Sananda via John Smallman, 15 november

Jesus Sananda

Sananda via John Smallman

15 november 2015

Kärlek löser mycket effektivt upp alla kärlekslösa avsikter.

Vi är alla ett, det finns ingen separation. Faktiskt är separation ett tillstånd av förvirring i vilket människor ser sig själva vilse, eller övergivna av Gud, och det är skrämmande för dem för det finns bara Gud, Kärlek, Källan, och när detta inte längre kan kännas eller upplevas blir tillvaron skräckfylld. Att uppleva livet, medvetandet som separerat från den Ende – även om det bara är en tillfällig idé eller koncept av ett tillstånd som aldrig kan inträffa – orsakar en nedstängning av medvetandet därför att, om det skulle ske, det skulle vara ett upphörande av livet, av existensen. Inom illusionen har en falsk känsla av livet, ett liv som ska upphöra, ersatt medvetenheten om Verkligheten, och det är separation, men den är illusorisk.

Så, för att mycket positivt återbekräfta för er, det finns bara en Verklighet, evig existens i Guds Närvaro. Det är ofrånkomligt och oundvikligt för det finns absolut inget annanstans. Ja, ni har fri vilja och ni kan och använder också era kreativa förmågor till att bygga enormt förvirrande drömmar för att utrusta den illusoriska miljö som ni uppfunnit och byggt. Men illusionen är närvarande för er bara när ni sover, det vill säga när ni spelar spelet av att gömma er från Verkligheten i en uppenbar frånvaro av Kärlek. Men ni är omslutna av det gudomliga fältet av Kärlek i varje ögonblick av er existens, och även då ni väljer att tro på illusionen, sålunda bibehållande den, är ni aldrig för ens en sekund separerad från er Källa.

Ni har gett avsevärd styrka till era mänskliga eller egoistiska sinnen, och ni använder era mänskliga hjärnor, med deras allvarligt begränsade förmågor, för att försöka förstå och se något vettigt i illusionen. Det förefaller verkligen som om ni, genom eonerna, gjort avsevärda framsteg när ni jämför stamlivet från långt tillbaka med era avancerade moderna teknologier och förmågor. Men drömmar är alltid drömmar, dagsländelika och kortlivade, likt civilisationer som kommit och gått före er egen, några som uppenbarligen inte lämnat några urskiljbara spår efter sig. Dock kan de förefalla extremt långvariga.

Er nuvarande förståelse är att ert universum, som verkar oändligt stort, har existerat i ungefär 13,7 miljarder år sedan den skapade sig själv ur ingenting. Och det verkar vara en extremt lång tid, men modern fysik har nu insett att konceptet tid är illusoriskt! 13,7 miljarder år är bara ett ögonblick! Men, när ni känner smärta eller lider, kan minuter verka som en evighet.

Det är verkligen på tiden att ni vaknar upp. Och ni är i processen att göra just det. De människo-förvållade katastrofer som orsakar så mycket skada och lidande över hela världen är oacceptabla för den stora majoriteten av er, och ni har tagit det kollektiva beslutet att avsluta bibehållandet av illusionen och att vakna upp till den eviga glädjen i Verkligheten.

Under tiden verkar det som om saker blir mycket värre på planeten då modern teknologi ger er förmåga att göra så mycket mer skada på mycket kortare tid; men det tillåter er också att bli medvetna om vad som sker mycket snabbare. Tiden accelererar och därför levereras effekterna av både era aktiviteter och era avsikter med ökande hastighet. Nätshopping är ett exempel på detta, och det ger er utan tvivel en antydan om vilken effekt det har på rustnings- och underrättelseindustrierna!

Emellertid, låt er inte ängslas av den sortens tankar för Kärlek löser mycket effektivt upp alla kärlekslösa avsikter och tränger in i också de mest skadade själarna bland er. Att ha avsikten att vara kärleksfull i varje stund är nu, i innevarande tid – den Nya Åldern – kraftfullare och effektivare än någonsin förut, och då ett ökande antal av er har den avsikten när ni vaknar på morgonen syns effekterna över hela planeten.

Medkänsla är vida spridd då fler och fler människor vill hjälpa de i nöd var de än finns, det är likt ett helande balsam som sprider välbefinnande, fred och ovillkorlig acceptans av alla – faktiskt Kärlek. Alla lider, alla är i nöd, från de våldsammast misshandlade till de våldsammaste misshandlarna, för det är illusionens natur, och Kärlekstsunamin ser detta och lugnar och eliminerar nu vågorna av våld som varit endemiska på Jorden i så lång tid.

Var snälla och fokusera inte för mycket av er uppmärksamhet på nyheterna om katastrofer och olyckor som media överflödar av. Sök istället de Goda Nyheterna. Det finns en enorm mängd av dessa då intensiteten i Kärlekstsunamin som sveper över och omsluter planeten för med sig healing, förlåtelse och medkänsla i oöverträffat överflöd till alla som är öppna för det. Och energifälten hos de som har den avsikten expanderar också, så det finns ingen på Jorden som kvarstår opåverkad av Kärlekstsunamin, den tränger genom allt, den ingjuts i varje mänskligt hjärta och inget mänskligt hjärta kan motstå den, förneka den, eller blockera den, för, naturligtvis, finns det ingen separation!

Ni är på Jorden just nu för att ägna er åt Kärleken och att dela och utvidga Kärlek ovillkorligt till alla som ni på något sätt kommer i kontakt med. Ni vet detta och ni gör det magnifikt. Ni gör arbetet med att väcka upp mänskligheten för att ni väljer att göra det, och för det blir ni högst ärade. Fortsätt ert fina arbete, fullfölj era uppdrag, och återvänd till fullt medvetande, till fullt medvetande om Gud, om Verkligheten, och njut av den glädje som väntar på er hemkomst.

Er kärleksfulle broder, Jesus

Översättning: Markku Pärssinen  – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...