Sananda via Ann Dahlberg, 27 januari, 2018

Sananda

Lördag 27 januari 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Sananda och jag är här idag för att gratulera er människor som nu lever på Jorden. Ni har tagit ett stort steg framåt i er egen utveckling till att bli galaktiska människor på Jorden. Era hjärtan blir större och ljusare, era kroppar transformeras om för att härbärgera ljuset som nu har nått jorden. Javisst kan det kännas när kroppar brister som en poet så vackert skrev, det är dock värt vartenda besvär som ni kan känna eller uppleva. Alla gamla spänningar lämnar nu kroppen och ni kommer att känna er lättare till sinnes och i er kropp. Ni får ny stärkt energi som ni kan använda till det arbete som ni vill utföra.

Det är en underbar tid, den tid som ni nu har framför er, slöjan har lättat och ni ser att ljuset kommer mot er i en allt snabbare takt. Det är så att det virvlar runt om er nu för att hjälpa er i er stora transformation. Världen förändras allt eftersom er medvetenhet växer och många människor har nu börjat uppfatta att något stort och annorlunda är på gång. Det hålls otaliga möten och det pratas mycket om klimatpåverkan och alternativa metoder för att människan ska kunna få sin hälsa tillbaka. Energi och vatten är också två områden som står i fokus under dessa möten. En del av detta har läckt ut till media men mycket hålls inom stängda dörrar. Inom kort kan dessa dörrar att börja öppnas och en större andel av befolkningen kan bli delaktiga i vad som sker idag.

Det är många människor som nu har vaknat och börjat ta ansvar för den värld vi lever i. De har sett konsekvenserna av det forna ledarskapet och förstår att en förändring måste ske både för oss själva och vår Jord. Det är underbart att se med vilken entusiasm som dessa människor skrider till verket. De känner att de har medvind och ett stort stöd från folket som nu är på uppvaknande i stora skaror. Ljuset har svept över Jorden och människor börjar förstå och se saker på ett annat sätt. Slöjan är tunnare och människor börjar att se och förstå att deras värld inte riktigt är så som de trodde. Deras tillit till deras ledare har naggats i kanten och de börjar att ta saker och ting i egna händer. De vill se en förändring i sitt land där det är folket som det ska värnas om. De vill ha rent vatten och bra och hälsosam kost. Allt som gör att de kan hålla sig friska och att Jorden som de vandrar på ska må bra. De förstår att de hör ihop med Jorden och att det är lika viktigt att värna om Jorden som det är att värna om människorna. Detta sprider sig sedan vidare från land till land tills det omfattar hela Jordklotet. Det går ofta från det lilla till det stora. Till slut mår vi alla bra och har ett fint samarbete mellan världens folk. Ni förstår att ni är ”ett” och hör ihop även om ni alla har individuella uttryck och lite olika kulturer. Det ger mångfald kära barn på Jorden och det kan ge många intressanta besök och upplevelser hos varandra.

Det största och viktigaste är att det blir fred över hela er Jord och sedan kan arbetet börja med att bygga upp allt som behöver byggas upp, förändra allt som behöver förändras. Ge av överflödet till alla som behöver det för att bygga upp sitt land och välmåendet för sitt folk. Ett samarbete som skapas över länder och gränser för att dela med sig av teknologier och andra genombrytande forskningar som befrämjar livet på Jorden. Ni har alla ett gemensamt och det är att Jorden är ert hem och hennes välmående är ert ansvar oavsett vilket land ni bor i och vilken kultur ni har. Ett samarbete för att förbättra Jordens resurser och livet för resten av planetens invånare som lever i mikro- eller makrosamhällen är en nödvändighet för de kommande ledarna på Jorden. De bör ha stort folkligt stöd och bör vara villiga att hämta råd och stöd från såväl sitt eget folk, som från experter som finns runt om i världen som är medvetna och kunniga inom sitt område.

Med dessa ord tackar jag för mig, men jag går ibland Er nu och skickar er all kärlek jag kan.

Sananda

Du gillar kanske också...