Sananda via Pamela Kribbe, 15:e december

Jesus Sananda

Sananda via Pamela Kribbe, 15:e december

Jeshua via Pamela Kribbe: Meddelandet av Mörker

 

Jag är Jeshua, jag hälsar er alla. Det är en glädje för mig att vara här mitt i. Vi är förbundna som bröder och systrar. Kollektivt för vi fram en ny våg av medvetande till världen. Känn efter för ett ögonblick inom er själva.

Ni är fackelbärare; ni bär ett inre ljus inom er. Se framför er, att ni håller en fackla av ljus som sprider sig in i mörkret. Inledningsvis behöver ni sprida detta ljus, inom ert eget mörker.

Så fort ni blev födda här på Jorden, som är full av rädsla, illusion och misstro mot livet, deltar ni i denna värld och försöker fly undan djupa känslor. Från det ögonblick ni föds, och genom hela er uppväxt – er tidiga ungdom och tonår – utmanas ni när ni försöker hålla fast vid ert ljus och vilka ni verkligen är och vad ni känner. Och vilken stor utmaning detta är!

Så underbart det är, att ni är närvarande här med er fackla av ljus; att ni har kommit igenom det! Ni själva kanske tycker: ”Det har kostat mig en hel del”, eller ni kanske tycker: ”Jag har inte kommit igenom alls, jag känner mig ensam och övergiven.” Men vi ser er stå här, så ni är inte ensamma. Många likasinnade vänner och guider på ”den här sidan” är med er. Vi ser er som fackelbärare, så lita på det!

Livet ger er, till att börja med, en egen del av ”mörker”, om man kan kalla det så. Ni möter de inre rädslorna och de yttre händelserna, som ni inte tycker er kunna hantera. Ändå är det just dessa händelser, och de svåra känslorna som attraherar er mest, er kärna, ert inre ljus.

Det är framför allt på grund av ”själens mörka natt”, som ljuset av er egen själ blir synligt för er. Det är inte från ett ljus utanför er, för det bara är ljuset från insidan av er, som kan guida er genom den mörka natten i själen, eftersom det kastas tillbaka på er själv, och era egna inre resurser. Alla externa saker ni kan tänkas hålla fast vid, faller bort. Ni sitter ensamma ”på bara marken.” Ni kan bara få hjälp inifrån er själva, från er egen inre styrka.

Var och en av er här vet av erfarenhet, att det kastas tillbaka på er själva, att ni behöver släppa taget om allt, och återfödas i ljuset av er själ, för att uppleva den nya morgonen: en ny början där en större del av er själ finns på Jorden. Det är också, vad den mörka natten i själen gör för er.

Förutom det faktum att det ber er att ge upp alla yttre övertygelser, och känna på djupet, ibland med mycket mörka känslor, innebär det också ett nytt perspektiv, en ny medvetenhet om verkligheten. När ni har kommit till den punkten, lyser ljuset från facklan inte bara för er, det lyser också upp en väg för andra, ofta utan att ni vet om det.

Ni behöver inte göra mycket för att uppnå detta, för det händer naturligt. Ert medvetande förändras, eftersom ni har upptäckt betydelsen av kärlek och medkänsla, inom er själva. Ni lär er egentligen bara den verkliga innebörden i denna mening, när ni själva är i en djup svacka. Då kan ni förstå kraften av en utsträckt hand, avsaknaden av fördomar, innebörden av vänskap, och ni lär er det i första hand inom er själva.

När ni har upplevt ömhet mot och inom er själva, följer det med er genom sammandragningarna i förlossningen, och ni föds på nytt, som en ny själv med ett mjukt och öppet hjärta, ett ”anslutnings”-själv. Inte ett själv som måste kämpa för överlevnad på grund av rädsla, utan ett som kan vara helt närvarande, med fridfullhet och vänlighet. Då blir ni en ljusarbetare, någon som hjälper till att forma den nya eran på Jorden.

Jag skulle vilja säga något om den nya tiden, eftersom den nu gror på jorden. Det är inte längre en framtidsvision – den är här, nu! Till följd av era ansträngningar, och på grund av de ansträngningar som många nu genomgår, då de går igenom samma process som ni, kommer en ny Jord att uppstå.

Ni har väntat länge på denna händelse. Inte bara i detta liv, utan under många liv där ni leddes av löftet, visionen om en ny Jord, där ni själva kunde ansluta er helt och vara där; där ni äntligen känner er hemma, på denna lilla, men mycket unika planet.

Känn efter för ett ögonblick, i vilken utsträckning ni redan känner framgången, i vilken grad ni redan vet att ni själva är anslutna med Jorden. Ju mer ni är närvarande här med er själ, ju mer fart får Jorden, som vaknar upp och svävar tillsammans med det nya ljuset ni kom hit för att ge.

Underskatta inte er själva. Visst, det ni gör med er facklas ljus är upp till er, men det är också för Jorden och för allt liv på Jorden. Ni tar Jorden med er, genom de ni är.

