Sananda via John, 30 juni

Sananda

Att ha tillit till Gud fungerar!

30 juni, 2015 av John Smallman

 

Idag är en ny dag. Naturligtvis är varje dag en ny dag, men människor glömmer ofta det när de stretar igenom sina dagliga sysslor och förtjänar sitt uppehälle. Men enorma förändringar kan ske på en dag, eller på ett ögonblick. Ni är fria att fatta beslut i varje ögonblick och det gör ni också, men de är mycket ofta de samma beslut som ni har fattat i åratal, på grund av nästan fullständig omedvetenhet. Bli medvetna om era val, vartenda ett av dem och välj sedan om ni skulle vilja hålla dem kvar eller ändra dem – allt från vilken sko ni tar på först på morgonen till om ni verkligen vill ha ytterligare en kopp kaffe eller te, till huruvida ni vill byta jobb, yrken, eller förhållanden. Så många av era val har blivit automatiska och ändå bestämmer era val hur väl eller bristfälligt era liv flyter på.

Gör varje dag ny genom att vara medvetna om varje val ni gör, från det minsta till det största. Det betyder inte enbart att vara medvetna om att ni har gjort ett val, utan urskilja om det verkligen är det bästa val ni möjligen kan göra i denna stund. Att driva genom livet är vad som sker när ni inte ser alla val som ligger öppna framför er i varje stund. Men ni kan bli medvetna om den stora variationen av val som är tillgängliga för er genom att öva urskillning i era små val – vilken sko skall jag ta på först, och varför – för det leder er till fullt medvetande om vad ni gör i varje stund och som möjliggör för er att ifrågasätta visdomen i det specifika valet.

Om ni inte är vana att vara så medvetna om era dagliga rutiner i sådan detalj, kan det verka som en mycket svår uppgift att börja bli medveten, men med övning, som med allt, blir det lättare och sedan naturligt. Det är en fråga om att vara närvarande i varje ögonblick så när ni höjer en kopp te till era läppar är ni medvetna om att ni väljer att lyfta den så att ni kan ta en uppfriskande klunk och sedan njuta av klunken och sedan, medvetet ställa ner koppen igen. Detta slag av medvetenhet i varje ögonblick har en otrolig healingkraft.

När ni väl har klätt på er på morgonen, glider er medvetenhet om er kropp och hur den fungerar för er mycket ofta ur sikte, om ni inte är sjuka eller har smärta och ändå samlar den oavbrutet in information som kan hjälpa er att leva mer smidigt, mer medvetet och sålunda få mycket mer ut av livet än vad ni normalt gör. Det är innebörden av uttrycket: ”Ta er tid att dofta på rosorna.” Alltför mycket av livet passerar i en virvlande brådska, det lämnar er trötta och utmattade vid dagens slut. Det behöver inte vara så, för när ni är helt medvetna och lever varje ögonblick som det kommer, minskar era stressnivåer och den mängd av energi som ni behöver förbruka i det dagliga livets verksamhet.

Ni är ren energi, kärlek, men ni har valt att begränsa ert medvetande om och ert engagemang i det naturliga tillståndet genom att stänga in er själva i mänskliga kroppar. Genom att göra det erbjuder ni er själva stora möjligheter att lära er lärdomar som ni valde att uppleva innan ni inkarnerade, men nackdelen är att illusionen verkar grabba tag i er med sin skenbart kraftfulla vision – en värld av förändring, variation, frestelser och, naturligtvis, överlevnadsfrågor och lidande – och gömmer sålunda för er, eller stänger av er tillgång till er sanna och gudomliga innersta natur. Och det är varför det är absolut nödvändigt att ni dagligen tar er tid att gå inombords, till er heliga inre helgedom, där tillgången till de andliga rikena, till era guider och mentorer och till ert eget sanna Jag ständigt finns tillgängligt, när ni stillar flödet av distraherande tankar och orosmoment, vilka illusionen oändligt servererar er. Gå inombords varje dag, var stilla och koppla av i det energifält av ren Kärlek som omsluter er.

