Aramda via James McConnell, 28:e maj 2017

Aramda via James McConnell, 28:e maj 2017

ARAMDA

Jag är Aramda.

Jag Är en som många av er är medvetna om, som många av er har känt till. Många av er är i resonans med mitt namn: Aramda. Ni känner energierna, ni känner vibrationerna i er då ni säger mitt namn. Och mitt namn har en koppling till många av er.

Jag är inte någon som det har skrivits om i Bibeln, eller i de många olika heliga texterna. Jag är inte någon som det talats om på det sättet, men jag återintroducerar mig själv till er nu. Jag är någon som finns på ett skepp just nu, när jag talar med er. Mitt skepp Amalia och jag, är här för att hjälpa till med samordningen tillsammans med Ashtar, tillsammans med Sananda, och den vibrationella förändringen som pågår på denna planet just nu. Dessa vågor av energi som kommer in i planeten. Och jag är här med mitt skepp och alla andra skepp som nu parkerats strax utanför atmosfären, men några finns även i atmosfären. Och vi är på det ni skulle kalla, den slutliga parkeringsplatsen nu.

Vi är parkerade, vi är här; Vi är redo att röra på oss omedelbart. När vi fått grönt ljus, är vi redo att ta oss till nästa fas. Och jag menar nu dessa olika faser som vi har anpassat oss till, för att gå vidare till nästa fas, som är på väg att börja. Och den fasen kommer att ta er närmare, det som ni kallar avslöjandet. Och när det här gröna ljuset kommer, kommer vi att gå till handling och kommer att börja avslöja fler och fler av våra skepp.

Vi har redan börjat denna process i den fas som är precis innan, och denna fas är då vi visar oss för många över hela världen. Många, många fler börjar vakna upp till tanken om att de inte är ensamma. Om ni skulle fråga en stor del av befolkningen på denna planet, så skulle 70 till 80% av dem nu tro, att ni inte är ensamma, att ni inte är den enda livsformen i universum. Och många skulle tänka efter och säga, ”hur kan någon ens tro något annat?” Och om ni bara ser tillbaka 10 år eller så, hur många skulle då ha sagt motsatsen?

Hur många av dem skulle då ha sagt att ni måste vara galna för att tro att det skulle finnas något sådant, men det finns liv där ute med krafter som har gjort allt de kan, för att få er att tro att ni år är de enda. För om ni trodde att ni är de enda som lever i universum, kunde de fortsätta att behålla kontrollen.

Men när kontrollen väl är borta, när den idén och tanken ändras, har de inte längre kontroll. Och den har ändrats och de har förlorat kontrollen. Inte att de ”förlorar” kontrollen, de har helt ”förlorat” den. Det finns bara kvar ett sken av en fortsatt process … inte att de har kontroll, men de fortsätter att ha kontrollen över er media.

Och era medier är nu på väg att förändras och kommer i förståelse för, att de är där för att säga sanningen. De är där för att dela med sig till världen, till befolkningen på planeten, den rätta sanningen som är på gång. De är inte där än, men de är nära nu.

Så det är dags att låta processen ta tag i allt mer och mer, eftersom alla energier skiftar. Medvetenheten förändras. Så många saker händer fortfarande i bakgrunden, men som ni märker, ni som kan se och höra, så börjar ni se mer och mer av detta komma i dagen, för att sanningen kommer att uppenbaras, genom att ljuset kastas mot de som finns i skuggorna, där de inte längre kan vara kvar. De måste komma fram i ljuset. Och när de kommer i ljuset, så kommer de inte att kunna hantera vibrationerna som finns där.

Så allt detta tas om hand. Allt detta blir arrangerat, både bakom kulisserna och framför scenerna. Och ni är de som utför hela detta arrangemang, allt detta som vi hjälper till med, och ni vägleder därmed hela processen.

Så jag ber er nu att fortsätta att titta upp mot himlen, och vara medvetna om vad som finns där uppe, tro att vi finns där och att ni kan kommunicera med oss. Och ju mer ni tror att ni kan kommunicera med oss, ju mer kommer ni att kunna det. Och vid ett av dessa ögonblick, i denna grupp, många av er i den här gruppen, kommer då att kunna vara i vår vibration, när vi sänkt ner oss lite för att kunna mötas, där ni skulle säga, på mitten. Och eftersom vi kan göra det, så kommer ni att kunna gå ombord på våra skepp. Ja, i era fysiska kroppar, det är vad jag säger nu. Så ni kommer att kunna uppleva detta. Denna grupp har förberetts för det, eller förbereds för detta nu när vi pratar. Och allt detta kommer att hända.

Jag är Aramda. Jag älskar er alla, mer än ni möjligtvis kan föreställa er.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

Kanaliserad av James McConnell
http://www.meetup.com/ancient-awakenings
http://www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated. “Believing is seeing!”

Du gillar kanske också...