Sanada, 26 April 2015

Jesus och Maria Magdalena

26 april 2015

Via Fran Zepeda

Hej Käraste Vänner, vi är Jesus och Maria Magdalena som kommer till er i detta ögonblick med mycket Kärlek och Tacksamhet. Vi dricker ur samma kärleksbägare och vi vet Sanningen. Ni känner till Sanningen – att Allt Är Kärlek, Allt Är Gudomligt och alla är otroligt duktiga på att sända ut Kärlek till världen.

Vi kommer tillsammans för att leverera detta budskap och för att visa er den enorma Kärleksunion som ni har med Alla, med världen och med mänskligheten. Förneka inte dess omfattning, dess betydelse, för alla kommer att bli medvetna om dess storhet med varje andetag av Kärlek som vi alla tar, med varje andetag av Kärlek som vi alla ger till oss själva, till andra och till världen.

Så, Mina Kära, ni är inte desamma som ni var igår eller för ett ögonblick sedan, för ni förändras hela tiden och växer ständigt och utvecklas i er Kärleksessens, eftersom ni alltid är Allt-Som-Är. Den ökande medvetenheten om det förändras ständigt, och utvecklas för evigt i omfattning och storlek.

Ni håller på att lägga märke till att ni Är den Värld ni Skapar. Och hur mycket bättre är denna Värld om den inte skapas av Kärlek i varje hörn, varje tum, varje uttryck och varje steg ni tar.

Ja, vi Jesus och Maria Magdalena, dricker ur samma Kärleksbägare och vi tömmer ut innehållet för alla som vill ta emot det, för alla som är öppna för att ta emot det. Och ni gör detsamma. Vi stärks av att ni gör det, precis som ni blir stärkta av vår Kärlek för er.

Ni är kompletta och hela i er Kärlek för er själva och för varandra. Färger blir tydligare, energin blir ljusare, medvetenheten blir klarare och tiden marscherar vidare in i Evigheten med varje andetag av Kärlek ni tar, med varje andetag av Kärlek som ni delar, med varje andetag av Kärlek som ni ger till alla som behöver den, till alla som skulle förändras av den, till alla som är redo att ta emot den.

Så låt er Kärleksbägare fyllas med vetskapen om att ni är Gudomliga, att ni är Kärlek, att ni är kapabla att dela den med alla och med så många i samma ögonblick som ni önskar det. Ni är obegränsade; ni är gränslösa i denna förmåga att ge Kärlek till er själva och samtidigt ge Kärlek till alla i världen, till alla i Galaxen, till alla i hela Universum.

För ni är lika stora som hela Universum, ni är lika enorma som Källan i er kapacitet att Älska. Känn Källan nu – känn Skaparens Kärlek. Ni kommer att få en antydan om vår Kärlek när vi ger den till er nu, vår förenade Kärlek som Jesus och Maria Magdalena, som ett uttryck för er förmåga att känna Kärlek i förening med Universum, i förening med Källan. Ni är den Kärleken. Känn den. Upplev den. Var medvetna om den.

Vi vill uttrycka vår oändliga Kärlek till er Nu. Vi är Jesus och Maria Magdalena i förening med varandra, i förening med Er, i förening med Alla, i förening med Källan som Vi Alla Är.

Namaste.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Copyright © 2011-2015 Fran Zepeda. www.franhealing.com www.franheal.wordpress.com www.ouremergingdivinity.com

Du gillar kanske också...