SaLuSa via Mike, 3 juli

SaLuSa, 3 juli
Kanal: Mike Quinsey

 

Händelser äger rum överallt på Jorden som kommer att åstadkomma de nödvändiga förändringarna som kommer slunga er in i stabilitet och ett slut på slitandet. Det kommer att ta tid men vi finns till hands för att visa er rätt riktning. ”Utrensandet” av allt som inte har någon plats i er framtid kan förefalla som en överväldigande uppgift, men med vår hjälp och assistans från Ljusarbetare runt hela världen så kommer det att ske ganska fort. Att manifestera den Nya Åldern och samtidigt rensa ut allt som inte längre behövs ger föga intryck av någon form eller ordning, men det är kontrollerat och välplanerat.

 

Var och en av er kan lindra effekten på de som bara förstår vad de kan se med sina ögon, genom att vara lugna och låta andra veta att allt som händer är för det ultima bästa för alla. Då det gamla dör bort så var säkra på att allt som introduceras redan har blivit förberett. Förvänta er dock inte alltför mycket alltför fort, men var medvetna om förändringar som helt klart påvisar att förändringar är på gång.

 

Vad ni kommer att bevittna är ett gradvis bortförande av de som har ansvarspositioner, men som har utnyttjat sin makt. De kan helt enkelt inte förbli kvar, då de är oförmögna att ge svar på de nya energierna som kommer in.

 

De gamla sätten måste förändras, och vi vet att den stora majoriteten av folk inser att de har framgångsrikt testats och prövats. Nu kan ni förena er med de högre vibrationerna och kommer att gynnas av de många framstegen som har hållits tillbaka utav Illuminati under många, många år. Många av dem är naturliga följder av vad ni redan är bekanta med och som ni redan har insett är gammalmodiga. Även om de har undanhållits er så har de arbetats på under många år och är redo att omedelbart användas. Det betyder att det kommer en hel sekvens av förändringar som snabbt kommer att lyfta upp ert liv.

 

Under årens lopp har det tagits om hand om genom inkarnation av de som har kunskap och förmåga att föra mänskligheten framåt. Detta gäller många uppfinningar och förändringar som kommer att hjälpa er att gå framåt inom en relativt kort tidsperiod.

 

Bland de allra första förändringarna kommer dock de som fördelar rikedomar på Jorden rättvist för alla människor. Sådana förändringar är förknippade med omvärdering av valutor, så att det till slut blir ett rättvist operationsplan. Det kommer inte längre att finnas ”de som har” och ”de som inte har”, då Jordens skatter kommer att delas jämt bland alla. Det blir i själva verket en av de första förändringarna som sker.

 

Vi varnar dock för att tolka våra kommentarer som att det är förestående, och ni bör inse att sådana förändringar kommer att ta tid att spridas bland er. Som vi tidigare har betonat så blir det de fattigaste länderna som först kommer att gynnas av förändringarna. En välkommen förändring som otvivelaktigt kommer att uppskattas av många är införandet av ett gratis transportsystem som fungerar genom att använda energi som finns runt omkring er. Så småningom så kommer de förorenande bränslena ni nu använder att bytas ut mot de som är fria från föroreningar. Sådana förändringar kommer att introduceras med tiden, men förvänta er dem inte alltför fort.

 

Som ni kan tänka er så kommer en del förändringar att påverka folk över hela världen och mycket förberedelser kommer att behövas för att undvika kaos. Ni behöver dock komma ihåg att alla områden på Jorden kommer att tas med för att se till att ni för er vidare från era nuvarande gammalmodiga metoder. Så Mina Kära mycket väntar på det rätta ögonblicket för att introduceras, och nyckeln till mycket av det är avlägsnandet av inflytandet från de mörka. Eller vi kanske skulle säga deras fullständiga avlägsnande så att de inte längre kan blanda sig i planerna för er framtid.

 

Ni bör inse nu att under eoner av tid så har era liv varit styrda av Illuminati för att i slutändan ge dem total kontroll över er och er värld. De har aldrig uppnått sitt mål, och nu när de inte längre kan utöva sin makt så kommer de aldrig att lyckas. Ni kanske undrar varför de har tillåtits ett sådant tillfälle att söka full kontroll över er, och svaret är att det är för er erfarenhet och utveckling. Ni har bokstavligen tvingats att konfrontera en situation som inte skulle ha tillåtits att bli okontrollerad, men som har testat er beslutsamhet att motsätta er de mörka. Var säkra på att ni alla anmälde er frivilligt för att uppleva utmaningarna som var involverade, och nu när ni närmar er slutet på era prövningar har ni blivit desto större.

 

Ni kommer absolut att finna era erfarenheter värdefulla, särskilt om ni väljer att använda dem för framåtskridandet av alla själar. Kom ihåg att då ni återigen blir en Galaktisk Varelse så kommer ni nästan helt säkert vilja att andra gynnas av era erfarenheter. Alla själar behöver inte själva genomgå alla erfarenheter, utan kan dra nytta från en som har.

 

Kom ihåg att ni är alla Ett och när ni söker att hjälpa varandra istället för personliga vinningar som ni gör på Jorden, så behövs inte tävlan utan istället samarbete. Instinktivt så är era känslor sådana att ni vill hjälpa alla själar att utvecklas, och det är anledningen till att vi är här för att hjälpa er ta er igenom de sista stadierna av den gamla cykeln.

 

Då ni börjar förstå sanningen av er Varelse så finner ni mer förnöjsamhet med att hjälpa den Mänskliga Rasen på ett positivt sätt. Att höja era vibrationer är både ett personligt mål, samt en kollektiv rörelse för att lyfta upp er alla.

 

Tiden är nu kort för individuella själar att förena sig med den Nya Åldern då, om ni inte har lyft upp er själva till en nödvändig nivå, så kan ni inte gå vidare förrän ni gör så. Å andra sidan så är det ingen brådska då ni kan, om nödvändigt, helt enkelt påbörja en ny cykel av möjligheter. Om ni känner att ni är nära att uppnå Uppstigning så är det helt klart värt att koncentrera era ansträngningar för att nå framgång. Som alltid så får ni mycket hjälp, men de är ni som måste göra de nödvändiga ansträngningarna för att uppnå det.

 

Ni måste ha lagt märke till att tiden fortsätter att gå fortare och detta är ett säkert tecken på att ni håller på att stiga upp. Då ni höjer era vibrationer så lämnar ni också de gamla bakom er, vilka inte har någon plats i de högre dimensionerna. Detta är så valt då de kommer att ha tjänat sitt syfte att hjälpa er att utvecklas.

 

En del själar är inte är redo att ta ett sådant steg och de kommer att fortsätta att uppleva såsom tidigare. Ni kan dock vara säkra på att de slut kommer är lära sig och bli redo att stiga upp. Skönheten med att utvecklas är att ingen tvingar er att göra framsteg i annan takt än er egen, och det är en process av naturligt framåtskridande.

 

Jag är SaLuSa från Sirius, och som alltid i kontakt med Moder Jord och den Mänskliga Civilisationen. Kom alltid ihåg att ni stiger upp tillsammans. Så ni kommer att fortsätta att vara involverade med Moder Jord då uppstigningen äger rum. Ni har fortfarande en bra bit att gå för att uppnå det och inget kommer att tillåtas stoppa era framsteg. Vi skickar vår kärlek som alltid.

 

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

Ursprungssajt:

http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

 

Du gillar kanske också...