Sananda via Pamela Kribbe, 25:e november

Jesus Sananda

Sananda via Pamela Kribbe, 25:e november

Jesus via Pamela Kribbe: Var ett Barn av Jorden

 

Kära vänner,

Jag är Jeshua. Jag är här för att hjälpa er ta kontakt med ert eget djupaste själv, ert Kristus-själv.

Under en lång tid har ni sett upp till mig, som en mästare och en lärare som visar vägen, men nu är jag här för att överlämna facklan till er. Det känns bra att vara här; att vara bland likasinnade, bland vänner. Ni är mig kära, jag älskar er.

Ni föds in i ett sammanhang som har blivit bortkopplad från Verkligheten. Anslutningen till det högre, med er egen kärna, er själ, har gått förlorad. Den har istället blivit institutionaliserad i samhället: inom utbildning, inom rådgivning, inom medicin. Det är bristen på kontakt med den egna själen, som skadar er djupast och gör er olyckliga.

Men jag är här för att hjälpa er att ta tillbaka kopplingen; för att återigen förstå vilka ni verkligen är, och uppleva glädjen av det. Anslut er igen med den glittrande fontänen av ljus som finns inom er, som finns i era jordiska varelser: i era kroppar, i era sinnen, i era hjärtan. Jag uppmuntrar er att följa med mig i denna känsla.

Först av allt, känn marken under er, känn energin av Moder Jord. Känn rikedomen, den rena skönheten i naturen och de som lever där; de är en del av er. Växter, djur och människorikena, måste vara en helhet, och berika och stötta varandra.

Gör denna anknytning med jorden nu, ert hem. Känn energin under fötterna, som flödar in i er från den levande Jorden. Hon välkomnar er och hälsar er som de hon känner. Hon vill omfamna och stödja er, i både era kroppar och själar. Hon vill att ni ska förstå att ni är barn av Jorden.

Låt oss ta ett exempel från den oskuldsfulla naturen: djuren och växterna lever i en tidlös medvetenhet. Eftersom de gör det, kan de njuta av stunden: genom pulsen och flödet av liv som går igenom dem. Den enkla gåvan är inte längre självklar för er, men nu börjar den flöda genom er igen. Känn efter djupt inom er: “Jag lever! Vad det än innebär, oavsett vilket syfte det tjänar – jag lever”!

Känn hur naturligt fritt och sprudlande livet är. Det söker inte något; det är bara, men det förändras alltid, alltid föränderligt. Låt den gnistrande energin nu flytta upp till bäckenet och magen. Se om ni kan andas in i det området av kroppen, så att ni medvetet ansluter till jordens energiflöde.

Ni är barn av jorden. Utan den insikten kan ni inte ändra någonting, och ni kan heller inte riktigt leva. Med huvudet och era sinnen kan ni teoretisera, ni kan analysera och använda begrepp, men gör ni det, så kommer det inte att ha någon verklig kraft eller livslängd inom er, om ni inte samarbetar med det dynamiska flödet, av livet i själva naturen. Så välkomna er egen mage. Välkomna livet i er, som är så oförutsägbart och ibland verkar ha en egen vilja.

Till livet hör även era emotioner och känslor, så låt oss nu ansluta era hjärtan med dem, och välkomna dem. Ni är rädda för era egna känslor, och ni har fått lära er att kontrollera dem, med era sinnen. Men det finns en önskan inom er: en viss vildhet, en önskan att bryta er loss, att verkligen vara fria, och när det gäller den levande Jorden, är det den naturligaste önskan, någonsin.

Men när det är baserat på de begränsningar, som fastställts av den bortkopplade mänskliga världen, då misstror ni er egen längtan efter frihet, och er egen känslighet. Ni tror inte längre på dem, ni vågar knappast vara närvarande i magen, och ni är också ofta främlingar för det era hjärtan säger.

Er största uppgift i livet är att omfamna er själva, som en människa som är en del av naturen, och att vara helt i era egna hjärtan och magar. Om ni är det sänder det ljus till Jorden. När tillräckligt många människor manifesterar sitt ljus på detta sätt – som levande människor med öppna hjärtan som är djupt rotade i magen – ju mer kollapsar de gamla systemens kraft, rädslor och korruption.

Det kommer att finnas för lite stöd för dessa system; det kommer att bli för mycket ljus, och då kollapsar dessa system. Men förändringen kommer inifrån hela er varelse; den kan inte införas enbart från huvudet. Förändringen kan verkligen bara åstadkommas från en levande anslutning, med ert jordiska själv.

Jag vill nu hjälpa er med att mer direkt heala kopplingen med ert eget levande själv. Och det bästa exemplet på vitalitet, naturlighet och oskuld, är ett barn som ännu inte har formats av samhället eller utbildning. Ni var en gång barn på jorden, känsliga barn; barn med ett speciellt medvetande. Ni föddes med en viss inre vetskap och känslighet i era hjärtan, som var naturligt för er, men det var inte naturligt för människorna runt omkring er.

Era föräldrar hade belastats med rädsla, med restriktiva idéer från det förflutna, och, som små barn, påverkades ni av dem när ni växte upp. Det var era första möten med den mänskliga världen: världen av rädsla, förvirring, mörker; en värld med dålig anslutning till det unika i själen.

Gå till det här barnet inom er. Se det första tillfället av förvirring hos ert eget inre barn. Känn hur det var när barnet var rent; när det fortfarande var anslutet till sitt eget hjärta och sin mage; när det var ett barn av Jorden, och kände det.

