Sananda via James McConnell, 18 Maj 2016

Jesus Sananda

Sananda, via James McConnell

18 Maj 2016

Detta är ”Sananda”. Alltid underbart att vara här med er på det här sättet där vi kan nå ut till så många människor på en gång över dessa telefonlinjer, radiofrekvenser. Alla dessa teknologier som finns tillgängliga med en gång. Om de var tillgängliga för 2000 år sedan när jag, som ”Yeshua” gick på Jorden? Kanske hade det nått ut till många miljoner, eller kanske på den tiden tusentals som jag hade kunnat nå ut till.

Men vänligen förstå att det är viktigt att ni når ut denna gång till så många som ni kan. Ni Ljusarbetarna, Ljusbärarna, Ljus Delarna, ni är de som når ut till er medmänniska, er bror och syster. Ni är alla ett med allting. Inte bara människorna, utan växterna, djuren, klipporna. Allting är ni ett med.

Nu, jag vet att vi talar med kören av detta, men det är viktigt för dem av er som är öppna och medvetna och förstår dessa koncept, att ni går ut och talar till fler. När ni än har möjlighet.

Det finns många råd som möts över hela planeten nu. Ovanför, under och på planeten, det finns råds bord. Vi har talat många gånger om de ”12 och 12”. Många av er förstår inte detta eller har inte hört talas om det ännu, men ni kommer att höra mer och mer om det här, och fler källor kommer att föra ut detta så bra, inte bara jag själv genom denna ”James”. Det finns råd överallt och det finns platser som sätts för er vid dessa bord. Det kommer inte att vara affärer som vanligt. Det kommer inte att vara de som nu sitter i regeringen, vid dessa bord. Det kommer att vara ni vid dessa bord, och de som arbetar för att föra fram denna nya underbara ålder på planeten. Det är ni som kommer att göra det här, inte de som är i ledande roller. Det är ni som kommer att kliva på plattformen och på borden och ta era platser. Det är ni som kommer att göra det här, och vi förbereder borden för er. Vi förbereder era fullmäktigeplatser.

Nu förstår vi att alla av er inte vill göra detta. Vissa av er kommer att vilja stiga åt sidan och ta en lång ”semester” paus, eftersom ni har förtjänat det. Men det finns de av er som kommer att vända om och säga, ”Jag är redo att hoppa tillbaka in i striden”. Inte i några bataljer för det finns inte mer, men in i striden, i att hjälpa alla ni kan för det är vad det handlar om. Det är vad ni är här för, att hjälpa era bröder och systrar. Det här är er uppgift. Ni har hört att detta är på väg att börja, eller har redan börjat. Många saker kommer till ett slut inom kort. Många saker kommer till sitt crescendo, som jag har talat om.

Denna kväll skulle det vara ”Väktarna” som skulle tala till er, men det har skjutits upp tills den första söndagen i juni, när vi är med ”Ihåliga Jorden” igen. Vi kommer att kunna nå ut till många miljoner genom att göra detta. Tusentals på kallelsen och många fler senare som lyssnar på inspelningen och att läser utskriften. ”Väktarna” har varit här sedan en lång, lång tid före. De har återvänt. De är här för att föra in den Nya Åldern, särskilt ”Väktarna av den Nya Ordningen”. Det är vad han är här för, att ta in denna Nya Ålder, denna ”Nya Fördelning”. Att föra in denna Nya Gryning, som han talar om många gånger. Den tiden kommer att bli nästa gång vi kommer tillsammans på detta sätt.

För tillfället, var snäll och fortsätt med era dagliga aktiviteter att arbeta mot Uppstigningen. Gör vad ni kan för att höja era vibrationer. När ni än har tanken, höj era vibrationer. Se skönheten runt omkring er. Se all skönhet på er planet, och se att det som har förstörts på något sätt kommer att förnyas på andra sätt. Ni är en del av att åstadkomma detta.

Jag är ”Sananda”. All min frid och kärlek är med er alla. Jag kommer snart tillbaka och kommer troligen att ha spännande nyheter till er. Kärlek och frid till alla.

 

 

Channeled by James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org

Du gillar kanske också...