Sananda via Elaine DeGiorgio, 16 augusti, 2017

Sananda

via Elaine DeGiorgio

16 augusti, 2017

Jag sitter i en Helig JAG ÄR-NÄRVARO med mitt Högre Jag, min Älskade Heru och mitt Team av Andeguider och jag förenar mig med Sananda och får följande meddelande för er alla:

Jag är Vägen, Sanningen och Livet och jag är dörren till Kristusmedvetandet inom era allas hjärtan.

Nu är tiden inne för att förena er med essensen inom er varelse, att förena er med kärlek, att förena er med harmoni, att förena er med Källan.

Nu är tiden inne för att vandra Uppoffrandets vägar … för många Ljusarbetare väljer denna väg i tidevarv efter tidevarv.

Jag har tagit tillfället att bli mottagen inom allas hjärtan hos dem som välkomnar mig, att få träda in i varandets värdshus och att få förena min flamma med er flamma, bli ett med flammorna hos alla som inombords kan acceptera Kristusmedvetandet.

Därför stiger jag fram ur ljuset inom ert hjärta. Jag stiger fram i sanning; och när jag stiger fram, sker ett utvidgande av ert hjärta, mitt hjärta samt vår enhet, som är Guds hjärta. Låt oss idag bli en tre-enighet! Låt oss stå i templen och i kyrkorna, på trafiklederna och i hemmen, i skolor och varhelst där det finns barn!

Låt oss inviga hjärtats liv såsom livets kärna inom Materia! Låt oss inviga hjärtat såsom den plats där Anden flödar som livets fontän. Låt oss bli instrumenten för att utrusta varandets och livets bägare på jorden med flamman; för utan flamma har bägaren inget syfte.

Vilken användning finns det för en tom bägare? Den är som ett vacuum och bägarens sidor kollapsar, för inuti finns ingen flamma som kan upprätthålla blåkopian för Materia. Inser ni då inte att allt liv här nere är ert att begåvas med? Det måste dagligen bli återtaget. Det måste återfyllas med denna flamma, för flamman söker Källan och reser sig mot Guds hjärta med tjugofyra timmars mellanrum. Och de elektroner som omfattar Materians kropp önskar befinna sig i ett tillstånd av flöde; och deras flöde går till centralsolen och ut igen, och åter in igen.

Därför, kära ni, sträck ut er, sträck ut er, för Bägaren skall bli en bägare som svämmar över, en bägare med kärlek och en bägare med kunskap och en bägare med överflöd och en bägare med uppoffringar …

Hur många av er, kära ni, befinner sig på en väg av uppoffringar?

För ordalydelsen låter: … Lyft upp mitt Kors och Följ Mig … Detta är vägen för var och en av oss … i livet har vi alla ett Kors att bära…

För till er anbefaller jag min Ande … Det är nu dags för er att anbefalla er Ande till mänskligheten …

Kärlek och acceptans är nu nyckeln. Utan detta kommer Kärleken aldrig att råda. Se bortom den materiella materian.

Jag lämnar er nu med kärlek, frid och välsignelser.

JAG ÄR Sananda och idag talar jag genom Elaine.

 

http://www.EraofLight.com – Channel: Elaine DeGiorgio

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-german.se

 

 

Du gillar kanske också...