Arkturierna via Suzanne Lie, 12 februari 2020

Arkturierna via Suzanne Lie, 12 februari 2020

SKYDDA OCH ÄLSKA MODER GAIA – ARKTURIERNA GENOM SUE LIE

 

Kära Arkturier,

Har ni ett meddelande till oss idag?

Ja, vi Arkturier har ett meddelande till alla på vilken tid eller plats som helst, då de känner behov av att kommunicera med de högre dimensionella varelserna, som är i resonans till de högre dimensionella världarna.

Många människor, i själva verket kan det vara så att de flesta människor inte tänker på att de har högre dimensionella uttryck av sitt SJÄLV. Faktum är att varje människa har åtminstone en version av sitt eget Multidimensionella SJÄLV. Men faktum är att det ”Multidimensionella SJÄLVET” hålls hemligt, och de flesta människor pratar inte om det.

Varför skulle någon vilja hålla sitt eget Multidimensionella SJÄLV hemligt, för de tredimensionella människorna som omger dem dagligen på alla sätt? Egentligen är svaret på denna fråga ganska enkel: människorna vill inte vara för olika de andra människorna. Å andra sidan, så strävar människorna ofta efter att VARA så annorlunda som möjligt.

Det är ganska svårt för en tredimensionell människa att minnas att de faktiskt har många versioner av sitt eget Högre Dimensionella SJÄLV. Och människans tredimensionella jordfarkost känner vanligtvis inte till, de många högre dimensionella versionerna av sig själv, som finns tillgängliga att använda i deras dagliga liv?

“Hur kan det vara så?” hör vi er fråga. ”Varför vet vi INTE att vi är Multidimensionella Varelser, som har många alternativ när det gäller komponenter av vårt SJÄLV som kan vara delar av vårt dagliga liv. Vilka komponenter i vårt SJÄLV, behöver förbli hemligt för andra, och mycket ofta, hemligt för vårt eget själv?

Innan vi fortsätter med detta meddelande, kommer vi Arkturier att förklara från vårt högre perspektiv, det femdimensionella och bortom, hur vår verklighet skiljer sig från verkligheten i det tredimensionella. Låt oss först identifiera de tre huvudversionerna av det Multidimensionella SJÄLVET.

För det första, så finns det människor som INTE har någon som helst aning om att det finns något sådant som “en dimension.” Under många, många, eoner, hade de flesta människor INGA tankar på det, ingen förståelse, upplevelse och/ eller minnen, av att de hade en annan version av sig själva, som var i resonans med högre frekvenser av verkligheten.

Dessa ”högre versioner” av Själv, fanns bland de många Galaktiker som frivilligt hade tagit en tredimensionell kropp, så att de kunde lära sig om den tredimensionella Gaia. Men varför brydde de sig om en tredimensionell Jord/ Gaia?

Svaret är, att dessa Galaktiker hade kommit från sin egen Planetära Hemvärld för att hjälpa Gaia med Sin Planetariska Uppstigning. Men, det mentala tillståndet var MYCKET lågt i kropparna som de flesta av de tredimensionella varelserna valde att ta.

Varför valde dessa första modiga krigare för Jorden, att ta på sig en låg resonansfrekvens? De tog på sig de låga frekvenserna av Gaias planetariska SJÄLV, så att de kunde hjälpa Gaia att minnas att HON – Gaia av Jorden – var Jordens Multidimensionella uttryck.

Naturligtvis, har det gått oräkneliga eoner sedan Gaia gjorde Sitt stora offer av att sänka Sin medfödda frekvens, från den femte dimensionen, genom den fjärde dimensionen och till den tredje dimensionen.

Varför gjorde Gaia detta offer? Hon gjorde det för att hon visste att hon, Gaia, skulle behövas för att bli Hemvärld för en mänsklig art, som var tvungen att leva på en tredimensionell planet.

Naturligtvis har Gaia fortfarande sina högre dimensionella uttryck för SJÄLV, men de flesta människor kan INTE höja sin egen fysiska resonans, eller sitt medvetande, bortom den tredimensionella frekvensen av sina “kroppar”.

En ”tredimensionell kropp skulle vara nödvändig för att leva på planeten Gaia, som då hade sänkt sin resonans från den sjätte/ sjunde dimensionen, till den femte och fjärde dimensionen, och slutligen, antog Gaias planetära kropp, en tredimensionell Jordkropp.

Men Gaia var aldrig riktigt glad över Sin lägre frekvensresonans. Men hon hade lovat att sänka Sin planets resonans till den tredje och fjärde dimensionen, så att “mänskligheten” kunde bosätta sig Hennes planetära kropp, den som människorna kallar Jorden.

