Sananda via John Smallman, 15 februari 2020

Sananda via John Smallman, 15 februari 2020

Love is both powerful and gentle.

15 februari 2020 av John Smallman

Jesus Audio Blog for Saturday February 15th

Människans uppvaknandeprocess, som ni fortsätter att höra från många källor, går snabbt framåt och mycket effektivt. Fler och fler människor, som hittills har varit helt upptagna av den skenbara verkligheten i deras liv som människor i form, börjar bli medvetna om att de är mycket mer än vad deras kroppsliga upplevelser skulle tyda på, och söker nu mycket aktivt kunskap om livet efter döden och om deras andliga arv. Denna enorma ökning av intresse och medvetenhet beror delvis på att alla i mänsklig form i detta ögonblick valde att vara här för att delta i och hjälpa till med uppvaknandeprocessen, dels för att det är först nu som de börjar känna – dvs. komma ihåg – att livet har en mycket djupare betydelse än vad bara en fokusering på livet som en människa i form kan ge.

Mänskligheten vaknar verkligen upp, och tecken på detta kan ses över hela världen när allt fler grupper bildas med avsikt att öka människors medvetenhet nu om det allvarliga och innerliga behovet av att göra väsentliga förändringar i hur mänskligheten engagerar sig med sig själv och med den världsliga miljö som stöder den och gör livet som människa möjligt. Förändring är det som är konstant i livet i form som ni för närvarande upplever, och var och en av er påverkar personligen de förändringar som inträffar, så se till att bli medveten om hur du personligen påverkar förändringarna i världen runt omkring dig.

Innan ni inkarnerade under denna livstid satte ni upp avsikten att komma ihåg det livsändamål som ni hade planerat innan ni inkarnerade vid det tillfälle som skulle vara mest lämpligt för er att fullt ut engagera er i. En känsla av detta syfte uppstår nu, precis som planerat, och du känner anledning till att engagera dig i livet på ett mer kärleksfullt och medkännande sätt för att göra det arbete som bara du kan göra. När du går vidare kommer din medvetenhet och förståelse för ditt unika andliga uppdrag att bli allt tydligare, vilket gör att du kan släppa alla tvivel eller känslor av bristande ordning som kan försöka övertyga dig om att du inte är kvalificerad för de uppgifter som ni har ställt upp för er själva.

Kom ihåg att du aldrig är ensam och att hjälp alltid finns tillgänglig från ditt supportteam i de andliga områdena om du bara vill kalla på dem. Många av er känner er dock ohörda och obesvarade när ni kallar på dem, och det beror på att ni ofta bara kallar när ni känner er desperata eller överväldigade, och när ni känner att era sinnen tenderar att vara i konstant uppror, era egon går i panikläge, och era tankars rop dränker den försiktiga vägledning som ni erbjuds. Ofta orsakas din känsla av överväldigande av händelser som du inte har kontroll över, vilket gör att du känner dig hjälplös och otillräcklig. Det är emellertid inte fallet, du är varken hjälplös eller otillräcklig, du behöver bara fokusera på vad du kan göra i en situation, i motsats till att fokusera på vad ditt ego fortfarande säger att du måste göra, och som det verkar att du kan inte göra. Var och en av er kan göra en enorm skillnad i världen när ni bara sätter och upprätthåller avsikten att bara älska allt som uppstår.

Kärleken är både kraftfull och mild. Du behöver inte vidta våldsamma fysiska åtgärder för att korrigera situationer som orsakar problem, och historien gör det tydligt att detta aldrig har fungerat. Mild övertalning, som erbjuds kärleksfullt och utan dom eller fördömelse, är extremt effektiv, och det finns väldigt få bland er som inte har upplevt detta personligen, eller åtminstone sett andra effektivt hantera frågor mycket framgångsrikt på detta sätt. Du har enorm makt när du engagerar dig kärleksfullt i livet, och innan du inkarnerade och visste detta, satte du upp avsikten att älska allt som uppstod. Nu är det dags för dig att genomföra den planen.

