Sananda via John Smallman, 23 oktober 2018

Sananda via John Smallman, 23 oktober 2018

Per Staffan 24 oktober 2018

Låt inte tvivel om din värdighet, din kompetens, eller dina förmågor avskräcka dig.

23 oktober 2018

Vi, Gud, Alltet, Källan, Verkligheten, Den Enda, DU – Allt kännande liv – är intensivt och kreativt fullt involverat i uppvaknandeprocessen. Den är pågående, och det har varit så sedan ögonblicket av uppenbar separation, och nu närmar sig nästa ögonblick av uppvaknande snabbt, eftersom ”saker” uppstår för att alla ska släppa och göra plats för K-Ä-R-L-E-K-E-N, er sanna natur, att avslöja sig i era hjärtan och sinnen. Många av er får redan en känsla, en förnimmelse av detta, så öppna er helt för den, det finns inget att frukta, ingen är på något sätt ovärdig eller oönskad. Den Gudomliga Viljan är att ni KÄNNER er som Ett med Källan, absolut orädda, för det är ert Hem, det är där ni hör hemma, det är ”platsen” som ni aldrig har lämnat. Så, vakna och NJUT AV VERKLIGHETEN!

Källan är perfekt på alla sätt; Det kan INTE finnas några ofullkomligheter i Verkligheten. Ni har alla bara spenderat tid – vilket är sannerligen overkligt – en lång tid och låtsats som om ni varit ofullkomliga, ovärdiga syndare, oförtjänta av Guds oändliga och oföränderliga Kärlek till er. Det är dags att sluta låtsas och att vara de härliga Varelser som Gud skapade. Sluta gömma er, istället, skin fram i er egen storslagenhet som individer som uttrycker Gud på myriader olika sätt. Det är verkligen er vilja och Guds. Det finns INGET annat, bara den Gudomliga Viljan, som är er vilja, och den Viljan kommer bara att ge oändlig glädje till hela skapelsen. Föräldrar älskar sina barn och vill alltid det bästa för dem. Gud oändligt mer så, och Guds Vilja utvecklas alltid perfekt!

Det är dags, i själva verket är det väl över tiden, att upphöra med att döma er själva eller andra. Dömande fokuserar på fel, misstag, övertygelser, synder, brott, som alla är overkliga och som bara distraherar er från Kärleken som omsluter er i varje ögonblick och väntar på att omfamna er så fort ni släpper dömandet och de andra negativa och meningslösa distraktionerna med vilka era mänskliga liv, era egon, fortsätter att presentera er. Vrede, bitterhet, önskan om rättvisa, återbetalning och straff för dem som har kränkt er är stora blockeringar för Kärlek som ovillkorligt accepterar allt.

Människor attackerar bara när de lider, och på Jorden finns det otaliga människor som lider. Lidande kan undvikas och upplösas om människor skulle öppna upp för Kärlek, för lidande är bara frånvaron av Kärlek. När Kärlek fyller dig finns det inget lidande, bara frid, glädje och medkänsla för dem som lider. Medkänsla är Kärlek riktad mot andra som lider, och det läker och tröstar dem.

Du som för närvarande är inkarnerad på Jorden valde att vara här just nu eftersom du såg det intensiva behovet av Kärlek och medkänsla över hela världen och du kunde se mycket tydligt hur enormt hjälpsam din närvaro skulle vara, när du förstod att det var mycket mer med livet än vad människor generellt upplever och när du insåg att er mänsklighet var bara en liten aspekt av vilka ni verkligen är. Du är här på uppdrag, ett uppdrag av Kärlek. Genom att bli medveten om att Kärlek är din natur och äga Den, börjar du leva Den och visa kärlek i handling, vart du än går. Det är vad du inkarnerade för att göra, och om du läser eller lyssnar på detta så vet du det och gör det redan!

Så, acceptera ditt öde så mycket som behövs för att älska närvaron på Jorden, läka och acceptera alla som du alls samverkar med på något sätt och gläd dig över att ni har funnit era vägar Hem. Kärlek är vägen Hem, det finns inget annat sätt, och ni har valt den genom att öppna för medvetenheten om att det är så.

Att leva kärleksfullt är fantastiskt kraftfullt och effektivt. Ni kanske inte är medvetna om det enormt viktiga arbetet ni gör genom att bara vara – att vara Kärlek – så jag berättar det för dig så att du inte avvisande säger till dig själv att du inte gör någonting eller mycket lite. Vad du gör är E N O R M T! Ingen annan kan göra det, och det är väsentligt. Ni är gudomliga Ljusarbetare som är fullt engagerade dygnet runt i mänsklighetens uppvaknande, och ni är oersättliga!

Låt inte tvivel om din värdighet, din kompetens eller dina förmågor avskräcka dig. Ofta finns det ingen positiv feedback för er när ni går igenom era dagliga liv, men din kärleksfulla närvaro har verkligen en underbar och mirakulös effekt över hela världen. Kom ihåg att ni är utspridda över hela världen genom många raser, etniciteter, religioner, för att ni behövs exakt där ni befinner er. Och ja, ibland kan ni känna den intuitiva knuffen att röra på er, så hedra det, men vet att ni i varje ögonblick är precis där ni ska vara, exakt där era fantastiska gåvor kommer att vara som mest effektiva.

Här i de andliga rikena vakar vi över er med oupphörlig Kärlek, förvånade och glada över era avsikters styrka, er motståndskraft och er oupphörliga själsstyrka, även under omständigheter som ofta kan tyckas helt överväldigande. När ni äntligen inser vad ni har uppnått – vad ni faktiskt redan har uppnått – kommer er glädje och förvåning att blända er.

Er älskade broder, Jesus.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...