Andromeda återutsänt via Mike Quinsey, 20 september

 

Himlen nov_clip_image002

 

ANDROMEDA RÅDET 27 NOVEMBER 2011

 

 

 

Frågor som ställs till Rådet:

Hur kommer Jordens människor att förändras när vi blir nya 4D människor?

Svar: Den viktigaste saken att inse är att transformationen, övergången från 3D till 4D, från att vara en 3D person till en 4D person, kommer att vara en jämn, ”sömlös”, ”smärtfri” process. Denna erfarenhet kommer att bli en enkel omvandling av cellstruktur, från den långsammare, mer täta, tyngre, existerande 3D vibrations kroppen som ni har idag – till en högre, snabbare, lättare 4D vibrations hastighet. Ni kommer att ha en kropp som är längre, bokstavligen lättare i termer av massa, vikt och densitet, ungefär en tiondel av vad ni väger nu. Håll i minnet att er kropps molekylära struktur verkligen kommer att förändras. Tänk kristallbaserade molekyler. Era befintliga 3D cellväggar kommer att förvandlas till att vara kristallin-baserade. Era 4D kroppar, cellstrukturen hos er 4D kropp kommer att baseras på kristallina molekyler. Inte längre kolbaserade, men kristallin-baserade. Inom kärnan, i centrum av varje cell, kommer det att ingjutas ljus. Era 4D kroppar kommer verkligen att vara mycket genomskinliga. Detta är ett naturligt 4:e dimensionellt, 4:e densitets tillstånd.

 

Alla kommer att vara relativt långa och smala till växten. Detta är helt enkelt typen av att ha en kristallin cellulär struktur. Ni kommer också att vara ”lättare” när det gäller att vara fyllda med ljus, inte ogenomskinliga som ni är idag, inte helt genomskinliga, men mycket genomlysande. Era barn kommer att förvandlas också. Men i fråga om ålder, utseende, kommer de att fortsätta utvecklas som unga vuxna, men nu längs den justerade, normala ”tidslinjen” av tusentals år för 4:e dimensionella människor. För de flesta vuxna som väljer att stanna kvar på Jorden under denna tid av förändring, kommer ni att se i åldern cirka 32 – 35 år gamla. När det gäller höjd, som jämförelse, kommer en genomsnittlig manlig 3D att vara omkring 2,13 m (7 fot) lång, detta är den genomsnittliga höjden för en 4D man. En 1,68 – 1,71 meter lång (5,5 – 5,6 fot) 3D Jord-kvinna kommer troligen att vara omkring 1,89 meter (6,2 fot) som lever ett 4D liv. En genomsnittlig 4D Jord-man kommer att väga runt 4,54 – 6,8 kg (10 -15 pund) En 4D genomsnitts Jord-kvinna kommer att väga ungefär: 2,27 – 3,18 kg (5-7 pund). Alla kommer att vara relativt vältrimmade, långa och smala till växten. Återigen är detta på grund av det naturliga i att ha en kropp som består av kristallin, cellulär struktur. När det handlar om den allmänna hälsan, kommer 4D människor att vara friska, mycket friska, fulla av ljus. Med ert solsystem och Jordens migration till den 4:e dimensionens zon-utrymme, kommer alla 3D sjukdomar bokstavligen att utrotas.

 

Om vi är så här friska, och med utrotningen av 3D sjukdomar, hur långa kommer våra liv att bli som 4D Jord människor?

 

SVAR: Ni kommer att gilla det här svaret. Vanligtvis när ni mäter tid här på Jorden, är att mänskliga varelser som lever i 4D tillbringar åtminstone 6000 år – till – maximalt 10.000 år, att leva ett 4:e dimensionellt liv. Förstå också att det finns 12 oktaver av medvetande och lärande i varje dimension, från 4:e fjärde dimensionen och uppåt. Det finns mycket att uppleva. Var snälla och håll i minnet att använda dessa siffror i år, för att ge er en uppfattning baserad på hur Jordens människor mäter tid idag. Men, kom också ihåg att sättet som ni för närvarande mäter tid på Jorden – detta kommer att ändras så snart Jorden blir en komplett 4D planet. Att titta på, mätning, att uppleva tid – det kommer så gott som att försvinna. Planen för att helt träda i kraft är senast den 20 januari 2014. I vilket fall som helst kommer ni att leva mycket långa liv, innan ni går vidare till 5D, 5:e dimensionen.

