Sananda via James McConnell, 27 mars, 2016

Jesus Sananda

Sananda

via James McConnell

27 mars, 2016

 

Detta är Jeshua, den som ni känner som Jesus och jag är också Sananda. Jag har ett flertal gånger varit med er i denna grupp. Många gånger har jag saker att berätta för er.

Nu när jag idag kommer, är det en fröjdefull dag, en föryngringens dag. Ja, en uppståndelsens dag. Det är inte så länge sedan min död och uppståndelsen därefter, vilket idag firas. Det är ljuset. Det är ljuset jag delar med mig av. Det är det som jag visar för var och en av er, för er alla. För att jag bryr mig om er alla.

Jag dog inte för era synders skull. Det är en villfarelse. Jag kom till liv för att ni skulle kunna leva. Så att ni skulle kunna stiga upp till er egen varelses högre himlar. Det är därför jag kom. För att förbereda och visa vägen för er. För att vara er förebild. För att vara den förebild som ni skulle kunna följa. Inte för att vara en idol. Jag önskar inte bli avgudad. Jag önskar bli följd som livet, som livsgivande kärlek.

Jag är kärlekens förkroppsligande. Precis som ni är kärlekens och ljusets förkroppsligande. Ni har aldrig upphört att vara det. Inte heller har någon annan på hela planeten eller i Solsystemet eller i galaxen eller i självaste universum gjort det.

Ändå är det sant att några går vilse. De strövar långt ifrån resten av flocken. Men ni alla, till och med fastän ni har strövat hit och dit, så återvänder ni alltid till flocken. Jag är herden som håller er nära mig, jag håller er i mitt hjärta. Ni förstår, ni och jag, i detta är vi är alla tillsammans.

Jag kom för att visa er vägen som ni ska följa. JAG ÄR Vägen, Sanningen och Livet och Ni Är Vägen, Sanningen och Livet.

Allt handlar om medvetande, mina bröder och systrar. Allt handlar om att öka ert medvetande och att ni ska vara uppmärksamma på att öka ert medvetande. Allt handlar om uppmärksamhet och att förbättra er medvetenhet när ni blir mer medvetna.

Som jag säger, så är vi alla tillsammans i detta. Vi arbetar alla mot samma mål. Vi ska finna kärleken som finns i var och en av oss och ta enhetsmedvetandet tillbaka till denna planet, tillbaka till dem som bor på denna planet. Att förena allting med planeten själv. Till självaste Gaia. Till alla växter och djur. Till varje levande varelse på planeten. Att koppla samman allt som är ursprungligt.

På den tiden när jag kom som Jeshua, var de som fanns omkring mig inte redo för de budskap som jag kom med. De var inte redo för den förebild som jag visade för dem. Men ni, mina bröder och systrar, är redo! Var och en av er är redo för detta. Fastän ni inte tror, tillsvidare, att ni kan stiga upp till er varelses högre himlar, så kan ni det, ni gör det och ni kommer att göra det.

Många gånger har ni nu fått höra, att många av er har stigit upp. Men fortfarande känner ni er inte som om ni hade uppstigit. Ni har inte stigit upp till molnen, så som jag steg upp till molnen; de som tittade på kunde se medan jag gjorde det. På den tiden var det nödvändigt att vara en förebild. Att visa vägen. Att visa vad som var möjligt.

För er är det inte längre nödvändigt. Ni kommer inte att stiga upp till himlarna, men tyck inte synd om er. Ni kommer att höja er egen varelses frekvenser. Ni kommer att uppstiga. Ni har uppstigit. Ni är bara inte helt medvetna om det ännu.

Men nu talar jag om för er, liksom många talar om för er, att det kommer en tidpunkt, en frekvens, en speciell frekvens kommer att uppnås, då ni en morgon vaknar och allt förändras omedelbart, på ett ögonblick. Era liv, som ni idag känner dem, kommer för alltid att förändras. Förändras för evigt.

Ni är de, mina vänner, mina bröder och systrar. Ni är de som är ETT!

Nu lämnar vi er i frid och kärlek. Vet att jag alltid har varit med er. Jag är med er nu och kommer alltid att vara med er, och ni med mig.

Må frid och kärlek vara med var och en av er.

 

www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org​​

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...