Arkturierna via Sue Lie och David Miller, 16:e augusti 2017

Arkturierna via Sue Lie och David Miller,

16:e augusti 2017

 

Written Transcript of Eclipse Conversation of Sue Lie and David Miller

Skriftlig transkription av konversationen om förmörkelsen – av Sue Lie och David Miller

17-08-16

 

Hej läsare, här är den skrivna transkriptionen av mitt samtal med David Miller.

Njut, Sue.

 

Konversation om förmörkelsen

Suzanne Lie & David Miller

8-15-17

 

Hej, det här är Suzanne Lie, och jag talar med David Miller igen, och vi kommer att prata om förmörkelsen.

Hej, det här är David och det är trevligt att vara här idag, och jag ska börja kanalisera med Juliano om Förmörkelsen. (Stämningsljud och Shalom, Shalom, Shalom).

J: Hälsningar, jag är Juliano. Vi är Arkturierna. Vi ser förmörkelsen som en partiell del av en skärning i dimensionerna. Och vi ser att detta är en anpassning mellan solen och den nya månen.

Anpassningen innebär möjligheten att tränga igenom slöjorna, gå igenom blockeringar och lögnaktigheter.

Anpassningen har också potential att öppna dörrar. Denna speciella förmörkelse har en influens på planeten. Därmed menar jag att denna förmörkelse av månen och solen, som kallas solförmörkelse, kommer att få en dramatisk och kulminerande effekt på systemen på planeten, inklusive de ekonomiska, politiska, sociala och miljömässiga systemen.

Ni har kanske redan märkt att när vi närmar oss denna förmörkelse, så har det skett en ökning i kaoset på planeten, och också en ökning av polarisering och kanske förvirring. En teori om kaoset säger, att vid en viss punkt när ett kaos når en topp, så kommer det att ske en mindre incident som normalt inte skulle ha någon inverkan på att skapa en dramatisk händelse så stark, att den anses ha en kraftig påverkan på alla.

Denna typ av energi kallas Fjärilseffekt. Och det beskrivs av en av era biologer, som förstod att när det finns en viss nivå av kaos, och jag kan berätta att han också var filosof – att när det finns en viss nivå av kaos, så skulle en fjärils ändrade riktning kunna skapa en dramatisk och potentiell katastrof.

Och nu är vi precis i den situationen, och ni och jag är kanske överens om att denna polarisering och detta kaos leder till farliga nivåer, farliga hot mot hela planeten. Händelser som kallas förmörkelser verkar vara orelaterade. Förmörkelsen kan kallas fjärilen. En mindre händelse som inte verkar vara relaterad till någon ekonomi, någon av världskonflikt. Ändå har energin av denna inriktning, potentialen att påverka och inleda en acceleration av kaos.

Samtidigt vill jag att alla ska förstå, att ni som är stjärnfrön, ni som är andliga sökare, har olika mottaglighet och kommer att ha olika reaktioner. Ja, ni kommer att påverkas av det potentiella kaoset, men ni förstår också säkert att denna anpassning är ett andligt energifält, som skapar en öppning i processen som jag kallar – den andliga skärningen i dimensionerna. Eftersom anpassningar intensifierar energi, och det ni fokuserar på är där ni kommer att hitta en ökning av er energi och ert ljus.

Det här är ungefär som när ni går till heliga platser, som Sedona till exempel eller Bell Rock. I det förhöjda energifältet måste ni se och fokusera på ert högre tänkande. Ni försöker att ha så mycket högt tänkande som möjligt, eftersom ni vet att det ni tror, kommer att få större möjlighet att manifesteras. Detta beror på att ni befinner er i en accelererad tid, en accelererad plats med accelererad energi. Och den här två minuter och fyrtiofyra sekunder långa andra förmörkelsen, eller totalt tvåhundrafyrtiofyra sekunder, har den effekten på hela planeten, även om ni inte befinner er just där.

Det är totalt denna två minuter och fyrtiofyra sekunders period, som är den heliga tiden som låter de som söker, de som har andlig förståelse, de som har andlig öppenhet – låter er uppleva en påskyndad andlig manifestation genom tankarna, så att hur, vad ni vill och tänker kommer att få en större sannolikhet att kunna manifesteras.

Så fokusera särskilt på er andliga utveckling och inte på er uppstigning. Fokusera på planetens healing och balansering. Fokusera på enighet ibland stjärnfrön på alla nivåer. Och fokusera på att ansluta till era mästare och lärare, så att det som för vissa kommer att betraktas som kaos, men för er som vet hur man behandlar en sådan energi – kommer att uppleva en ökad förmåga och får verktygen för att öka er manifestationsförmåga, och era andliga mål.

Så, vi kan avsluta med att säga, att på ett sätt är detta likställt med en viss polarisering. Av de som är andligt sinnade och upplever de högre upplysningsenergiernas fält, och de som är i det täta, och ser och upplever kaos.

Jag är Juliano – adjö.

SL: Tack så mycket Juliano för att du talade med oss. Nu kommer jag, Suzanne Lie, också att kontakta Arkturierna.