 

Vi förstår den fullständiga kuren av fysisk hälsa. Men, återigen, hur går det med människor med autism, utvecklingsstörning, syndrom, människor som är psykiskt sjuka?

 

SVAR:

Jag förstår verkligen allvaret i denna fråga. De ”medicinska/hälsovårds” teamen på den primära biosfären som kommer att hjälpa, assistera och ge människor råd, de som har en svår tid att anpassa sig till skillnaderna i 4:e dimensionellt liv, och dessutom vad vi skulle överväga, antingen allvarliga psykiatriska, djupa känslomässiga frågor, chock eller trauma, eller personer med autism, utvecklingsstörning, syndrom, varierande grader av mentalsjukdom, människor med dessa lidanden, vilka ni rättmätigt är oroade för, de har möjligheten att välja, (eller en ansvarig part, som kan välja åt dem) att läka sin fina materia medvetenhet, denna sak vi kallar ”sinnet”, där dessa saker är inhysta. Vänligen, förstå att detta är bokstavligen en andlig vibrations fråga. Och ”medicinska/hälsovårds” team på den primära biosfären, eller någon av de andra 11 Andromeda Rådets flaggade biosfärer stationerade i Jordens solsystem, dessa team kan använda varierande resonans ljud-frekvenser och tekniker, för att minska, rätta till och korrigera ”dysfunktioner” och reparera trasiga vägar, de fina materia ”ledningar” av dessa människors sinnen. Det finns en variation av metoder som kan användas i kombination för att hjälpa till att bota dessa människor. De är botbara. Det kommer att behövas rådgivning, lite extra omsorg och varsam uppmärksamhet efter det ”medicinska” arbetet, anpassningen är klar och komplett. Men dessa människor kommer liksom alla andra, också att bli bra.

 

Om våra nuvarande kroppar transformeras till nya 4D kroppar, och ni har sagt att 3D Jordens sjukdomar kommer att utrotas, hur går det med dem av oss som har dåliga eller saknade tänder, olika syndrom, muskeldystrofi, ALS, cerebral pares, eller dessa människor med mental sjukdom, de av oss som är tillbaka från Gulf krigen och Afghanistan med saknade händer, fingrar, armar och ben? Hur blir det för oss alla?

SVAR: Från ”Chief Medical Officer” på Andromeda Rådets biosfärer säger hon: -Många människor har ställt denna typ av fråga. Ja, omvandling av er 3D kropp till en 4D kropp kommer att utrota de befintliga sjukdomarna och alla sjukdomar, och era kroppar inklusive fosterskador, varierande syndrom, förlust av lemmar, dåliga eller förlorade tänder, dåligt fungerande hörsel, eller defekta ögon och ålderdom – allt detta kommer att bli botat. Igen, kom ihåg att ni håller på att omvandlas. Ni kommer att ha en fullständig, komplett, frisk kropp.

 

OK, så tillbaka till 5D. Vad menar du med att gå vidare mot 5D, på den 5:e dimensionen – när dör vi?

SVAR: Nej, Nej, du missförstår. Det är poängen. Ni dör inte. Och folk, Jordens folk som lever ett 4D liv dör inte. En person kan välja genom verkligen extraordinära omständigheter att ”släckas”, men det är väldigt, väldigt sällsynt. När en 4D person kommer till den punkt, när han eller hon är 6000 – 10.000 år gammal, när han eller hon känner att de har lärt sig tillräckligt, och bidragit tillräckligt till samhället, när tillfället är rätt för dem, väljer de helt enkelt att gå vidare, och övergången till 5D, den 5:e dimensionen, en något högre frekvens av vibrations medvetande. För en ny uppsättning av utmaningar, en ny uppsättning av lärande upplevelser. Det är en övergång, en förändring i vibration. Denna övergång från 4D, den fjärde, till 5D, den femte, är helt enkelt om att flytta in i högre vibration och förmåga – när tillfället är rätt för honom/henne. Vidare, de verkliga förmågor någon har när han/hon blir en 5D, en femte dimensionell människa, är bara några grader förbättrade ovanför de övre förmågorna i 4D, den fjärde dimensionen. I vilket fall, att röra sig från en dimension till nästa handlar bara om att ha många upplevelser, lära sig många, många saker och sen göra ett enkelt val att gå vidare, att förändras. Ni dör inte.

 

Ursprungliga länken var: http://andromedacouncil.com/page05.html
Återutsänt av Mike Quinsey 17 September 2015.

 

Översättning: Mie Fjällvide

Du gillar kanske också...