Sananda via Ann Dahlberg, 6 januari, 2017

Sananda

Fredag 6 januari 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Sananda och jag har kommit idag för att gratulera er människor på Jorden. Ni har tagit ett stort steg framåt och ni har varit mycket modiga i er strävan att få det hela att gå i hamn. Vi är så stolta över Er häruppe och vi ger er så mycket stöd som vi förmår utan att påverka er fria vilja och det karma ni har tagit på er.

Det här året kommer att bli ett upplösningens år, det är när alla knutar löses upp. Blockeringar som sitter fast rotade kommer att lossna och lösas upp ett efter ett. Detta gäller såväl individuellt som globalt. Länder med mycket karma kan få dispens genom hjälp och gottgörelse till de människor som de har orsakat lidande. Det här gäller för djur och natur också. På individuell nivå så får du förlåta dig själv och hjälpa andra som behöver din hjälp. I första hand så behöver du förlåta dig själv och lösa upp dina egna blockeringar. Förstå att ni alla är ”ett” och att ni alla har olika saker att bearbeta. Vi arbetar alla med vårt ego för att införliva det med vår själ. Vår själ samarbetar sedan med vårt högre själv och får all kunskap därifrån. Från det högre perspektivet är det sedan lätt att arbeta med det som behöver göras här på Jorden. Det blir lätt att se sin egen del i det hela och förstå vilken väg det är meningen att jag skall gå. Vi har alla vår egen väg att vandra och ingen annan än du själv vet vilken väg det är. Det vill säga, du i ditt högre perspektiv, det finns redan inskrivet i din livshistoria. Just nu vänder vi blad och din egen historia växer fram rad för rad.

Det är en fantastisk tid ni lever i, där många profetior kan gå i uppfyllelse. Var stolta ni barn som lever på Jorden idag, ni skriver er egen historia från mörker till ljus. Alla sagor har ett gott slut, så har även den här, kära barn på Jorden. Mitt hjärta gläds med erat, er lycka är även min och vi går tillsammans in i den ”Gyllene Tidsåldern”. Det är det här ni har kämpat för och det är det här ni har vunnit.

En ljusets pelare står nu upprätt från Jorden och hålls stadigt där av alla ljusa medväsen runt om i Universum. Alla som kan och får, vill vara en del av denna pelare nu. Den restes av Er, kära Jordbor och nu får ni all hjälp ni behöver för att få den att stå kvar och expandera och expandera gör den minut efter minut. Det finns inga ord att beskriva detta, det berör en i djupet av ens själ, dit det allra heligaste finns.

Ja mina kära vänner på Jorden, ert nya liv har startat, vi ser det häruppe, vi ser allt som händer, så tvivla inte mina kära, ni har redan inträtt i den ”Gyllene Tidsåldern”. Det är början på något kärleksfullt och vackert, så böj era hjärtan till Gud och tacka för den välsignelse och barmhärtighet han visat er. Ni är alla hans barn och älskade för de ni är. Ni är sedda och förstådda, han ser era ansträngningar och sänder kärlek till er. Allt vad ni gör, gör ni för honom, ty ni är alla en del av hans rike. Ja kära barn, vi är alla en del av hans rike och det riket sträcker sig över hela Universum, så då förstår ni hur stort det är. Det kan inte förstås på er jordeplanet men allteftersom ni stiger i er utveckling, så kommer saker och ting så småningom att falla på plats.

Det viktiga nu är att leva i ”nuet” och ta det steg som ni just nu står inför, det ljusa steg som kommer att leda till ett bättre liv på Jorden för alla riken som lever där. Det är ett fantastiskt stort steg och ”Himlen” väntar andäktigt på att få hälsa Er välkomna hem. Era mentorer och guider står beredda på att följa er den sista biten hem till er själva, de multidimensionella varelser som ni egentligen är. Vi står alla beredda på att hälsa er välkomna hem och längtan är stor häruppe efter att få möta er nu. För varje steg framåt som ni tar på Jorden, ju närmare kommer ni vårt möte.

Jag står med öppna armar för att ta emot Er.

Jag älskar Er så mycket

Sananda

 

You may also like...