Sananda via Jeanette Svärdby, 20 augusti, 2018

20 aug. 2018 – Jeanette Svärdby     –    

Kanalisering SANANDA på Ljusarbetsmöte i DELBO

   /Elisabeth Åström

Jag är med Er i den här stunden, mina älskade systrar och bröder Jag är Sananda.

Tillsammans är vi samlade med många vänner i de högre svärerna för att gemensamt genom mig

förmedla den informationen till Er idag,

För att mera ge förståelse för Er själva för vad Ni går igenom,

för vad som händer, samt att låta Er påverkas av de energier, de vibrationer som förmedlas i orden.

Att det är en intensiv tid det vet ni allesamman, det känner ni inom Er och det märker ni även utom Er. Att era kroppar genomgår en stor påfrestning är något som Ni alla känner, olika intensivt,

i omgångar, och på olika sätt. Ni märker hur de känningar ni kan märka av Era kroppar förändras, även förflyttas till ställen som ni förr inte kännt något i.

Att Era kroppar kan kännas stela, som att ni åldrats på kort tid ,-Kära vänner med Glädje säger jag Er,- Det är energierna som med Er arbetar på djupa djupa nivåer.

Den påfrestning Era kroppar genomgår gör att ni i stunder är oerhört i behov av giva Er vila,

Att ge er vila, Att ge er kärlek, Att ge era kroppar kärlek genom att vara lyhörda på vad Era kroppar behöver, önskar,. Vila är en sak ,och vila det ger ni er själva genom att vara Tillåtande till vila, vila behöver inte vara att Ni lägger Er ner, vila kan vara att Ni sitter i stillheten, att Ni vandrar i naturen, Ni sitter mot ett träd, Ni låter naturen, vatten, balansera Er, påverka Er. Ni behöver energin från naturen i den här stunden som är. För att återfinna balansen, för att återfyllas med energi

Det är så mycket som händer med Er på alla olika nivåer av Er existens. Jag har sagt det förr, att många av Er kan uppleva att det står stilla vissa stunder, här vill jag åter säga Er, att det gör det inte alls, inget står stilla, det då sker processer i nivåer som Ni inte är medvetna om. Där bland Ert seende. Jag vill tala om Ert seende. Ni ser med Era fysiska ögon utan för Er själva, vad som ni omges av. Allt är bekant som Ni sett i Er livstid. När ni ökar Er medvetenhet

ändras Er verklighet med ett yttre, i Er upplevelse, för Er fysiska syn påverkas här. Många kan märka av att Ni fått en mera oklar syn, några kan nämna det med en dimmig syn eller suddig syn, och det är mycket som händer med seendet.

Mycket har skiftat inom Er,ni har höjts i er medvetenhet i nya nivåer av frekvens, Er fysiska kropp behöver anpassas till den frekvensen.Under den, vi väljer att säga anpassnings tiden, så kan

Er fysiska syn upplevas som dimmig eller suddig under en tid, för att sedan när Ni landat in i nya

frekvensen, klarnar seendet återigen. Ert inre seende även så, ökar i sin omfattning i styrka, Ni ser allt klarare Ni behöver lita på vad Ni ser med Ert inre seende, om inte Ni tidigare varit vaken i det,

Ert inre seende och Ert fysiska seende genomgår en anpassning till att mera samverka med varandra,

för att förtydliga vad som sker, väljer jag dom orden. Ni kommer till slut att genom Ert inre seende tillsammans med ert fysiska seende, blir ett och Ni ser allt samtidigt på ett nytt sätt, vaket sätt,

Ni ser igenom dimensionerna

Ni är multidimensionella varelser, som vaknar upp allt mera, vaknar

upp allt mera i vilka Ni är, Ni minns allmera vilka Ni är. Ni kommer samman med dom grupper av människor ni hör till. Ni känner genom Era hjärtan att Ni hör samman, Ni känner genom energin att Ni är bekanta,en energimässig koppling, som Ni känner Er trygg i. Ni känner djupet av varelsen som står framför Er, många kommer samman för att stärka varandra som grupp, som sammarbets- partners, på ett eller annat sätt. Att sprida Ljuset, det gör Ni genom att stå i Ert Ljus, genom att vara

kärleksfulla mot Er själva. Är Ni kärleksfulla mot Er själva är Ni kärleksfulla mot dom Ni omgiver er med.

Icke dömande av Er själva, Icke heller av dom Ni omgiver er med, påminn Er själva att Ni liksom andra handlar utifrån er bästa förmåga i var stund, och ta lärdom av Ert handlande, och Ert agerande. Förvärva Er kunskap, Er visdom, använd er av det Ni bär inom, det Ni bär inom, som alltmera blir synligt för Er.

Jag vill även tala om allvarsamheten kära vänner. Allvarsamheten av flera kan känna till sin andliga utveckling, till sitt uppvaknande. Jag önskar att Ni väljer lättheten och glädjen i Ert uppvaknande, nyfikenheten på er själva och allt som är, att med lätthet få lära känna den Ni är, Utan att falla i skuld och prestatation, att Ni borde osv. Det tynger Er, det tar glädjen ifrån Er i stunden.

Påminn Er om livet Ni lever, att leva i glädje, att Välja glädje, då Ni har valet.

Jag ber Er nu i den här stunden att Ni går inom Er själva, i Er kontakt

För att ta kontakt med Ljuset inom Er, i Era vackra Hjärtan,

Ni känner Kärleken inom Er, Värmen,

Ni står i kontakt, sammankopplade med Jordens inre med den energin där, Ni står i kontakt med moder/ fader Gud ursprungskraften, Allt som Är . Ni är sammankopplade.

Jag ber att Ni nu flyttar Ert fokus till Ert inre seend,e till ert tredje öga i er panna.

Ni känner den energin där i detta energincentrat,

Ni är nu i ett aktivt möte med Er gudomliga seende,

I det här energicentrat så det finns energier som ni inte är gynnsamma för Er, Ni låter Er omfamnas med Kärlek och belysas av Ljus, att ta in Ljuset, Ert gudomliga seende, och låta det Energicentrat nu få ta emot de energier som sänds till Er i denna stund…

Jag ber Er i den här stunden, att ni ser Er själva med Kärlek

Jag ber Er i den här stunden att Ni med ett vaket Öga ser Er näste med Kärlek

Jag ber i den här stunden att Ni ser vår vackra Planet med Kärlek i den här stunden

 

Ni känner vibrationen av kärlek inom Er, i hela Er varelse

i kontakten till allt som är

Ni är i stunden i av expantion av Kärlek mina älskade vänner

låt Kärleken ta plats

Vi är med Er och Vi älskar Er

och vi ber Er, att Älska Er Själva.

 

 

 

Du gillar kanske också...