Sananda via John Smallman, 18 mars 2019

Sananda via John Smallman, 18 mars 2019

Livet är tänkt att vara njutbart för alla | Jesus via John Smallman

 

Livet är tänkt att vara njutbart för alla, och det kan det bli.

18 mars 2019

Jesus Audio Blog for Monday March 18th.

Eftersom mänsklighetens process av uppvaknande går framåt snabbt och mycket effektivt, uppstår det otroliga förändringar i hela världen, inom de sätt man vanligtvis hanterar de svåra problem som måste lösas överallt på jorden, gällande industri, politik, religion och rent generellt i samhället. Många dolda skandaler och korrupta metoder som pågått under decennier, avslöjas och publiceras, vilket ytterligare betonar det stora behovet av väsentliga förändringar, inom alla områden av mänsklig verksamhet, så att ärlighet, hederlighet och kärlek ersätter de avskyvärda och självförverkligande agendorna, som varit vanligt förekommande under så lång tid.

Det här är en tid med stora förändringar, förändringar som måste genomföras snabbt och kompetent, så att de miljarder som lever i extrem fattigdom kan få möjlighet att resa sig ur detta oacceptabla tillstånd, och leva i fred, bekvämlighet och harmoni, som varje människa, utan undantag, har rätt till. Medlen finns tillgängliga, de har bara blivit stoppade av de som tror att det är deras rätt att kontrollera och styra andras liv, för att upprätthålla levnadsstandarden med oerhörd lyx till sig själva. Detta vansinniga, självupptagna och egoistiska sätt i beteende och attityd, som innehas av en liten minoritet, förändras och behöver förändras. Människor är inte längre beredda att bli kränkta, respektlöst behandlade och kvarstanna i den fattigdom som ålagts dem, av en elit som stöds av regleringssystem och tillsynsmyndigheter, vilka skapats enbart för detta ändamål.

Livet är tänkt att vara njutbart för alla, och det kan det bli. För att detta ska kunna ske, så måste människor förstå att alla är sammankopplade, att det inte finns någon separation, och att det som en gör, påverkar alla andra. Varje tanke, ord och handling påverkar också andra, och känns genom hela universum. Ingenting är verkningslöst, även om någon effekt inte är direkt uppenbar – ett hav består av ofattbart många, många triljoner vattendroppar, som hela tiden samverkar med varandra för att skapa havet. Inget går någonsin förlorat. Nej, inte ens tankar, ord eller handlingar som ni önskar att ni aldrig hade tänkt eller gjort. Det är därför det är så viktigt att leva i medvetenhet, så att alla era tankar, ord eller handlingar, endast har en kärleksfull avsikt, avsikten att vara för allas bästa. Och när det är er avsikt är de extremt kraftfulla och effektiva, så fortsätt med det.

Som ni ofta har fått höra, så ofta att det kanske känns irriterande att höra det igen, så är ni gudomliga varelser, och därför innehar ni en enorm styrka. Men de flesta av er har blivit övertalade att ge bort den kraften, och har vuxit upp i tron att ni inte är tillräckligt bra, och inte förtjänar den. Ni ger bort den till de ni beundrar eller räds – alla gör det i större eller mindre utsträckning, eftersom alla känner människor de beundrar eller fruktar. Ert uppvaknande är en process för att återkräva er styrka, och att hedra er som de gudomliga varelser ni är, och återigen lita på er själva som de varelser av ärlighet och rättrådighet, ni verkligen är. Att tro att ni är något mindre än detta, är att tro på något som är totalt osant, och kan aldrig bli sant.

Däremot försöker ert ego hela tiden övertyga er om er ovärdighet, och drar konstant er uppmärksamhet till de fel och misstag, som ni som ni helt säkert gjort som begränsade människor. Fel och misstag är till för att skaffa erfarenhet, för att visa er att ni behöver göra på ett annat sätt, de är inte menade att användas som möjligheter för att döma, känna skuld eller skämma er. När de används på det sättet, och som ni alla har upplevt så inträffar det mycket ofta i de mänskliga samhällena, då minskar er självkänsla, känslan av egenvärde, tillhörighet och rätten att existera. Just nu, som en del av ert uppvaknande, kan alla dessa känslor av otillräcklighet uppstå i medvetenheten, i myriader olika former, och måste då ses som fullkomligt ogiltiga, för att sedan släppas. Inledningsvis kan denna medvetenhet kännas överväldigande, för trots att alla har dessa känslor, har de för det mesta förnekats eller ignorerats, eftersom de är för smärtsamma att hantera, och kan kraftigt distrahera människor från att delta i de dagliga göromålen, som livet hos mänskligheten består av.