A: Välsignelser, vi är Arkturierna och vi talar nu genom Suzanne Lie. Vi vill att ni ska veta att vi kan tala genom er alla. Vi vill att ni ska veta att ni alla har förmågan att ansluta er till de högre frekvenserna av ert eget själv.

Det som händer med förmörkelsen är den placerar människor i den eller den situationen. De kan acceptera om de vill acceptera det nya energifältet, förändra sig själva, utöka sin medvetenhet, arbeta med det nya energifältet som nu kommer närmare dem, och röra sig genom det kaos som föregår förändringen, för kaos föregår alltid förändring.

Rör er genom kaoset som föregår förändringen, med fötterna på marken och huvudet anslutet till ert eget högre uttryck av själv.

Nu är det ingen slump att denna förmörkelse framstår över USA. Förenta Staterna behöver återställas. Och en av de saker som händer under en förmörkelse, är att det sker en återställning. Precis som när det är för många saker som händer med er dator, så måste ni stänga av den och slå på den igen – återställ den.

Och hos många människor finns det bara för många saker i sinnena, i era tankar, i era liv. Detta beror på att förändring alltid föregås av kaos. Kaos är förebudet för förändring. Och en stor förändring måste ske på denna planet.

Nu skulle vi vilja prata om saker som gäller landningarna, eftersom det är Nu som jordens folk måste förstå att de inte är de mest utvecklade arterna i multiversen. Det finns många arter som är långt mer utvecklade, än de som lever i sina jordfarkoster.

Nu uppmanar vi var och en av er att minnas, att ni alla är multidimensionella varelser. Och bara för att er uppmärksamhet främst är riktad till ert tredimensionella själv, så betyder det inte att ni inte har ett fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde och så vidare, i högre sfärer av era varelser – era sanna multidimensionella själv.

Denna förmörkelse är en väckarklocka, för att väcka upp er till de högre frekvenserna av er egen medvetenhet – de högre frekvenserna av ert beslutsfattande, ert tänkande, era känslor, era samspel. Och, en påminnelse om att tänka stort, tänka på ett planetariskt sätt

Människan har tränats av mörkrets krafter för att de fått jobba hårt, och försökt komma dit på något sätt ändå. Men mänskligheten är multidimensionell, och var och en av er har högre uttryck av sina själv. Och denna förmörkelse, denna öppning av energifält, gör att ni kommer att kunna ansluta till era högre själv, om ni är öppna för det. Och om ni redan är det, ta då in den anslutningen. Stå ståtliga med alla frekvenser i er själva.

Och grunda er själva på älskade Gaia. Och kom ihåg att det handlar om en planetarisk övergång. Så vi ber er alla att ta er ut ur era personliga problem, ur era individuella liv, ur era personliga utmaningar, och inse att ni är representanter för planeten Gaia, för planeten Jorden, som är en levande varelse som andas.

Och vi ber er alla att använda den här tiden till att ansluta mycket, mycket djupt med älskade Moder Jord, samtidigt som ni upplever detta kolossalt höga energifält. De av er som är djupt jordade i moder Gaia, kommer att kunna ta in mer av denna högre frekvens, för som ni vet, om ni har en hög frekvens, så måste ni jorda den. Och de av er som inte jordar den i Gaia, eller de av er som letar efter något eget eller något för personlig vinning – ni kommer bara att få ett litet fragment av energifältet.

Energi är information. Ljus är information. Denna information finns tillgänglig för er när ni är helt jordade i Gaias kropp, och helt ansluten till de högre frekvenserna av ert eget multidimensionella själv.

SL: Så David, vill du dela med dig av något nu, genom ditt Arkturiska själv?

J: Detta är Juliano. Den Planetariska transformationen har accelererat på alla nivåer. Detta inkluderar social, andlig, ekonomisk, politisk och ja, även miljön. Vi håller med om, att genom förmörkelsen ges ni tillfälle att fördjupa era personliga relationer till Gaia.

Om ni under denna förmörkelse har möjlighet att gå in i ert medicinhjul, så kommer ni att känna en djupare och mer intensiv anslutning till jorden. Och denna djupa anslutning till Jorden kommer vid tidpunkten att höja era healande krafter för planeten.

Vi är fortfarande medvetna om att de Arkturiska stjärnfröna är en minoritet, en mycket liten minoritet på denna planet, men en mycket kraftfull grupp på grund av de speciella krafterna som känns igen som förmågan att använda en kraftfull energi, Arcane-Energin och Arcane-Ljuset. Så tänk på förmörkelsen som en lysande accelerator för aktivering och kraft till ert Arcanska tankefält. Korrigera era tankar för högre manifestation, och skicka tankar om balans och fred till världsledarna.

Under denna mycket farliga tid, låt balansen och ljuset från de Uppstigna Mästarna strömma genom er och planeten, när den totala förmörkelsen uppstår, och det kommer att få en dramatisk effekt på planeten.

Jag är Juliano.

SL/A: Ja, det här är Sue som talar, och jag vet att några människor kommer att fråga vad Arcane-Energi är. Kan du vara snäll och förklara det kortfattat?