Gaia gillade inte namnet Jorden, men det verkade bra för de “då mycket primitiva humanoiderna.” Så Gaia tog namnet Jorden. Lyckligtvis blev det en förändring, eftersom Hennes planetära SJÄLV reste runt SOLEN, och det fick så småningom de människor som var av en Andlig Verklighet, att börja kalla Jorden för Hennes riktiga namn – Gaia!

På detta sätt blev Jorden namnet på den planetära orb där människorna bodde, och Gaia blev det interdimensionella Själsnamnet som var essensen, livskraften och kärnan i Livskraften, på planeten som kallas Jorden.

Så småningom kom fler och fler varelser för att leva på ytan av Gaias kropp. Några av dessa varelser bor i Gaias kropp, så som insekter, vattenvägar och många djur, de som tog sig fram på fyra ben, liksom Varelser som fanns i luften och ofta byggde bo i det som så småningom började kallas träd. Under många, många cykler reste Gaia runt något hon lärde sig var Solen, och en ny varelse anlände på Hennes Planetära Kropp.

Lyckligtvis var vissa av dessa varelser, senare kända som “människor”, snälla och kärleksfulla mot allt de fann i denna nya, underbara värld. Tyvärr kom andra varelser från platser långt borta, vilka kallades “Stjärnskepp.” Några av dessa tidiga besökare på Gaia, var vänliga mot Hennes Planetariska Själv.

Men, andra var MYCKET ovänliga, och orsakade stor skada på den en gång så oskuldsfulla planeten Gaia. Faktum är att fler och fler “människor”, som de så småningom började kallas, kom till “Jorden”, och dessa vandaler kallade Henne aldrig Gaia. Gaia var namnet på ett levande, andande varelse, och “människorna” tänkte bara på Gaia som en “sak”, som de kunde göra vad de ville med.

Det de ovänliga INTE visste, var att Gaia var en levande varelse, som hade en Familj av andra Planetariska Varelser. Dessa Planetariska Varelser var i resonans med de högre frekvenserna, i de högre fjärde och femte dimensionerna, liksom till ännu högre frekvenser av verkligheten.

Dessa högre dimensionella varelser kallade på de andra högre dimensionella Varelserna från Arkturus, Venus, Mars, samt från Plejaderna och Antares. På grund av Gaias rop, gick många varelser från många olika stjärnsystem samman, för att hjälpa Gaia stabilisera Sig, i Sin kvadrant av rymden.

Så småningom blev Gaia i sig själv en stark planetär varelse. Men då kom människorna, och allt började förändras. De ”tvåbenade”, som människorna ofta kallades, var ett välkommet sällskap för Gaia – åtminstone ett tag.

Men ganska snart började människorna hugga ner för många av Gaias träd, dämma upp för många av Gaias vattenvägar, förorenade luften på grund av mänskliga uppfinningar med det som kallas “smog”, och tyckte de själva var viktigare än några andra varelser på planeten.

Lyckligtvis hade människan ibland intelligenta och kärleksfulla tankar om vad Gaia behövde, och vad de kunde göra för Henne. Men de flesta människor tänkte på sig själva, eftersom de glömde sitt sanna ursprung.

De glömde att de hade lovat att hjälpa Gaia, när de tog sin inkarnation. Människorna lovade att först och främst tänka på andra och på Gaia, och sig själva i andra hand. Men då fick ledarna tankar om att vilja ha och började tänka på “makt över andra” och Makt över Jorden! ”

Insåg inte människorna, att om de förstörde, eller till och med skadade planeten, så skulle de förstöra och/ eller skada den vackra, orörda planeten, som deras förfäder hade funnit för länge, länge sedan, och de uppskattade Gaias Jord som en “juvel” av Kärlek och Ljus.

Det var ”begäret efter pengar” som ledde människorna bort från Kärleken och Ljuset, det som först förde dem till Juvelen Gaia och skapade människorna – och det gjorde att de INTE blev Gaias beskyddare, utan istället Gaias FIENDER.

När kommer människorna att lära sig, att om de förstör sin planet,

så kommer de inte ha någonstans att bo!

Vi, er Galaktiska Familj, vet att det fortfarande finns många, många människor som kan minnas sitt Högre Dimensionella SJÄLV, som minns sitt löfte till de Högre Varelserna av Plejadierna, Arkturierna, Antarierna och Venusianerna, innan de tog sin nuvarande mänskliga jordfarkost, och det löftet löd:

JAG, EN MEDLEM AV DET GALAKTISKA SAMHÄLLET, LOVAR, OCH KOMMER ATT FORTSÄTTA LOVA,

ATT SKYDDA OCH OVILLKORLIGT ÄLSKA MODER GAIA

Översättning: Maggan

You may also like...