Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 7 maj, 2020

Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 7 maj, 2020

Det Uppvaknade Kollektivet Som Stellarerna Väntar På ∞

9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att kunna kontakta er alla.

Vi är mycket nöjda med de framsteg som vi kan känna er göra inom ert kollektiva medvetande där på Jorden. Mer av er är vakna på Jorden nu än vid någon annan tidpunkt i mänsklighetens historia. Detta innebär att ni har den kollektiva makten att göra stora förändringar där på er planet, men det innebär också att ni måste släppa de övertygelser som skiljer er åt för att kunna skörda er kollektiva makt som det uppvaknade kollektivet.

Ni måste släppa de idéer som sätter er i ett eller annat läger så att ni äntligen kan bli fria att förena er, att komma samman, för att kunna förändra världen till det bättre. Och så, snarare än att fokusera på de detaljer som ni inte håller med om, inbjuder vi er att fokusera på de sanningar som ni kan komma överens om.

Vi talar om de sanningar som inkluderar er suveränitet som Källans Energi Varelser och skapare, och vi vet också att ni kan hålla med om att det måste ske förändringar där på Jorden för att göra det till en mer harmonisk värld, där alla är fria, respekterade, och där människor slutar slåss om vilken religion som är rätt och slutar slåss om resurser som olja, och de gränser som skiljer er åt, de gränser som är helt onödiga.

Ni är en mänsklig ras, och de av er som är vakna har en unik möjlighet att komma samman, trots era olika åsikter och perspektiv. Ni har alla möjlighet att vara det kollektiv som stellarer (utomjordingar), de som väntar på fartygen i er atmosfär, väntar på att ni ska vara. De vill ta kontakt med en enad mänsklighet, en mänsklighet som de vet att de kan lita på, och de vill också se er evolvera och utvecklas till den punkt där ni inte ser det annorlunda som något skrämmande eller dåligt. Omfamna skillnaderna mellan er själva och andra människor inom den nya tidsåldern och det andliga samhället.
Det är bättre att ni inte är överens om allt, eftersom ni inte vill bli en kult. Ni vill hedra den mångfald som finns, och även se Källans Energi i var och en av era medmänniskor, så att ni kan komma samman som en harmonisk helhet som är och kommer att vara det fem dimensionella samhälle ni ämnar skapa.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har med glädje haft kontakt med er.”

Översättning: Mats

 

Du gillar kanske också...