Som ni så många gånger har hört, är Kärlek er innersta natur, den är Verkligheten och ni är, medan ni kämpar med det dagliga livets alla infall, för det mesta omedvetna om att det kunde vara på det viset, än mindre medvetna om att det är så. De nödvändiga dagliga besöken, eller vallfärderna som ni gör till er inre helgedom, hjälper er att bryta ner hindren eller att skingra slöjorna som gömmer Verkligheten för er. När ni får se glimtar av vad som är möjligt, absolut möjligt, för att det är Verkligheten, allt som existerar, blir ni upplyfta, inspirerade och uppmuntrade att fokusera er uppmärksamhet på ert andliga kall – ni alla har ett andligt kall, det är er anledning och avsikt med att vara på Jorden – som genom precis den avsikten underlättar er väg igenom illusionen.

Detta kommer nödvändigtvis inte att hända fysiskt, för många av de händelser och situationer ni möter är lärdomar som ni har valt, som väntar på att ni skall möta dem och lära er av dem, men det kommer att ske andligt och känslomässigt genom att ni får hjälp att acceptera, ögonblick för ögonblick, vad livet erbjuder er i vetskapen om att inget händer slumpmässigt, att allting har ett gudomligt syfte. Vilket detta syfte är, är ofta oklart, men om ni bara accepterar och tar tag i det – och snälla, be mig, eller er favorit bland helgonen eller de andliga guiderna, om hjälp med vadhelst som dyker upp – så kommer ni att upptäcka att ni själva lever mer fridfullt och förnöjsamt. Ja, till och med i det som kan synas vara den mest extrema av omständigheter så kan ni finna frid och förnöjsamhet.

De flesta av er har mött människor som trots icke-avundsvärda omständigheter är lyckliga och tillfreds och som uppvisar ett inspirerande exempel på att kunna leva med kraft och kärleksfullt i ögonblicket. Ni kanske har undrat varför en sådan kärleksfull och verkligen underbar person behöver befinna sig i en så ofördelaktig situation? Nåja, kanske det är för att visa andra hur effektivt det är att kapitulera till situationen, vilken den än är och lita på Kärleksfältet som alltid omger er och sedan tillåta det att faktiskt omfamna er. Om och när ni övar acceptans i nu-ögonblicket när det inträffar, kommer ni att bli förvånade och upplyfta.

Försök det, det är vad vi i de andliga rikena ständigt uppmuntrar er att göra. Det måste göras helhjärtat, inte ovilligt, eller med harm – varför i all Världen händer detta mig – eller med villkor – om detta inte fungerar, så har jag tröttnat på allt vad acceptans heter! Acceptans av det som är, måste vara villkorslös på samma sätt som Guds Kärlek är och acceptansen av alla är villkorslös.

Verkligheten är villkorslös! Det beror på att det inte finns något behov av villkor. I Verkligheten är allt perfekt och ytterst konfliktlös harmoni, varje annat tillstånd vore overkligt. Bara påminn er själva dagligen, oberoende av hur ni känslomässigt känner er och oberoende av hur svåra era förhållanden än är, att ni är ett älskat barn av Gud, som ytterligt omhändertas i varje ögonblick och vänd er till Honom med ett öppet hjärta så att Han kan fylla det med Sin Kärlek för er. När ni gör detta med tro och med acceptans av livet, när det flödar för er i detta nu-ögonblick, kommer ni att känna av Kärleken och ni kommer att bli upplyfta. En vetskap kommer att växa inombords att ni inte är och aldrig kan vara ensamma, för det finns enbart den som är Ett, det finns ingen separation. I den vetskapen kan ni tillåta alla tvivel, alla tvivel på er själva och alla uppfattningar om att inte duga att försvinna, för att ersättas av en positiv och kraftfull känsla av själv-acceptans i den absoluta vetskapen att ni är och alltid kommer att förbli ett älskat barn av Gud.

Som uppenbart måste bli, finns det bara KÄRLEK! Allt som inte är i linje med Kärlek är overkligt, av illusionen och kan fritt släppas. När ni tar det steget ersätter frid och förnöjsamhet tvivel och rädslor. Att ha tillit till Gud fungerar! Problemet är att de flesta människor inte har tillit, de förväntar sig att det inte kommer att fungera och det som ni fokuserar på – att inte fullt ut ha tillit till Gud – är det som ni upplever, misstroende och besvikelse. Kalla på mig, när som helst och i varje situation så skall jag hjälpa er att ha tillit.

 

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...