Sananda via James McConnell, August 7th

Jesus Sananda

Sananda, 7 augusti 2016

Via James McConnell

 

Det här är ”Sananda”. Det är som alltid underbart att vara här med er och dela dessa tider när det sker så stora förändringar, och se hur ert medvetande förändras. Jag talar nu om hela planetens medvetande. Inte bara ni i telefon och ni här i rummet, utan hela planeten håller på att förändras.

Naturligtvis ser inte de som tittar genom sina vanliga, tredimensionella ögon det här. De förstår inte att ett skifte håller på att ske. Som vi har sagt och som många andra har sagt, det är för dem som har ögon att se med och öron att höra med. Ni har dessa ögon. De av er som har öppnat ert tredje öga börjar se in i andra dimensioner, andra medvetandenivåer som ni inte visste existerade. Men de finns där och ni håller på att börja skifta till dessa medvetandenivåer, som ger er tillgång till andra riken.

Det finns många över hela planeten som rör sig i samma riktning som ni, som träffas i grupper precis som ni gör och som når högre frekvensnivåer för att åstadkomma förändringar. Förändringarna sker inom er. Och när det händer inom er, jag talar om det kollektiva, när dessa förändringar kommer, kommer ni att förflytta er till högre och högre dimensionsnivåer. Och när ni når högre och närmar er dessa dimensionsnivåer, kommer ni närmre och närmre till att få tillgång till ”the Event”.

Vad som har kallats och kallas ”the Event” är en kosmisk händelse, en kosmisk händelse som aldrig tidigare har inträffat på denna planet eller någon annan planet på det sätt som det kommer att ske här. Det är en del av uttrycket nu på den här planeten, i solsystemet och i själva galaxen. Därför att den energi som kommer från den galaktiska Centralsolen håller på att förändra medvetandet över hela galaxen.

Det är inte bara människor på Jorden och människorna inne i Jorden, utan det är också i hela solsystemet och Galaxen som medvetandet håller på att förändras. Som vi har sagt många gånger – det finns ingenting vid denna tidpunkt som kan stoppa det. Det är som ni brukar säga ”en färdig uppgörelse” (a deal done).

Många av er har hört att ett urval av dem inom toppen av de mörka har tagits ut ur bilden. Ja, det är sant, de har blivit avlägsnade. De som är deras hantlangare, kabalerna, verkar fortfarande vara aktiva. Jag säger verkar, därför att de tror att de fortfarande styr den här planeten. Men de är nu medvetna om att deras tid håller på att rinna ut. De håller på att förlora striden. Vi vet att de redan har förlorat den. De vet att de håller på att förlora kontrollen för varje dag som går, och de vet också att det är mycket lite de kan gör åt det.

Ändå är deras uthållighet stor och de fortsätter att kämpa. De fortsätter att sträva på och gör det som alltid har fungerat för dem. Jag talar om de olika familjerna och vad som alltid har fungerat för dem, fram tills nu. Det kan inte längre fungera eftersom det finns alltför många ljusstyrkor som har kommit för att hjälpa till med situationen och har fört med sig ännu mer ljus till dem som har försökt att behålla kontrollen.

Så deras tid är snart slut. Er tid har precis börjat. Allt är på plats. Som de Uppstigna Mästarna har talat om för er och som de Galaktiska har sagt, allt är iscensatt. Allt är iscensatt för att åstadkomma förbättringar för mänskligheten.

Var inte oroliga för era bröder och systrar och vad som kommer att hända med dem. De sover fortfarande och vet inte vad som kommer att hända, men det är OK. De har ingen aning, på en medveten nivå, om vad som kommer och vad som redan är här. Men de vet allihop att någonting håller på att hända. Allt förändras med vindens fart och de vet på ett djupare plan att de är en del av denna förändring av medvetande.

Må frid och kärlek vara med er alla.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

http://www.ancientawakenings.org/Channelings.aspx

 

You may also like...