Ni är ljusarbetare – ni tar ljuset till Jorden. Föreställ er att ni sitter på marken i naturen, i en vacker omgivning. Ni känner frid, harmoni från Jorden under er. Ni får en förbindelse med henne, själen av Jorden, och ni känner att även Jorden längtar efter förändring, för tillväxt i medvetandet. Den vill uppnå detta i samklang med er, och med mänskligheten som helhet.

Jorden är också involverad i en dynamisk process; känn det för ett ögonblick. Låt Jordens själ framträda inför er i form av en människa eller ett djur, och håll kvar den bild som uppstår spontant i ert sinne. Fråga henne vad hon längtar efter, vad hon vill uppnå i sin utveckling, i sin tillväxtprocess. Fråga henne vad vi kan göra för henne just nu. Hur vi kan stödja Jordens själ i sin utveckling.

Vad betyder svaret för er? Kan ni känna att det hon ber er om, också ger näring åt er, att det förenar er med jorden, och ger er vila och harmoni? I den nya Jordens levnadssätt, är ni fullt hopkopplade med hennes väsen, som också finns i er som människor; ni är kopplade till er egen mänskliga natur som jordiska varelser.

Den nya människan är helt jordad och närvarande. Han eller hon respekterar rytmen från Jorden och naturen inom och utom er själva. Känn kraften från den nya Jordens flöde in i er. Det finns redan i er och i Jorden själv. Följ med i det nya, för det bjuder in er. Den nya Jorden vill växa och blomstra.

Ofta leder den mörka natten i själen en människa till tröskeln för det nya, och det är verkligen sant för er. Jag talar om de själar ni har. Ni har befunnit er på denna väg under en lång tid. Ni har gjort en lång resa, genom många liv på Jorden. Ni höll ert ljus brinnande, medan ni brottades med svåra upplevelser av smärta, förtvivlan, och avståndstagande.

Nu, på tröskeln till den nya tiden, utmanas ni ytterligare av den gamla energin, det tungsinne som ni länge haft på den gamla Jorden. Men ni kommer nu att släppa och lämna det, men ni kan bara säga adjö till något när ni ärat det, när ni kan uppskatta vad det gjort för er och sedan låter det passera med kärlek.

All smärta ni har samlat på er under detta och tidigare liv, behöver er välsignelse så det kan frigöras. Först då kan ni passera över tröskeln, fria och obundna, som de änglar ni i grund och botten är.

Respektera därför den mörka natten i själen, och meddelandet den bär med sig. När ni nu upplever detta mörker, låt det förstå hur starka ni har blivit, hur långt ni redan har kommit på er inre resa. Denna smärta, rädsla, sorg, depression – vad det än är – ni är större än så!

Ni kan känna medkänsla; ni kan välsigna det. Det innebär att ni kan sträcka ut er hand till det och säga: ”Du duger som du är; Jag förstår dig. Jag kämpar inte emot dig; Jag ger dig en plats inom mig. Du är en påminnelse om de gamla dagarna och jag har lärt mig mycket genom dessa erfarenheter.”

Tänk på att det är på grund av alla dessa toppar och dalar, som ni har klarat er igenom era liv på Jorden, och att det nu finns en visdom som har mognat fram inom er; ni förstår verkligen från ert innersta vad kärlek är, och medkänsla och styrka. Det har blivit en pågående verklighet för er.

Det är Kristus medvetande som då vaknar i ert hjärta, i er varelse. Det är det som bär er över tröskeln till den nya tiden, när alla era ideal slutligen kommer att etablera en rytm och ett tempo, som passar er och Jorden.

Det betyder att ni förstår, hur värdefull den mörka natten i själen är, som ni fortfarande kanske får uppleva. Det är något som då återigen måste ses i ljuset av kärlek och förståelse. Då kan det slappna av och lösas, medan ni tar med er visdomen från det förflutna. Det är frukten från er resa på Jorden.

Så när ni kämpar med mörka känslor av rädsla, eller om ni undrar om ni verkligen hör hemma här på jorden, eller när ni känner er som främlingar, upplever ensamhet och gnagande tvivel, se det då som ett barn. Se det i form av ett barns ansikte, som uttrycker alla de tänkbara känslor som finns. Sträck ut din hand till detta barn och välsigna det. Det behöver verkligen din uppmärksamhet och kärlek.

Men gör inte detta till något svårare än det behöver vara. Den mörka natten i själen är en näst intill nödvändig händelse, innan ni passerar över tröskeln till den nya Jorden.

Håll detta barn som bär de tunga känslorna, i handen; följ det, hjälp det, men glöm inte vilka ni är. Ni är kärleksfulla, förstående föräldrar som håller detta barn i handen. Ni kan se längre än han eller hon. Ni kan redan se över tröskeln. Ni känner den forcerande livskraften av en ny verklighet som väntar er. Ge lugn uppmärksamhet till detta barn, som fortfarande kan känna motstånd eller rädsla. Fast, var medvetna om den nya verkligheten, som nu slår rot på Jorden.

Jag, och alla som är här med mig, ärar och respekterar er. Känn vår vördnad, här i detta nu.

Tack för att ni närvarade här i dag.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

© Pamela Kribbe

 

jeshua.net

 

“Yeshua: The Message of Darkness,” Channeled by Pamela Kribbe, December, 2016, at http://jeshua.net

Du gillar kanske också...