en fullständig Uppstigning, kommer ni att ha behärskat allt vad som har kommit tidigare. All denna illusion kommer att bemästras vid den tidpunkten, och du kan då betrakta dig själv som en Uppstigen Mästare.

Men vet också att ni har varit mästare tidigare. Ni och era högre dimensionella jag har varit mästare tidigare, var och en av er, annars skulle ni inte vara i den här gruppen. Ni skulle inte vara förberedda på samma sätt som vi är. Så ni måste förstå att ni befinner er i denna Uppstigningsprocess nu. Och allt ni gör jobbar för att få er att gå igenom denna process.

Men som sagt tidigare är allt en resa. Det finns ingen slutdestination. Det finns ingen slutlig plats att komma till där du kan säga att du äntligen har kommit fram.

Ja, du kommer till den punkten långt, långt, långt in i framtiden, som du förstår tiden här, där du kommer att betrakta dig själv som framkommen, för att du kommer att bli en fullständig del av Guds Jag igen. Detta är bortom uppstigningen som du förstår nu och kommer att fortsätta att vara en del av den stora resan hela tiden.

Du har kommit från Gud. Du är en del av Gud. Du är en Gudsgnista. En gnista av Förste Skaparen själv. Och du kommer att återvända som den gnistan till Förste Skaparen igen. Men vid den tiden kommer du att vara helt medveten om vem du är inom den gnistan.

Och alla de erfarenheter som du har samlat under hela resan som du har varit på kommer att vara en del av ditt uttryck vid den tiden. Men det är så långt borta, att det inte ens går att börja tänka på det, eller på något sätt kunna analysera detta eller ge det någon slags formulering, för det är inte möjligt i din tredje dimensionella förståelse och fortfarande en del av denna illusion, du kan inte ens förstå till fullo vad Uppstigning är.

Vi kan berätta från vår erfarenhet vad det är. Men det är bara för dig att uppleva det själv för att förstå allt om den. För att förstå vad Uppstigning är måste du vara den. Du måste ha gjort den. Och ja, när du stiger upp kommer minnena tillbaka till dig. De kommer tillbaka till er, och ni kommer eventuellt ihåg när ni besjälades på planeter och solsystem, där ni tidigare varit en Kristus för en annan civilisation, där ni har varit de som har gått till olika system och har varit dessa System Busters. Många av er kommer ihåg mycket av detta.

Men det går fortfarande inte att jämföra med hur det kommer att bli när du har förverkligat din fulla uppstigning i det ögonblicket. Och i det ögonblicket anser du att du, åtminstone vid denna del av din resa, har kommit fram.

Fram till den tiden är du i process. Du arbetar mot det. Du arbetar mot mästerskap. Mästerskap i ditt lägre jag, vad vissa kallar lägre ego. Du arbetar för att bemästra det, för att bemästra de lägre chakra-centren, för att helt höja din Kundalini-energi. Att höja din Kundalini-energi till den högsta nivå av uttryck som du enligt din nuvarande förståelse till och med kan börja förstå.

Ni förstår, det är en stor paradox. Någon talade om det tidigare. En stor paradox att veta att ni har varit mästare tidigare, och att ni är i Mästerskapsprogrammet just nu. Men det är ett program. Det är en process. Så låt er fortsätta att gå igenom denna process. Och försök inte att ge den ord. Försök inte att ge den förståelse, för det är inte förståeligt vid denna punkt i er förståelse.

Så låt det gå och bara vara. VAR bara den du är. Och inse när du blir mer och mer av vem du är, då kommer du att befinna dig i fullheten av vem du är.

Jag är Sananda, och jag lämnar er nu i fred och kärlek, för att fortsätta att njuta av resan längs vägen, i varje ögonblick.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...