Sananda via Ann Dahlberg, 25 april, 2018

Sananda 

Onsdag 25 april 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Sananda och jag är glad och tacksam över att få vara här med Er idag. Gryningen på Jorden börjar bli ljusare och ljusare. En ny dag är på väg att skönjas i horisonten. Ni håller ställningarna kära barn på Jorden. Ljuset är förankrat och starkare ljuspartiklar håller på att få fäste i Jorden och i era hjärtan. Det vibrerar i luften idag av en högre energi som inte har funnits här sedan tusentals år tillbaka. Det är en andlig energi som väcker upp ert högre medvetande. Ett högre medvetande av ljus och kärlek.

Ert andliga uppvaknande har länge varit ett steg i evolutionen som många har arbetat och kämpat för. Nu är tiden äntligen här och med vår Faders/Moders stora ljus och kärlek har vi kunnat starta denna stora transformationsprocess. Till detta behövdes också många ljusbärare som kunde förankra ljuset på Jorden. Dessa ljusbärare är ni kära barn på Jorden. Ni har förankrat ljuset på Jorden så att en hel planet med alla dess skapelser kan stiga upp i en högre rymd eller dimension. Detta gör att medvetandet nu kan förändras hos många människor. Det högre ljusets energi omvandlar och förvandlar ert medvetande och ni upplever det i era kroppar. När ni sitter stilla och fokuserar på er kropp så kan ni känna hur det rör sig inom er. Det påminner om en våg som böljar fram och tillbaka. Det är den högre ljusa energin som börjar få fäste i era kroppar. Ni som kan känna det är ett ankare av ljus, Ett ankare för Moder Jord och för hela den mänsklighet som du tillhör.

Det här ljuset är också läkande, en läkningsprocess har startat i era kroppar. Läkningsprocessen kan variera beroende på hur hårt det sitter i kroppen och hur medvetna ni är. Det kan ibland uppstå oroskänslor, ty den högre energin väcker upp gammal oro och sorg som sitter fast i kroppen. Gårdagens skräp kan ni bara slänga kära barn, de erfarenheterna har ni redan och ni behöver inte börja om på nytt. Tala om för kroppen att det är gammalt och inte längre giltigt för nu är det nytt som står för dörren. Även om era erfarenheter idag skulle ge er bekymmer, så låt det inte stanna i kroppen utan lös det här och nu. Förstå att ni har förmågan att lösa allting och kan ni inte lösa det, ge det ill universum och släpp det sedan. Förlita er på att det tas om hand på bästa sätt och att lösningen är enklare än ni tror. Ni har många medhjälpare så lyssna bara inåt så har ni lösningen där.

Ja tiden är här nu kära barn, för Jorden att lyftas upp i en högre rymd av ljus och kärlek. Detsamma gäller för ert mänskliga kollektiv. Ni befinner er i en ny gryning där solens första strålar lyser upp er värld. Det är vackert att se och det är med stor värme och kärlek vi ser er Jord födas på nytt. Hon har vuxit en bit vår kära Jord. Hon har vuxit och tar nu en större plats på himlavalvet än vad hon gjorde förut. Ni har också vuxit kära människor på Jorden. Ni är större och starkare i medvetenhet och ande. Ni har blivit en ras att se upp till i universum. Det är underbart att finnas med er här idag och vara med om denna uppståndelse. En uppståndelse från mörker till ljus. Det är en speciell tid för Jorden och en speciell tid för mänskligheten och för allt levande som också befinner sig på Jorden idag. Det är en omvälvande tid ni går in i, en omvälvande tid av förändringar. Förändringar som sker samtidigt på både ett inre såväl som på ett yttre plan.

Var i hjärtat kära barn på Jorden, var i hjärtat och följ med i flödet. Det är ett starkt flöde av ljus på Jorden idag och det underlättar din resa om du kan följa med de vindar som blåser över Jorden. Vindar som för med sig hög energi, de blåser in och öppna upp era hjärtan till högre medvetenhet, där de ruskas om och uppmanas att vakna till sin egen sällhet. Ni har allt inom er kära barn, ha tillit till er själva och det som nu händer i er värld. Endast ert hjärta kan visa er vägen till ljus och kärlek. Följ det och vi möts vid ljusets port.

Stor kärlek

Jesus Sananda

You may also like...