Sananda via John Smallman 10 januari, 2016

 

Jesus Sananda

 

År 2016 kommer alla större orsaker till mänskligt elände att ta slut.

Det Nya Året 2016 har börjat väl. Många betydelsefulla ting håller på att ske, som förberedelser för händelserna framöver, vilka kommer att veckla ut sig rätt så dramatiskt och spontant när Kärleken, som så många nu starkt håller och sträcker ut till hela mänskligheten, leder till de enorma förändringar som är nödvändiga för att det utbredda lidandet och fattigdomen hos den största delen av jorden helt ska kunna skingras. År 2016 kommer alla större orsaker till mänskligt elände att ta slut. Den Nya Gyllene Tidsåldern för mänskligheten har anlänt och de första tecknen, likt de första skotten som efter en sträng vinter signalerar vårens ankomst, håller på att visa sig.

Låt inte de negativa energierna, som uppstår när ni får se och höra nyheter om stort lidande, dränera och utmatta er, när ni erbjuder kärlek och medkänsla för dem som har drabbats. Detta inträffar närhelst ni väljer att träda in i deras smärta. Varför skulle ni välja att träda in i en annans smärta? Kanske för att ni känner er lite ansvariga för den? Varje människa på Jorden följer en väg, som har valts med stor visdom innan hon/han inkarnerade. Varenda människa befinner sig exakt där hon/han är ägnad att vara, som en följd av sina val före födseln.

För många har tydligen dessa val lett till intensiv smärta och lidande, men vad de gör, vad de har valt att göra – även om en kännedom om detta val för det mesta har blivit glömt – är att de hjälper till i mänsklighetens uppvaknande, i och med att de hjälper till att rensa ut den djupa negativitet som har byggts upp över dessa eoner, så att Kärleken kan flöda in och ta Ljuset till mörkret, som så djupt har rotat sig på olika ställen i världen.

Med tiden har det inom illusionerna alltigenom eonerna funnits många teknologiskt avancerade samhällen på Jorden, samhällen som blev så ego-drivna och makthungriga att de helt och hållet glömde sina gudomliga ursprung – alla kännande varelser skapades i Kärlek av Gud och sålunda förblir Kärlek deras sanna innersta natur – när de spelade med i spelet som handlade om separationen från Gud. Som människor, som allvarligt var begränsade av ”spelets regler”, tillät man sina hjärtan att slutas och man gömde sålunda sin sanna natur från sig själva. I stället utvecklade man en hög (inom de förutbestämda begränsningarna i sina mänskliga kroppar) en hög intelligens, som man vidareutvecklade för att kunna ”vinna” separationsspelet mot andra likasinnade människor. Denna intelligens – egentligen i verkligheten en uppsättning av mycket begränsande men kraftiga förmågor – användes till att bygga nationer, kulturer, arméer och nödvändiga vapen, för att man skulle kunna pådyvla sin makt över andra, genom att man med avsikt fokuserade på den ”så kallade” mörka, eller skuggsidan av sina mänskliga egenskaper.

Nu arbetar mänskligheten kollektivt för att uppnå en balans mellan de mörka och de upplysta sidorna i sin natur, så att de två sidorna ska kunna bli integrerade, varmed hjärtat kommer att öppnas, eller slöjan som har gömt Ljuset kommer att upplösas och den mörka sidans kreativa förmågor, överväldigade och villkorslöst accepterade av Kärleken, kommer att upphöra med sitt spelande av det overkliga separationsspelet.

När spelet genom mänsklighetens kollektiva val har avslutats och de motstående sidorna i era individuella mänskliga egenskaper kan förenas och integreras, kommer enorma kreativa förmågor att uppstå, som kan göra det möjligt för er att samarbeta i ett underbart tillstånd av harmoni och mycket snabbt hela all den skada som har inträffat under eonerna.

Separation är ett oharmoniskt tillstånd, där yin och yang har rubbats ur sina tillstånd av förening, har blivit extremt förvirrade, och har så valt att se varandra som vildsinta fiender. Detta har påpekats av många kloka och visa under eonerna av tid, och slutligen håller insikten om vad detta innebär på att bli tydlig, när det mänskliga kollektivet kärleksfullt försöker närma sig varandra och när erkänslan av att alla är Ett ofrånkomligt blir uppenbar.

Den gudomliga Verkligheten är tillståndet av Ett, där allt som Gud har skapat har sin oändliga och eviga existens. Det finns ingen alternativ verklighet eller plats, där exempelvis ondska existerar. Endast Gud existerar.

Ondskan är overklig. Men i illusionen spelar ni ett mångfacetterat spel, och ondskan är en av facetterna. Den verkar vara mycket mäktig, men det beror enbart på att ni är rädda för den. När ni öppnar era hjärtan till Kärlekens gudomliga fält, i vilket ni för evigt är inneslutna, upplöses rädslan. När rädslan upplöses så upplöses likaså konflikten som enbart är en reaktion på rädslan. Det är som att vakna upp från en mardröm som är overklig, medan den i ögonblicket verkar vara mycket verklig, och att se den som den är, vari den löses upp och bleknar från minnet (om ni inte omedelbart skriver ner den) tillsammans med rädslan som den framkallade.

Mänsklighetens uppvaknande är likadant, men på en extremt stor skala och när den är fullbordad så kommer det inte längre att finnas några mardrömmar som kan skrämma er. Kärlekens Verklighet kommer att omsluta er i överväldigande glädje och overkligheten i alla era bekymmer, era rädslor och er oro blir då omisskännelig, när dessa alla bleknar bort och förblir förevigt raderade, för de har aldrig funnits.

Ni är eviga gudomliga varelser, oändligt älskade av Gud, Källan till Allt, och ni lever – nu, endast i detta ögonblick – i permanent glädje. Men genom att välja att bygga och engagera er i illusionen att försöka uppleva en verklighet separerad från Källan, utestänger ni Kärleken genom att svepa in er i en slöja av ett overkligt tillstånd av mörker och rädsla. Det skulle mest kunna jämföras med ett litet barn som gömmer sig i en mörk garderob och som skrämmer upp sig självt, även om det inte finns något skrämmande därinne. Allt som skrämmer er är overkligt!

Det är overkligt för att det var overkligt när ni konstruerade det. Ni skapade det för att spela ett tillfälligt men skrämmande spel av att vara separerade från Källan. Men ni kan aldrig vara separerade från Källan. Det är omöjligt, för Källan är Allt som existerar.

Men alltigenom de illusoriska eonerna som ni har spelat detta spel, har dess uppenbara verklighet intensifierats ända fram till detta ögonblick i mänsklighetens andliga evolution – där den andliga evolutionen blott är er väg mot uppvaknandet – där ni finner att ni själva inte längre är villiga att genomgå smärtan och lidandet som spelet ständigt erbjuder. Sålunda har ni slutligen kollektivt valt att vakna upp.

Allt ni behöver göra är att öppna er upp för allting som dyker upp i era liv och inse att detta är vägen som ni har valt att följa mot ert uppvaknande och att på grund av att ert uppvaknande är både er vilja och Guds vilja, så är er rungande succé gudomligt garanterad och följaktligen absolut oundviklig. Gå dagligen inombords, till ert heliga altare där Guds Kärleks Ljus ständigt brinner och be om hjälp att vakna upp. Ni kommer ögonblickligen att bli översvämmade av hjälp. Om ni tillåter det, så kommer ni att känna det gudomliga Kärleksfältet omsluta och omfamna er.

Er Kärleksfulle Broder Jesus.

In 2016 all the major causes of human misery will end.

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...