Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 22 maj

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel, 22 maj 2016  

Via Shanta Gabriel

Var medvetna om att svaren på allt ni söker finns inom er.

 

När ni är i harmoni med hjärtats intelligens och söker svar på livets frågor utanför er själva, är det sällan nödvändigt. Det verkar omöjligt för er att förstå, och ändå är det en tid när människor inte längre behöver en mellanhand för att vara i samklang med Gud – Källan till allt Liv.

Det har varit en snabb ökning i vibrationsfrekvenserna på och omkring Jorden. Eftersom ni är en elektrisk varelse, påverkas ni mycket av det ökande Ljuset. En högre energinivå gör det möjligt för er att tona in er själva på en finare vibration, som gör det möjligt att medvetet ta emot resonansen av Visdom och Kärlek från det Gudomliga Sinnet. Visdom och Kärlek kommer genom ert energifält som ljusenergi, som bär med sig information, vilket gör att ni kan leva mer i harmoni med er själs behov.

Det betyder att när ni ber och mediterar så höjer ni era vibrationer och drar till er, som en magnet, en hög frekvens av ljus och kärleksfylld energi. När den här energin genomsyrar ert väsen öppnar det ert sinne för att ta emot svaren på alla frågor ni lägger fram. Ni har förmågan att vara en kanal för information.

Det kanske inte verkar möjligt att få svar på komplicerade frågor, men det är bara sant om rädsla och tvivel förmörkar er uppfattning. Be att få klarhet, och be om att få veta den sanning som gagnar er bäst. Ni kan be om att få veta bortom skuggan av ett tvivel.

När ni är i ett avslappnat tillstånd har ni tillgång till all visdom i Universum. Änglarna finns där för att fylla era sinnen med ljus och kärlek, om ni ber om det. När ni är fyllda med ljus och kärlek, förstår ni medvetet vad ni ska göra i olika situationer. Den här inre vetskapen kanske inte omedelbart blir uppenbar för ert medvetande, men ju längre tiden går kommer ni att börja svara på alla situationer med större lugn och säkerhet. När ni ser tillbaka kommer ni att se hur ni bara ”visste” vad ni skulle göra.

Försök med att skriva ner er fråga på ett papper. Ha papper och penna i närheten när ni mediterar, och be om att få veta sanningen utan skuggan av ett tvivel. Kalla på er personliga guide/lärare. Be att ert Högre Jag är i samklang med det Gudomliga Sinnet. Sätt er nu ner och andas rytmiskt, och låt er kropp och själ slappna av. Visualisera hur ni sitter i en pelare av gyllene ljus som förbinder himmel och jord. Efter en tid kommer ni att känna ett behov av att skriva.

Medan ni ber och mediterar är ni i ett utvidgat tillstånd. I detta tillstånd är alla svar uppenbara, men er kritiska hjärna älskar att tvivla. Läs inte era svar med en gång. Det kommer att avväpna er inre kritiker. Efter en timme eller så, kan ni gå tillbaka och läsa vad ni har skrivit. Troligtvis kommer ni att bli överraskade av de enkla, praktiska lösningarna på era frågor. Med övning kommer den här processen att bli lättare när ni skapar en direkt kanal till ert Högre Jag, den del av er som är i kontakt med ängladimensionerna och den gudomliga vägledningen.

Detta är den gryende tidsåldern av direkt vägledning och visdom. Ni behöver inte längre präster, gurus eller någon annan utanför er själva för att visa er vad som är bäst för er. Det betyder inte att lärare och förebilder inte är viktiga, utan det betyder att ni inte behöver söka utanför er själva för att hitta svar på era viktigaste frågor. När ni är i samklang med Gud och tillbringa en tyst stund i bön och meditation, kommer allt ni vill veta att finnas där för er.

Så kom ihåg ert meddelande från Ärkeängeln Gabriel idag:

Var medvetna om att svaren på allt ni söker finns inom er.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

TheGabrielMessages.com

Du gillar kanske också...