Sananda via James McConnell, 24 juli 2017

Sananda via James McConnell, 24 juli 2017

 

 

SANANDA

JAG ÄR Sananda. Som alltid är det underbart att vara med er alla i den här gruppen, som delar vår förståelse för att komma ihåg vem och vad vi alla är.

För detta är allas vår kärna, det här är vad vi kom hit för att göra. Alla ni … inklusive mig själv kom, såsom ni kom med mig för så länge sedan. Alla samlades vi tillsammans. Vi upplever mänsklighetens utveckling tillsammans. Tillsammans känner vi och vet när medvetandet ökar. Det finns inte någon här som lyssnar och anpassar sig eller är i resonans till dessa ord – ingen – som inte börjar komma ihåg vem de är.

Färden genom denna uppvaknande process eller för många av er återuppvaknande process har tidigare varit här och gjort detta. Många av er har upplevt dessa förändringar, vibrationer som ni nu går igenom. Många av er har upplevt det för länge sedan och upplever det igen. Tiden för att känna sig nedslagen eller deprimerad; det tar för lång tid; vi måste skynda på dessa saker; den tiden är över.

Nu är tiden att vara i nuet, för att uppleva allt som ni upplever i nuet, men nu känner det på en högre nivå av ert varande. Känn det som Källan inom er, för det är det uttrycket ni alla rör er tillbaka till. Känn och vet att Källan och ni är en, att ni och ert Gudssjälv är en. Ni har alltid varit en, ni kommer alltid att vara en, det kan aldrig finnas separation av det som ni alltid har känt till, eftersom ni alltid varit och alltid kommer att vara det.

I vår tid känns det som om allt är förlorat, det känns som om världen faller isär, som mänskligheten inte går framåt, människor blir inte de som de behöver vara, dessa tider är passerade. Nu är det dags att inse och förstå att det här är det ögonblick ni kom hit för. Nu är det dessa sluttider, som jag själv talade om, som Yeshua. Det här är tiden då allt verkar vara förlorat. Men ändå när ni ser på allt som förlorat, vet ni att allt håller på att röra sig framåt. Allt handlar om rörelse och förändring. Allt handlar om detta skifte, förskjutning i medvetandet.

När ni upplever dessa meditationer upplever ni ögonblick av medvetandeförskjutning. Just det ögonblicket påverkar er, det förändrar er, det utvecklar och förändrar ert DNA. Det återuppväcker ert tredje öga. Det återför processen till allt som ni tidigare har känt, eftersom allt ni tidigare har känt finns där rakt framför er, men ändå avskilt av slöjan. Den slöja som ni många, många gånger har hört förändras, försvinner och kommer så småningom att vara helt borta. Men hur kommer det att vara när slöjan har försvunnit helt? Hur kommer den tiden att vara?

Inse att detta har varit bortglömt tills nu. Kommer ni att se den andra sidan av livet. som ni kallar döden? Kommer ni träffa de döda igen? Några ja. Kommer ni att se Elemental världen framför er? Ja, många av er kommer att göra det.

Ni kommer att känna och känna till alla dessa saker som ni tidigare visste eftersom det kommer ögonblick där allt detta återkommer till ert minne, när ni helt och hållet kommer ihåg vem ni är.

JAG ÄR Sananda. Jag lämnar er nu. All min frid och kärlek är med er när jag nu lämnar över till min kära älskade. Fred och kärlek var med er alla.

Kanal: James McConnell

Http://www.meetup.com/ancient-awakenings – http://www.ancientawakenings.org

Artikeln kan återges i sin helhet om författarskap och författarens hemsida tydligt anges ”Att Tro är att se!”

Du gillar kanske också...