Rådet via Ron Head, 9 mars

Rådet/Ron Head

Rådet, 9 mars 2016
av Ron Head

Vad Betyder Det? Ett Perspektiv

Idag ska vi återigen upprepa några saker som har blivit ganska allmänt kända i er värld under de senaste femtio åren eller så. Och sedan kommer vi tillämpa detta på ett sätt som många av er inte riktigt har realiserat ännu. Kunskapen finns där. Men som vi föreslår i titeln, vad betyder den?

När ni ser er omkring, är det inte längre svårt för er fantasi att förstå att allt ni ser, består av molekyler. Det är inte alls krävande för er att göra hoppet därifrån, till att se det hela som samlingar av atomer. Och det är nästan automatiskt för de flesta av er att förstå därifrån, att dessa innehåller sub-atomära partiklar.

Nu när ni tänker på detta sätt, om vi då talar om, att dessa kan korrekt förstås som energivågor i stället för partiklar, skulle det sannolikt leda till att ni tänker ”Självklart!”. För inte så länge sedan var detta struntprat.

Så nu, titta runt och se, inse att allt ni ser, inklusive er själv, är ett stort energifält. Inser ni också att ett energifält är ett informationsfält?

Så här sitter ni i ett fält av information och energi, och ni är själv en del av fältet. Denna energi vibrerar på många frekvenser. Och dessa frekvenser når varje del av fältet, även de delar av fältet som ert sinne kallar ”mig”.

Här är en frekvens som ligger inom intervallet som människor tolkar som ljud. Här är en annan som ni tolkar som färg. En annan når er som beröring. Vad är det som ni omedvetet gör här?

Vi vill att ni ska förstå att ni monterar ihop en verklighet, eller vad ni tolkar som en verklighet. Den kommer att vara mycket nära till, vad även andra runt omkring er ser. Men den kommer inte att vara exakt som någon annans verklighet. Varför? Och vad kan man veta om det?

”Varför”, är att ni tolkar det omedvetet för det mesta, och vad ni får är oftast baserat på tidigare erfarenheter, föreställningar etc. Och inte alla av dem är ens era egna. Ni har ärvt många. Ni har lärt er många. Ni har kommit överens om många andra, antingen eftertänksamt eller genom försummelse att resonera fram dem.

Men här är poängen med övningen: I själva verket samskapar ni allt som ni ser. Det är varken ert kompletta fel eller är helt er ära. Men vad ni ser, är er tolkning. Och er reaktion är viktigare än vad ni reagerar på.

Och ert uppvaknande, kära vän, är er blommande förmåga att förstå detta och ta kontroll över det. Om ni monterar denna verklighet många tusen gånger per ögonblick, och vi säger att det gör ni, och om ni blir mer och mer medveten om den, då kan ni lära er att montera ihop den, så som ni vill att den ska vara. Och det är ett sant uppvaknande. Det är grunden för vad ni kallar manifestation.

Ni manifesterar hela tiden. Ni har alltid gjort det och kommer alltid göra det. Men gör ni det medvetet? Vet ni vad som ligger strax under ytan av er medvetna tanke? Inser ni hur viktigt det är för er att veta det?

Nu, börjar all betoning på att känna sig själv, komma lite mer i fokus? Ty allt som ni har i ert undermedvetna, är lika ansvarigt för vad ni får, som det ni är medveten om. Och om ni är medveten om 80/20-regeln, kan ni förstå att 20/80 skulle vara mycket bättre än 80/20. Med andra ord kommer ni förmodligen vilja sträva efter mycket mer medvetenhet än omedvetenhet. Ni kommer att vilja göra er av med uppfattningar som inte är förankrade i sanning. Ni kommer att vilja avfärda ogrundade rädslor. Ni kommer att vilja korrigera era tolkningar i största möjliga utsträckning. Ni kommer vilja, att skapandet av er värld ska vara så nära er medvetna önskan som det är möjligt att få. Är det inte så? Så klart det är.

Vi hoppas att detta samtal ska vara till hjälp för så många som möjligt av er. Be och vi kommer att arbeta med er för att uppnå just detta. Det är därför vi kallas guider och lärare, så utnyttja den erbjudna hjälpen.

Välsignelser och kärlek till er. Vi kommer att tala igen.

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://ronahead.com/

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...