DM/J: Arcane-Energi är en mätning av tankekraften och det kan jämföras med Watten i en glödlampa. Som om ni har en liten glödlampa på 10 Watt, eller om ni har en större på 60 Watt, då skiner den senare starkare.

Arcane är en Arkturisk term, som refererar till kraften i era tankar. Om er Arcane- energi är högre, säg 10 eller 20, så kommer det ni tänker att skina mer ljus, och åstadkomma en mer dramatiskt influens. Om ni har en svag Arcane-energi, så kommer ljuset ni sänder ut bara att nå ett begränsat område.

Men det viktigaste är, att det finns vissa tillfällen då er förmåga att generera Arcane-Kraft dramatiskt fördubblas, tredubblas eller till och med fyrdubblas. Och förmörkelsen är en händelse som ni kan använda er av, för att öka Arcane-Kraften i era tankar så att de kan få en mer dramatisk effekt på den tredje dimensionen. Jag hoppas det klargjorde frågan.

SL/A: Tack så mycket. Så låt oss alla ta ett långt djupt andetag, och använda ett ögonblick för att integrera allt som vi hört tills nu, och låta det blandas in i era medvetanden. Och när den nya informationen blandar sig i era medvetanden, så tillåts den att blanda sig med den information ni tidigare fått. För jorden är en mycket mångskiftande planet och det finns många, många olika sorters människor.

Och vi tänker olika, känner olika. Och något vi har möjlighet att uppnå under denna förmörkelse, om än bara i förenta Staterna där förmörkelsen direkt korsar, är en känsla av Enig Medvetenhet där var och en kan säga, ”Jag är här för planeten Gaia. Jag är här för att delta i den planetariska Uppstigningen.”

Och använd det Nuet för att gå bortom alla själviska personliga behov, önskemål eller mål, och förena er med hela planeten och skicka ovillkorlig kärlek, och Stråla, Stråla, Stråla den Violetta Flamman, och transmutera all skugga till Ljus, Ljus, Ljus.

Så David, jag skulle vilja säga, att denna förmörkelse kan bli chansen för många människor att få ett högre skifte i sina medvetanden. Skulle du kunna berätta om det snälla?

DM/J: Igen, det ni tror kan manifesteras under förmörkelsen på grund av Arcane-Ljusets kraft, Arcane-Andens ljus är magnifikt. Föreställ er om ni vill, att ni är på den mest heliga platsen på planeten, oavsett om det är Bell Rock, Vulcan Palaz, den vulkanska kraften i Costa Rica eller någon annan vacker plats, Bodensjön vid Konstanz. Tänk er att ni är på den platsen och ni känner er upplyfta. Och så kan det bli i detta ögonblick, eller två minuter och fyrtiofyra sekunder, vilka gör det möjligt att manifestera era högre andliga önskningar på Jorden.

Oavsett om det är för er egen inre utveckling, på vilken nivå som helst. Och jag vill understryka, vilken nivå som helst – personligt, andligt, fysiskt, ekonomisk såväl som på den planetära nivån. Så ja, Gaia är öppen för att ta emot, speciellt kraften i era tankar och healingen under denna totala förmörkelse.

Tillbaka till dig Suzanne.

SL/A: Tack, ja vi är överens om att detta är en möjlighet att bygga Enhetsmedvetenhet. För det är något som händer i hela USA, och kan ses i större delen av världen och kommer att fånga uppmärksamheten hos många, många människor. Och om var och en av dessa människor bara kunde ta några minuter för att sända ut ovillkorlig kärlek – tänk vilken gåva det skulle bli till planeten, och för varje enskild varelse som lever på kära Gaias kropp.

Tack så mycket David. Har du något du slutligen vill säga?

DM/J: Jag vill bara sända välsignelser från det Arkturiska ljuset, och jag vill att alla våra lyssnare och andliga vänner ska veta, att vi Arkturier också kommer att vara mer tillgängliga för att arbeta med er under den här händelsen, för vi känner också till kraften i förmörkelse och kraften av dimensionerna.

Och ja, jag vet att var och en av er, kommer att fokusera speciellt på att få femdimensionellt ljus till denna planet. Och ni kan också fokusera på det Arkturiska blå ljuset, och fokusera på mig och andra Arkturiska guiderna och lärarna, för vi kommer också att dra nytta av denna ljusledning som kommer till planeten Jorden. Adjö.

SL/A: Ja, en ledning av ljus. Och tänk på och kom ihåg, att det är viktigare att ge än att få. Så vi ber er alla att minnas, att ni har möjlighet att hjälpa er älskade planetariska moder, och vi Arkturier vet att ni från era hjärtan kommer att dela era välsignelser med er Gudomliga Moder Jord – Gaia.

Välsignelser till er alla. Vi ses i förmörkelsen.

 

Copyright © 2017 David K. Miller

 

Alla rättigheter förbehållna. Ingen del får reproduceras

utan tillstånd av författaren/kanalen

davidmiller@groupofforty.com

P.O. Box 4074 Prescott, AZ 86302 USA

www.groupofforty.com

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...