Sananda via James McConnell, 15 november, 2017

Sananda, 15 november 2017

Via James McConnell

JAG ÄR Sananda och jag välkomnar er tillbaka, tillbaka till er fysiska kropp, den fysiska kropp som ni, på sätt och vis, har varit förälskade i hela livet som om den är det enda ni känner till; denna kropp. Ni vaknar upp varje morgon, ser er i spegeln och ser er själva.

Men jag frågar dig, är det verkligen du själv? Den bilden som visar sig i spegeln, är den du eller är den helt enkelt en aspekt av dig? En del som du bär med dig den här gången. För det är vad du är. Du är en aspekt av ditt Högre Jag, av Källan inom dig. En aspekt, inte din fysiska kropp. Jo, din personlighet är du, men den är bara en del av dig. Du har många personligheter, du har haft många personligheter och alla personligheter tillsammans som du någonsin har haft, gör dig till den du är. Inte den här kroppen.

Jag berättar det här nu eftersom det är dags. Det är dags för er att inte längre bry er om vad andra tänker om er, men också vad ni tänker om er själva, vad ni vet om er själva. Allt eftersom tiden går kommer ni att bli alltmer medvetna om den storhet som ni är. När era minnen börjar återkomma, när era erfarenheter vidgas, när era drömmar fortsätter att utvecklas inom er, kommer ni att bli mer medvetna om helheten av vilka ni är. Och när ni gör det kommer ni att börja minnas att det här har hänt många gånger förut. Ni har alla varit här och gjort det här förut. På andra platser ja, i andra system, andra verkligheter och ja, ibland även i andra illusioner.

Men nu håller ni på att bryta er ur den här illusionen, om ni inte redan har gjort det. Men om ni redan har fullbordat ert uppdrag skulle ni inte ens vara i det här i rummet, i den här diskussionen. Då skulle ni vara här med oss. Att ni ännu inte är det, betyder inte att ni är mindre värda än oss. Ni är lika stora som vi är och lika små, eftersom vi alla är Ett och i det här tillsammans som En, och det har vi alltid varit och kommer alltid att vara. Fler och fler av er måste förstå att ni är mästare precis som vi är. Ni har frivilligt valt att vara här, att vara en del av detta för att hjälpa uppvakningsprocessen på den här planeten.

I det arbetet har ni ibland förlorat er själva. Men precis som fåret förirrar sig bort från flocken ibland, och fåraherden går ut och letar upp fåret, har också jag, som Sananda och Jesus gått vida omkring och funnit vårt förlorade får. Ni är dessa förlorade får, men ni är bara vilsna inom er själva. Det är så som ni ser er själva, som förlorade.

Nu börjar många av er förstå konceptet; att ni aldrig på riktigt har varit förlorade, och att ni är de som är fårahedarna nu. Ni är de som går ut och hittar de förlorade fåren, de som fortfarande tror att de är förlorade.

Det är ert uppdrag vid den här tiden, för dem av er som är redo att acceptera det. Om ni ännu inte är redo, bli inte oroliga för det för det är som det är och ni är de ni är, och ni är älskade och accepterade av alla, oavsett hur ni tar er igenom den här processen. Och tar er igenom denna process, denna övergång, är vad ni gör just nu.

Många saker händer, och många saker återstår som ni ännu inte har sett, eller ens är medvetna om att de händer bakom kulisserna. Men sanningen ska göra er fria. Det sades för länge sedan och har upprepats många, många gånger därför att det är sant och ni är den sanningen. Och ni är vägen, sanningen och livet, precis som vi alla är.

JAG ÄR Sananda och jag lämnar er nu. Må all min kärlek och frid vara med er och må ljuset fortsätta att lysa klart, djupt inom och utanför er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...