Plejadernas Höga Råd av De Sju via Daniel Scranton, 2 augusti, 2017

Plejadernas Höga Råd av De Sju

via Daniel Scranton

2 augusti, 2017

 

Vi är Plejadernas Höga Råd av de Sju och vi är glada över att få erbjuda er våra visdomsord.

I och med att ni upptäcker meningslösheten i att skapa er verklighet genom att använda er av tredje-dimensionella metoder, så banar ni väg för något som är mycket mer effektivt och med all säkerhet snabbare. Vi talar om femte-dimensionell teknologi. Vi talar om att ni skapar er verklighet med er energi.

Ni är skaparna av er verklighet, men vad ni tidvis missar att upptäcka är att ni även är det verktyg som ni använder till att skapa er verklighet. Vad menar vi med det? Nåväl, ni är varelser bestående av energi. Er energi är det som ni tar användning av för att skapa allt. Ni använder er energi till att skapa er fysiska kropp. Ni använder er energi till att skapa omgivningen runtomkring er. Och naturligtvis använder ni er av er energi till att skapa upplevelser såsom tankar och känslor. Och när vi säger ’er energi’, så menar vi verkligen er, de verkliga ni.

Så det tjänar faktiskt er att ta kontakt med er, med vilka ni är. Det är faktiskt det enda spel på stan där ni får spela med era egna energifluktueringar. Nå, hur ska ni ändra på er själva för att kunna skifta det sätt på vilket ni vibrerar såsom energi? Vi rekommenderar att ni ska anta en inställning som är mångskiktad, i flera nivåer, till detta. Vi rekommenderar att ni ska se er själva som ett holistiskt uttryck för denna energi.

Så, ja, era handlingar räknas fortfarande och era tankar räknas. Vi föreslår inte att ni bara ska sitta i ett mörkt rum och meditera över er egen energi, för det skulle tråka ut er. Som vi har sagt, så behöver ni ta er en holistisk inställning till ert företag att skifta er energi, att skifta er själva till de högre frekvenserna. Så det är ett team-åtagande.

Ni vill ha med er kroppen ombord. Ni vill få era tankar ombord. Ni vill ta era känslor ombord. Ni vill utföra de åtgärder som stöttar den vibration som ni önskar upprätthålla. Så det handlar faktiskt om att vara uppmärksamma och att upptäcka vilket som är av den frekvens som tjänar ert högsta goda och det som inte gör det.

För att kunna släppa taget om något som är av en lägre frekvens, så måste ni ibland möta det. Ni måste möta denna övertygelse. Ni måste möta detta dömande. Ni måste möta denna omständighet eller händelse från ett tidigare liv. Därför är det vad ni är i färd med att göra. Vissa gör det bara mer villigt än andra.

Så det enskilt viktigaste som ni skulle kunna göra i era bemödanden att skapa er verklighet, med att använda er av er egen femte-dimensionella teknologi, är att vara uppmärksamma. Och när ni gör det, så kommer ni att lägga märke till vad som tjänar er och vad som inte gör det och då kan ni göra kloka val.

Vi är Plejadernas Höga Råd av De Sju och vi tycker mycket om er alla. Det är allt.

 

Source – Channel: Daniel Scranton

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

You may also like...