Ett mycket effektivt sätt på vilket ni kan öppna er medvetenhet mer fullständigt, så att ni kan ta emot eller få tillgång till den information ni behöver för att fullfölja era uppvaknandeuppdrag, är att tillåta er själva att lita på att allt tas om hand gudomligt och inse att allt ni behöver göra är att flöda fritt med energin från Tsunamin av Kärlek som har omgett planeten för att leda henne framåt. Allt går perfekt framåt mot ert uppvaknande, så släpp bara tvivel och oro som rör nyheterna om konflikter, epidemier och politiskt kaos som medier av alla slag ständigt fokuserar sin och er uppmärksamhet på. Ja, det händer mycket som måste hanteras, och sålunda planeras och övervägs stora förändringar så att mänskligheten kan gå framåt mänskligt och medkännande in i den nya eran som kommer att leda till ett slut på konflikter. Förståelsen blir uppenbar för allt fler människor att konflikter är ett helt otillräckligt och ineffektivt sätt att försöka lösa all form av oenighet, antingen på en individuell skala eller internationell.

Konflikter har aldrig tjänat mänskligheten förutom att visa hur fullständigt otillräckligt ett engagemang i dessa är om du verkligen vill lösa frågor och problem. Ofta har människor som låtit sina egon kontrollera och rikta sina tankar, ord och handlingar njutit av att straffa och förstöra dem som de har ansett ha fel, och därför är deras fiender. Ändå har samma människor också lidit enormt på grund av sina beteenden, när behandlingen som de har gjort mot andra senare har använts mot dem. Många är i smärta och lidande, och motgiftet är Kärlek.

Tiden för konflikter är över, särskilt nu när ni förstår den enorma destruktiva kraften hos moderna vapen som tekniken har gjort tillgängliga, och som allt fler och fler militära organisationer använder sig av som “försvarssystem!” När nya vapen uppfinns uppstår ett intensivt behov av att använda dem på grund av att de som har kontroll över dem, på samma gång som de är ljusa och intelligenta människor, tenderar att ha en känslomässig ålder någonstans mellan ungefär åtta och fjorton år, och därmed har en intensiv önskan att se dessa nya och spännande vapen i aktion! Många växte upp i kränkande miljöer och lärde sig att vara gatusmarta, vilket innebär att man i allmänhet vidtar förebyggande åtgärder för att säkerställa sin överlevnad, och som ett resultat mognade de aldrig som människor, eftersom de trodde att de ständigt måste vara på sin vakt mot överraskningsattacker.

För att mogna som en människa och sedan utveckla sig andligt, som alltid har varit er kollektiva avsikt, är det viktigt att ta sig tid till att vara tyst varje dag i ett utrymme där du känner dig trygg. Under den tiden kan lätta knuffar och påminnelser från ditt supportteam i de andliga rikena rikta uppmärksamhet på att du är en andlig varelse som har en tillfällig upplevelse i form. När detta händer känns ett intensivt intresse för det verkliga syftet med ditt mänskliga liv, vilket leder till allt djupare utflykter till djupet av din varelse där Kärleken är permanent.

Dessa tysta tider måste vara tillgängliga från mycket tidig barndom, och ändå uppmuntras många barn ständigt att göra saker utan någon ledig tid till att bara vara tysta. De kulturer där de flesta barn växer upp tenderar att uppmuntra till oavbruten aktivitet – och små behöver mycket aktivitet när deras kropp växer och utvecklas – vilket lämnar mycket lite tid för tyst reflektion. Och ändå behöver barn regelbundna tidsperioder under vilka de kan reflektera över vad som händer med dem när de växer från spädbarn till vuxen ålder, och på så sätt kan de börja bli medvetna om den absoluta omfattningen av deras inre rymd. Dagdrömmande är bra för alla, särskilt när du drömmer om att kärleksfullt samarbeta med andra i ära, respekt och kärlek. Kärlek är din natur, som du mycket väl vet, så att spendera tid i kontemplation av den naturen, din gudomliga natur, stärker och inspirerar dig, vilket leder dig till större självkännedom och intensiv inre frid. Och att göra det är en del av uppgiften som ni sätter upp innan ni inkarnerar, så, som jag har bett er så ofta, var godse till att ta dig tid varje dag för denna viktiga praxis. När du gör det kommer du att se Kärleken som finns i alla andra.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...