Så om ni får dessa ovälkomna känslor och upplevelser, och mycket få av er slipper det, låt dem komma in i er medvetenhet, tacka dem för deras hjälp och släpp dem sedan helt, för nu tjänar de er inte längre. Ni vet att det är sant, för i er process av uppvaknande inser ni också, att som gudomliga varelser, som Guds barn, så är de helt ogiltiga. Alla som för närvarande är inkarnerade som människor gör sitt bästa för att utvecklas andligt, och upphör att drivas av sina rädslostyrda egon.

Ofta verkar det inte vara så, men avstå från att döma någon annan negativt, eftersom det inte finns något sätt för er att veta, varför de är som de är. Och alla som ni på något sätt har att göra med, ger er därför de lektioner ni har valt att lära er. Ni vet att handlingar från rädsla, enligt egots regler, alltid leder till konflikt, smärta och lidande, och detta är ett av de största uppvaknandena som inträffat hos mänskligheten, under de senaste fem eller sex decennierna. Följaktligen har en kraftfull och kollektiv avsikt ställts, för att undvika att göra den typ av knäspark som egot så ofta kräver av er, och som så ofta orsakar smärta för er själva eller andra.

Nu har kollektivet fattat beslutet att lösa alla problem som uppstår, och som tycks dela er i motsatta läger, genom att ni engagerar er i inspirerande och provocerande diskussioner. Diskussioner där alla blir hörda, och där alla verkligen förstår att lösningar kan, och kommer att komma fram, genom allas deltagande om det är avsikten, och jag försäkrar er att så är fallet. Detta är ett enormt steg framåt för mänskligheten. Men när ni tar del av massmedias nyhetsrapporter, kan det lätt verka som om allt överallt förvärras. Det som egentligen händer är att ”grejer” händer samtidigt på många ställen, i många områden genom människornas kamp för frigörelse, och i början kan det verka vara olösbart. Det orsakar för närvarande mycket rädsla och förvirring – vilket också är en del av mänsklighetens ”grejer” – eftersom de involverade genom detta lär sig, hur de ska hantera det på ett tillfredsställande sätt.

Ni kan alla hjälpa till enormt mycket i denna process, genom att ha för avsikt, åtminstone en gång per dag, att vara kärleksfulla i varje tanke, ord och handling då ni engagerar er, eftersom ni vet, det gör ni verkligen, att det är därför ni är inkarnerade nu, oavsett vilken plats ni råkar befinna er på. Om ni skulle tvivla på er förmåga att göra detta, så skulle jag vilja påminna er om att ni faktiskt är inkarnerade just nu, för att hjälpa till mycket i mänsklighetens massiva uppvaknande, genom att använda den enorma kraften inom er för att föra ut Kärleken till alla, utan dömande eller undantag. Gå in till ert inre heliga altare, där Kärleken alltid finns, för att under korta perioder under dagen, ofta uppdatera och förnya er, eftersom energierna som frigörs överallt, temporärt kan trötta ut er. När ni går in, med avsikten att bli förnyad och uppdaterad, så är det det som händer, och resultatet blir att ni blir effektivare, eftersom ni mycket kraftfullt fortsätter att hjälpa till med uppvaknandeprocessen.

Vet att ni är mycket ärade, för att ni hjälper till i denna process. Ni visste att ni var fullt kapabla att genomföra det, när ni valde att inkarnera vid denna tidpunkt i mänsklighetens historia, men det är oftast svårt för er att få tillgång till denna kunskap. Därför är det absolut nödvändigt att ni dagligen går inom er, för att bli andligt styrkta och få kärleksfull uppmuntran, som ni kan känna flöda inom och genom er. Gratulationer till era underbara och mycket effektiva framsteg, ni uppnår det ni ville åstadkomma, så all ära till er.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

Källa: John Smallman

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...