Sananda via John Smallman, 15 november 2017

Sananda via John Smallman

15 november 2017

Det finns absolut inget att vara rädd för.

Som ni mycket väl vet- JA, ni VET! – så är ni alla mycket älskade, så släpp era tvivel, de är ytterst och totalt ogiltiga. Ni är för närvarande i mänsklig form, och ni vet, för Saul och jag och andra kanaler säger och påminner er hela tiden om att varje människa, utan undantag, är ett älskat barn av Gud. Sluta därför att försöka utelämna er själva att bli ensamma och oälskade, för att göra det är omöjligt. OK?

Alla är Kärlek inkarnerad då Gud bara skapar ur Kärlek, och det finns ju bara kärlek. Emellertid, eftersom människor spelar spelet av separation från Källan, förefaller det er att ni är ensamma, osedda och oälskade i en farlig värld där er fysiska överlevnad konstant hotas av förstörelse. Det verkar som om ni måste arbeta mycket hårt för att förtjäna ert uppehälle och för att undvika personlig katastrof och död. Men efter födseln är det enda som är säkert döden – Idag? Imorgon? Nästa vecka? Nästa år? Om tio år? – medan tidpunkten kvarstår som omöjlig att veta. Men det enda som föds och dör är er mänskliga kropp, som ni använder som en schackpjäs på brädspelet av separation. NI är eviga och gudomliga varelser, en oumbärlig och oersättlig del av Enhet som är Allt Som Existerar, som är Gud, som är Källan, som är KÄRLEK!

Det finns absolut inget att vara rädd för. Ingenting kan förstöra er för det finns bara kärlek, och Kärlek är för evigt Ett med sig självt, och därför med Er. Och medan ni fortfarande spelar spelet kan ni få tillgång till kunskapen att ni är oändligt mycket mer än er mänskliga kropp. Ni gör detta genom att ta er tid inom, där all kunskap finns och är tillgänglig för er om ni så väljer. Allt vetande på en gång skulle översvämma eller spränga er mänskliga hjärna/sinne. Men, delar eller aspekter som är i harmoni med er planerade livsväg som människa är lätt tillgängliga i det lämpliga nu-ögonblicket om ni skulle välja att dra nytta av dem. Allt ni behöver göra är att sätta intentionen att ni är öppna att ta emot det ni behöver nu. Och det är ert hjärta ni ska öppna så att den kunskap ni begär och önskar kan flöda in och inspirera er,

Initialt, när detta händer, kommer ni att bli förbluffade och undra varifrån den kunskapen kan ha kommit ifrån, sedan minns ni att ni bjöd in den genom att ställa en fråga som er mänskliga hjärna inte kan besvara. Därefter tar er hjärna/intelligens genast upp den och arbetar med den, bygger upp idéer och användningar för den, och ni kan mycket väl glömma att den kom till er från fältet av oändlig kunskap, till vilket ni alltid är anslutna, och avgöra att det måste ha varit er smarta mänskliga intelligens som förde den till er.

Det finns oändligt vetande tillgängligt, men människor har för det mesta kört fast i de prövningar och vedermödor i livet som människa som ni kollektivt planerade och konstruerade, och som ni fortsätter att vidmakthålla, så att de i allmänhet bara kommer åt detta oändliga fält tillfälligt och av en slump. Sedan tackar de sin goda tur och fortsätter som förut. De genier ni ärar och beundrar var generellt mer öppna för detta extravaganta fält av information, och har tagit mängder av kreativa idéer därifrån för användning i sina egna intressesfärer för att sedan sprida dem vidare.

Information som samlats på detta sätt kommer att insistera på att den ska delas fritt, men ibland försöker, och lyckas ibland, de som först tar emot den att lägga beslag på den för egen vinning. Nyligen, som det rapporterats, har en del briljanta individer glatt och lyckligt delat idéer som de ”kommit på” på detta sätt, så att alla kan dra nytta av dem, och denna trend växer då medvetenhet om er enhet och ömsesidiga beroende sprids vitt och brett.

Medvetenhet om mänsklighetens ömsesidiga beroende av varandra, och av Jorden och hennes ekosystem, intensifieras då fler och fler väljer att inse vansinnet i konflikt. Konflikt är självförstörelse. Den har varit endemisk på Jorden i eoner, men under de senaste hundra åren har viljan till fred vuxit, och de senaste två eller tre årtiondena har tillväxten varit exponentiell. Trots områdena med pågående konflikter vill den stora majoriteten ha fred. Sanningen att säga har den stora majoriteten alltid varit för fred, men den intensiva önskan hos några få att ha och äga makt över andra har haft överhanden, då dessa få har fört en extremt känslomässig retorik för att övertala andra att konflikt är nödvändig. Nu har emellertid antalet av de som kan övertalas på det sättet minskat enormt, så även om retoriken fortsätter en tid till är det få som blir övertalade eftersom argumenten är så genomskinligt ogiltiga.

Ni är alla varelser av Kärlek, och Kärlek är er natur. Konflikt är onaturligt, onödigt, oönskat av den stora majoriteten människor, även om personliga konflikter fortfarande förekommer beroende på det personliga valet att identifiera sig med känslor och agera på dem. Men, den metoden av själv-identifikation, som är en kraftfull aspekt av illusionen, särskilt för de unga som växer, men innan de utvecklas till mogna vuxna och själva kan se att den är självdestruktiv, den släpps nu snabbt bort då medvetenheten om människans enhet med sig själv sprids till Jordens alla hörn.

Mänsklighetens resa genom illusionen har varit lång, mödosam och smärtsam, men många lektioner som valdes som kursplan för er lärande resa, har lärts väl och behöver inte repeteras, härav det kollektiva valet och beslutet att vakna upp. Ni är på god väg till det magnifika ögonblick när all smärta och allt lidande upphör då ni slutligen blir medvetna om att det bara finns Liv, Kärlek, Medvetande, Källan, som allt är evigt och aldrig upphör. Det finns ingenting förutom Detta, och Detta är gränslöst, obegränsat, outtömligt, en pågående kreativ strävan mot fantastisk skönhet och komplexitet som konstant flödar i ett tillstånd av harmoniskt samarbete, och ändå förblir vackert enkelt.

Verkligen en paradox, men en som ni kan förstå, förundra er över, och fröjdas över då ni vaknar upp, vilket ni oundvikligen kommer att göra. Det finns inga förlorare, ingen lämnas kvar, för det som är Ett kan inte delas, separeras eller lösas upp. Det bara är, för evigt, i det oändliga fältet av gudomlig Kärlek som innehåller allt i perfekt överensstämmelse. Detta är var ni just nu befinner er, i detta närvarande ögonblick då ni läser eller lyssnar på detta, och er fulla medvetenhet om detta skall bli uppenbarat.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...