Sananda via James McConnell, 20 oktober

Jesus Sananda

Sananda

via James McConnell

16 oktober, 2016

Jag är ”Sananda”. Ni kanske redan har gissat det. Jag var den som vägledde er, lite grann, i denna upplevelse (hänvisar till en nyss avslutad guidad meditation).

Vi fortsätter förverkliga de händelser som just nu står precis framför er och inom er. Vi önskar att ni alla ska veta att det aldrig har förekommit någon separation. Har aldrig förekommit, kommer aldrig att förekomma. Separationen finns endast i er hjärna. Det är en programmeringsteknik som har hindrat er från att kunna förstå och helt och hållet minnas vilka ni är.

Lyckligtvis, när ni kom till detta liv, så kom ni avsiktligt med vissheten om att ni skulle komma att glömma inte bara detta liv, utan hela evolutionen här på den här planeten. Ni visste att ni skulle komma hit. Ni visste att ni skulle glömma allting.

Men ni visste också att det fanns många som arbetade vid er sida, med er, så att ni inte helt och hållet skulle glömma. Att det alltid skulle finnas ett glödande kol, en gnista, som skulle kunna tändas i vilket ögonblick som helst. Dessa gnistor, dessa glödbitar, har alla tänts upp inom er, inom var och en av er. När de tänds blir de till hela flammor. Flammor av medvetande. Flammor av hågkomst. Violetta flammor som rensar ut allt som har hindrat er att vara vilka ni är.

Tiderna har nu kommit, mina vänner, mina bröder, mina systrar. Tiderna är nu inne för er att ta upp hågkomstens mantel om vilka ni är och vad ni kom för att uppnå. Förut talade ni om råden. Jag har talat om dessa råd, Råden av Tolv. Var och en av er här kan ta del i dessa råd, får göra det om ni så väljer.

Det blir inte samma slags frivilligarbete som när ni kom in i detta liv, denna evolution, ovetande om vad ni skulle förvänta er. När ni ställer upp som frivilliga till dessa råd, och när det ögonblicket har kommit, så kommer ni att helt och hållet känna till vad som ligger framöver. Ni kommer att fullständigt minnas vilka ni är och vad ni befinner er här för och varför ni skulle ta del i dessa råd.

Vänligen förstå att det inte kommer att bli någon affärsverksamhet som vanligt. De tiderna är förbi. Nu kommer ögonblicket för medvetandet att skifta runtom på planeten. Och för var och en av er att ta del i detta stora skifte. Vissa större delar. Vissa mindre delar. Men varje del är det hela i sig självt. Det finns ingen större del eller mindre del. Det bara är i ögonblicket, i nuet.

Ni alla har ett uppdrag. Ni alla har ett ansvar för er själva och för alla utanför er själva, som är förbundna med er. Och det är alla. Ni kommer också att hjälpa dem att minnas. Att hjälpa dem få veta och förstå vilka de är. Att ta er igenom alla de olika problem, katastrofer, tragedier, alla de saker som har genomsyrat er under alla dessa många livstider. De kommer också att komma igenom dessa.

Det är upp till er, Ljusarbetare, Ljusbärare, att visa vägen precis som jag, som ”Yeshua” kom för att visa er vägen. Jag och många andra kom för att visa er vägen. Ni kommer också att finnas där för att visa andra vägen. Så som jag tidigare har sagt och jag återigen säger: Ni är Vägen, Sanningen och Livet. Det finns ingen separation förutom den som ni skapar för er själva.

Jag är ”Sananda”. All min frid och kärlek vare med er tills vi möts igen.

 

http://www.ancientawakenings.org/Channelings.aspx

 

 

Sananda via James McConnell, October 16th

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...