Observera vilken energi från er omgivning – kanske från er far eller mor – vad som har påverkat er mest, i den meningen att ni förlorade kontakten med er egen själ. Det handlar inte om skuld eller förebråelse; konstatera bara faktumet: “Vad var det som gjorde att ni blev förvirrade; vad var det som berövade er styrkan?”

Familjen där ni föddes, är en av de största orsakerna till förvirringen i ert liv; en slöja som hamnar mellan er och er egen själ, era autentiska själv. Som små barn, är ni djupt fästa vid era föräldrar; ni kanske inte ens skiljer mellan er och dem. Det finns ingen gräns, vilket gör att ni blir särskilt utsatta för de influenser från er familj, som baserades på rädsla. Omedveten rädsla, kanske; men de påverkade er ändå på djupet, eftersom ni ännu inte hade några väldefinierade gränser.

När ni kontaktar barnet inom er, och tydligt ser skadan det har lidit, kan ni hålla det nära, med egen kontroll, så att säga, och ta Hem det förlorade barnet. Se om ni kan se det; se om ni kan hitta ett barn inom er som gått förlorat, och som behöver er: ert hjärta, ert inre vetande, och era starka rötter.

Bjud in barnet till att ta plats i er mage, för att finna lugn och känna jordning. Kom hem till ert själv; omfamna era mörka delar, för mörkret är inte verkligt. Ni är förvirrade; ni har börjat att tvivla på er själva och fontänen av ljus som är ni. Men nu är det dags att vakna upp, så att ljuset kan flöda igen.

Själen från Jorden kallar på er. Hon vill arbeta tillsammans med er för att skapa en ny energi, en våg av förnyelse på den här planeten. Ni är Ljusarbetare. Era själar har hört samtalen om förändring, inte bara inom er själva, utan också i naturens riken på Jorden, och i hjärtat av själva mänskligheten.

Det finns en hel del smärta och lidande i världen, och ni vet att ni ibland känner er för maktlösa för att kunna förändra någonting. Men ni är lysande punkter i den här världen – var säkra på det! Njut av det öppna hjärtat, era öppnade själv. Upptäck det igen!

Många av er har gjort mycket inre arbete och har gjort det under flera år, ibland årtionden. Ni har tillbringat tid med att titta på de mörka delarna i er själva, undersökt rädslan och begränsande övertygelser. Ni har släppt och befriat er från mycket; Men när jag tittar på gruppen av ljusarbetare, som finns här på jorden, så ser jag att deras största rädsla, eller dilemma, handlar om hur de ska kunna uttrycka sig i världen.

Ni har blivit fria inombords och gjort enorma framsteg; ni har varit väldigt ärliga mot er själva. Men när det gäller att föra fram ljuset, medvetenheten, i era omgivningar, då känner ni motstånd inom er, speciellt rädsla. Ni är fortfarande rädda för att vara avvikande, att vara annorlunda; rädsla för att bli avvisad eller straffad, för vilka ni är. Det kommer ofta från forntiden, men också från andra liv.

Jag vill betona att det nu finns utrymme för er, i den här världen. Ni kan berätta från själen, med ert ljus, och det är det enda som kan göra er riktigt glada. Ni har nu utvecklats av en inre tillväxt till en sådan grad, att ni inte längre är tillfredsställda med enbart den inre tillväxten och medvetenheten.

Det finns ett behov inom er, att förankra ljuset och göra det synligt. Det är också ert nästa steg på er medvetna väg, och det väcker rädsla inom er. Det kräver mod att våga vara sig själv helt och hållet i den här världen – men det är möjligt!

Jag ber er nu att ta en titt på era dagliga liv, och känna efter var ni håller tillbaka er kraft eller ert ljus, om det är på jobbet, i era relationer, eller i er familj. Lägg märke till vad ni spontant kommer att tänka på i ert liv, då ni inte visar era sanna jag. Känner ni ångest eller motstånd när ni tänker på det. Men, kom ihåg att ert sanna själv är ett jordiskt själv: det är fullt av liv, fullt av glädje; det är kreativt. Känn era sanna själv i kroppen. Var känns det begränsat?

Fråga er själva, om ni kan tänka er att ta ett steg, ett konkret steg. Och med ordet “konkret”, menar jag en ett synligt, påtagligt steg som låter er skapa en öppning, så att ni kan synliggöra er själva och bli manifesterade i den här världen. Kanske kan det vara något ni kan uttrycka tydligare, för någon annan.

Kanske ni vill ge er själva något, som ni förnekat er med falsk blygsamhet. Kanske finns det en plan som ni har sparat till ett senare tillfälle, men som aldrig har förverkligats. Tillåt er själva att steg och känn hur glädjen bubblar upp, genom tankarna på frihet och att vara levande.

Det är nästa steg för er: Att vara stolta över vilka ni är i den här världen. Att vara lärare, att vara föregångare; att inte längre gömma er. Konfrontera om det är nödvändigt, men tänk på att göra det av kärlek och medvetenhet. Ni behöver inte göra världen till en bättre plats. Det finns ingen anledning att vara alltför påstridig eller ambitiös, när ni stiger fram. Det handlar mer om frihet för er själva, precis som hos djuren eller träden, som helt enkelt är.

Jag hälsar er alla från mitt hjärta, och jag ber er att känna vår sammankopplade energi, vår vänskap. Vi är jämlikar; vi är förbundna.

Tack så mycket.

Jeshua

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

Translation by Maria Baes and Frank Tehan

 

© Pamela Kribbe

 

 

“Jesus: Var ett barn av Jorden”, kanaliserat av Pamela Kribbe, november 2016, på www.jeshua.net

You may also like...