Sananda via Jenny Schiltz, 16 september

Jesus Sananda

Ni är i en avgörande tidsperiod

 

Sananda, 16 september 2105

Kanal: Jenny Schiltz

Jag kommer till er idag för att vi är i en avgörande tidsperiod. Vågorna som träffar jorden blir allt starkare. Dessa vågor kommer att kulminera runt 23:e september och förblir höga till 29:e september. Det är en mycket kritisk tid, en tid som kräver att ni finns i era hjärtans utrymmen. Många av er upplever tester som tar er bort från ert hjärtutrymme, utrymmet av kunskap och enhet med er högsta aspekt och frekvens. Detta sker för att ni ska känna skillnaden och för att se vad i er som kvarstår olöst. Det som är olöst hindrar er från att vara fullt närvarande i ert hjärtutrymme. Det är också så att ni övar på att föra er själva tillbaka till resonans med ert sanna jag. Ju mer ni är i detta utrymme, desto mindre kommer ni att lämna det. Den energi som kommer till jorden kan bäst utnyttjas av de som kan vara kvar i sitt hjärtutrymme, platsen för enhet eller Kristus-Medvetande. Det finns många namn på denna vitala koppling, men känslan är samma för alla. Det är i detta utrymme som ni har förmågan att älska allt, att se skönheten i det som utvecklas, och viktigast, att tillåta och lita på att allt sker perfekt.

När energivågorna ökar blir mer och mer rädsla spridd då det är en naturlig reaktion när man inte förstår vad som händer. Även de som är helt omedvetna kan energimässigt känna en förändring kring sig. Ändå, de som saknar förståelse kommer att ha ett val, de kan gå in i rädsla och söka efter händelser och debatter som bekräftar deras känsla, eller bara fortsätta sitt liv med en positiv attityd. Man ska inte underskatta kraften i en positiv attityd då det antyder tillit till universum och ett djupt förstått vetande. Ni som är medvetna har ett ansvar att vända er bort från allt som för rädsla och disharmoni in i ert system. I denna stund är detta mycket viktigt, då det som orsakar er rädsla, ledsamhet eller dömande tar er bort från ert hjärtutrymme. Det betyder inte att ni ignorerar lidande eller låtsas som om det inte existerar. Istället är det en möjlighet för er att skicka ovillkorlig kärlek till alla som känner smärta. Det kan göras genom att acceptera att andra har sin egen väg och ni har er och varje väg är precis vad själen behöver för att växa.

Man måste titta på förväntningarna på den våg av energi som byggs upp på er planet. Vad ni känner för vågen hjälper att avgöra dess effekt på ert liv. Om man ser på vågen med glädje och upprymdhet, tacksam för hjälpen den ger, kommer man att finna att den verkligen driver fram en på resan. Om man är i rädsla och känner att katastrofala förändringar följer med den, sådant som jordbävningar och vulkanutbrott, politiska oroligheter och till och med slut på civilisationen, då kommer vågen att gå förbi en och man kvarstår till största delen oförändrad för rädslan har förhindrat att man öppnat sig till sin fulla potential. Denna våg är ett utmärkt tillfälle att sätta er avsikt på att röra er bortom de tankar, beteenden och gamla programmeringar som begränsat er förmåga att gå framåt. Var och en av er kommer att få hjälp att släppa allt som är färdigt att släppas, om lektionen har fullföljts. För de som känner att de är fångna i ett mönster är det nu en bra tid att be om att bli visade vad detta mönster har menat att lära er. Bara genom att verkligen förstå lektionen kan man röra sig bortom den. Alla är inte medvetna om mönstren som tungt påverkar deras liv, nu är det tid att be att bli visad vad som behöver förändras i ert liv, vad som hindrar er att förkroppsliga allt av er högsta aspekt. Många av er upplever ett återuppvaknande av djupa rädslor så att ni kan gå bortom dem och inte ta med dem in i det nya. Andra blir visade när de varit dömande och klagat på andra och ges möjligheten att inte längre fortsätta med den programmering och de uppfattningar som skapat den separationen. I varje stund skapar ni ert hologram och kan välja att, till det nya, ta med de saker som hjälper eller de saker som hindrar er från att växa. Medvetenhet om detta är nyckeln.

Denna våg kommer att hjälpa de som redo att bli hjälpta och de som fortfarande utforskar de lägre sfärerna av täthet kommer att få maningar av sin själ som uppmuntrar dem att öppna sig och vakna. Vi är mycket begeistrade av dessa framsteg och det stora antalet av er som brutit genom, eller kommer att bryta genom, den femte dimensionens barriär de kommande veckorna. De flesta av er kommer att fortsätta framåt genom dimensionerna, rensandes mer täthet, förkroppsligandes mer av er själs källa. Alla ni som gör detta arbete påverkar kollektivet med er ökade vibration. Som ringar på vattnet gör var och en av er intryck på allt omkring er. Er högre vibrationella närvaro hjälper till att väcka och förändra de kring er som är redo för det. Ert bidrag i denna tid är viktigt och vi ber er vara närvarande, medvetna och i ert hjärtas utrymme.

Med stor kärlek till er alla.

Sananda

Översättning: Markku Pärssinen

You may also like...