Sananda via James McConnell, 3 maj, 2020

SANANDA (Kanaliserat av James McConnell)

Jag är Sananda. Jag är här just nu, och i dessa stunder för att fortsätta denna uppvaknande process med er alla. För att fortsätta guida er, hjälpa er där det är möjligt.

Ni har alla ett talesätt, ”tiderna, de är för-ändrande” Och dessa tider handlar verkligen om det. Det handlar om förändring. Det handlar om uppvaknande. Det handlar om att komma ihåg vem ni är.
Men inte bara ni, ljus-arbetarna och krigarna, utan även det Kollektiva Medvetandet måste följa med. Och ni är Väg-visarna som åstadkommer detta.

Men ni kan bara göra så mycket. Ni kan bara göra vad ni kan göra i ögonblicket. Känn inte på något sätt om ni inte gör ett intryck. Om ni inte gör någon skillnad. Döm inte er själv för detta. För ni måste vakna först, och sedan hjälpa andra i deras uppvaknande som de är redo att göra det.

Men som ni får reda på, inte alla är redo just nu. Inte alla kommer att förstå vad ni har kommit att förstå. Så många fortsätter att sova. Så många fortsätter att vara inom sin slummer, och har varit det för så många, många livstider, och de fortsätter i den här.

Men frukta inte alls att allt inte kommer att förändras, eftersom det gör det. Ni kommer sannerligen ut ur stormen. Stormen är över er nu, och ni har varit i stormens öga. Många av er har varit mycket bekväma där.

Men trösten lämnar många av er nu. Ni finner att ni inte längre kan vara i den stormen och vara bekväma i den. Ni måste gå längre än så nu. Ni måste inse att allt verkligen händer av en anledning och är arrangerat. Och att Planen fortsätter att vara det pådrivande. Misströsta inte, som många av er tenderar att göra, i denna tid.

Många av er finner er själva bli hemmastadda igen inom den tredimensionella illusionen ibland. Men vid andra tillfällen inser ni att ni kan komma till ert centrum inom er och ni kan känna den Universella Källan i ert varande fullt genomsyrande er. Och då inser ni att allt är precis som det behöver vara, och ni är i den exakta platsen i det ögonblicket där som ni behöver vara.

Ha hjärtat också. Ha hjärtat att ni går vidare precis som ni behöver just nu. Det finns inget att oroa sig för, även om det verkar som om alla omkring er tillför oro i miljön. Alla runt omkring er fortsätter att hålla rädsla.

Men det är upp till er, ljus-arbetare och krigare, att hjälpa till att undanröja denna rädsla, att hjälpa till att omvandla den till att vara högre vibrationella frekvenser inom er, och att hjälpa andra också att komma ur denna rädsla. Inte på ett sätt som är skadligt för er. Vi skulle aldrig föreslå att ta en chans som så för att få något till er som inte är för ert bättre och högsta goda. Men vet säkert att när ni arbetar för ert högsta goda och för det högsta goda av alla omkring er, att ni har allas bästa i åtanke.

Så fortsätt att lita på Planen eftersom det är just Planen som ni har varit en del av att skapa i många tusen år. Och den planen kommer till en kulmen nu. Det är inte långt borta alls, där ni kommer att hitta frälsning, och runt omkring er kommer ni att finna frälsning också.

Ni kommer att hitta er frihet. Eftersom frihet är vad ert öde är, vad er rätt är. Frihet. Frihet att vara vem ni än är. Frihet att nå till stjärnorna ovanför er. Frihet att bli det högsta goda inom er som ni kan vara i ögonblicket. Det är er födslorätt. Det är ert öde. Det är Planen.

Jag är Sananda, och jag lämnar er nu i frid, och kärlek, och harmoni, och glädje. Och jag ber nu var och en av er att fortsätta att sträcka ut till din bror och syster, för att nå dem och föra dem till ljuset när de ber om det.

 

Översättning: Mats

 

Du gillar kanske också...