Arkturierna – Villkorslös Kärlek Del 2 via Suzanne Lie, 8 januari 2016

Oneness7sig

Arkturierna

Villkorslös Kärlek, Del 2

8 januari 2016
Kanal: Suzanne Lie

 

Villkorslös kärlek är en rörelsekraft . Det är inte en form av fysisk rörelse, då fysisk rörelse är begränsad till de tredimensionella världarnas verklighet. Den femte dimensionella rörelsekraften sätts i samband med villkorslös kärlek. ”Hur kan det vara så?” undrar ni. För att svara på den frågan kommer vi att definiera ”rörelse” via de olika dimensionerna.

3D Rörelse = Rörelse genom tid och rum via den fysiska kroppen som ni bär. Ert tredje dimensionella medvetande är medvetet om att er omgivning har ändrats från plats till plats. Det tar också tid att flytta från en plats till en annan. Ni genljuder vanligtvis till ett betavågs – medvetandetillstånd under er tredimensionella resa genom fysisk tid och rum.

4D Rörelse = Rörelse genom tid / rum i astralvärlden. Fyrdimensionell ”tid” är mycket snabbare än tredimensionell tid. Ni kan ha, vad som verkar vara en lång astral notering, eller dröm, och återgår till ert fysiska medvetande som visar att det bara har tagit några minuter av er 3D ”tid.” Ni är oftast i ett alfavågs-medvetandetillstånd under er fyrdimensionella resa genom astral tid och rum.

5D Rörelse = Rörelse som är fri från all tid och rum, då ni reser in i NUET av ETTs sfär. När ni övergår från den fjärde dimensionen till den femte dimensionen, kommer ni troligen att ha ett delta vågs -medvetandetillstånd. Men för att förbli i en medveten medvetenhet om den femte dimensionella verkligheten, måste ni behålla ett gammavågs -medvetandetillstånd.

I er upplevelse av det ”förflutna”, var gammavågs- medvetande mycket svårt att uppnå. Endast de som bodde en bit utanför de livliga städerna och hade tillägnat sitt liv för andlig utveckling kunde uppnå ett gammavågs- medvetandetillstånd. Men nu träder faktiskt gammavågor in i er fysiska verklighet.

När ni upplever gammavågs -medvetande är ni fria från all tid och rum. Därför kan ni besöka en annan planet, en högre dimension av verkligheten, ett rymdskepp och / eller ert egna högre dimensionella jag via energifältet av gammavågs- medvetande.

Men uppfattningarna om gammavågs- medvetande är inte bundna av separation och densitet som i den tredje dimensionen. Dessutom är de inte bundna av astral tid / rum av era fjärde dimensionella äventyr.

Med femdimensionellt gammavågs- medvetande går ni inte från plats till plats och det tar inte tid. Istället flödar ni inom NUET av de otaliga möjliga verkligheterna. Om ni inte ger en ”möjlig verklighet” någon uppmärksamhet kommer den att visas, nästan som om den vore en bubbla.

Denna femdimensionella ”bubbla av en möjlig verklighet” blir bara ”er verklighet” när ni binder ihop ert gammamedvetande med den vaga möjliga verkligheten. Det sätt som ni använder för att”knyta an” till en möjlig verklighet som ni vill uppleva, är att skicka den verkligheten villkorslös kärlek.

Ni kommer att känna den bindningen. För att sedan träda in i den verkligheten kommer ni att använda den Violetta Flamman av Omvandling för att justera / förvandla ert medvetna medvetande för att ”öppna dörren” till denna verklighet. Var medvetna om att när ni går in i en femdimensionell upplevelse av verkligheten kommer det att vara MYCKET annorlunda jämfört med era tre och fyr dimensionella uppfattningar.

Eftersom den femte dimensionen inte styrs av tid och rum, finns det ingen åtskillnad mellan olika utrymmen eller olika tidpunkter. Alla möjliga tider och rum flyter inom NUET av den femte dimensionen. Ni kommer att uppleva detta högre dimensionella flöde främst genom ert Högre Hjärta och Tredje Öga.

Er fysika / astrala – tredje / fjärde dimensionella form / medvetande kommer att uppleva en överväldigande känsla av eufori och ni kommer troligen att känna er Kundalini börja resas upp längs ryggmärgen.

Era femdimensionella uppfattningar visas inte som fasta eller separata. I själva verket måste ni lita på att ”det ni tror” att ni upplever är VERKLIGT i denna femdimensionella verklighet.

Det är inom detta NUET som ni måste förlita er på den Ovillkorliga Kärlek som ni har gett er själva. Om ni så har en enda tanke om att ni inte är ” bra nog”, eller ”det här är inte verkligt”, eller ”Jag måste vara galen,” kommer ni omedelbart att falla ut ur er upplevelse.

Anledningen till att ni kommer att ”falla ur” beror på att ni behöver genljuda till

Villkorslös kärlek,

Villkorslös Förlåtelse,

Och Villkorslös Acceptans-för ert JAG

för att kunna behålla ert femdimensionella, gammavågs medvetandetillstånd.

Dessutom, att uppfatta de högre dimensionerna är bara det första steget. Nästa steg är att tillåta er själva att tro på att det ni upplever är VERKLIGT!

Ni kommer bara att kunna slå bort den väl tränade egorösten som säger,

”Vem tror du att du är? Varför tror du att du är ”tillräckligt bra” för att kunna uppleva den femte dimensionen? ”

För att sätta ert ego i baksätet av era erfarenheter kommer ni att behöva: Älska er själva Villkorslöst, Nog för att VETA att ni förtjänar denna erfarenhet.

Förlåta er själva Villkorslöst, Tillräckligt för att VETA att ni är ”tillräckligt bra” för denna erfarenhet.

Villkorslöst acceptera er själva, Tillräckligt för att VARA den Multidimensionella varelse som ni alltid har varit.

KOM IHÅG att ni kan inte dela det ni inte har.

Lyckligtvis, genom att tillåta er själva att:

Släppa tredimensionell ego träning,

Omfamna och påskynda era fyrdimensionella medvetandetillstånd,

Medvetet uppleva ert femdimensionella medvetande som VERKLIGT,

Så kommer er inter-dimensionella portal som sammankopplar ert tredimensionella jag med ert inneboende, Multidimensionella JAG, att öppnas brett.

Med denna portal öppnad och fritt flödande kommer ni att kunna leva i flödet av att:

ÄLSKA er själva villkorslöst,

FÖRLÅTA er själva villkorslöst,

ACCEPTERA er själva villkorslöst.

Sedan kan ni till fullo VARA er SJÄLVA.

Kom ihåg ert löfte före födseln, att förankra denna portal på jorden, för att dela dessa varje-växande energifält med Gaia.

Välsignelser,

Arkturierna

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...