Sananda via John Smallman, 19 februari 2019

Sananda via John Smallman

19 februari 2019

Släpp era rädslor och tvivel och omfamna ett kärleksfullt liv.

 

Här i de andliga sfärerna ser vi med glädje på att mänsklighetens uppvaknande snabbt går framåt, mot det ögonblick ni alla väntat på sedan ni valde att uppleva separation från er Källa. Nämligen er återkomst till medvetenheten om att det inte finns någon separation. När ni väl vaknat upp är den medvetenheten permanent. Den är också majestätiskt intensiv, så väldigt att ni kommer att undra hur ni i hela världen kunde vara så sovande och omedveten under så lång tid. Och ni kommer också att inse att ni faktiskt bara varit sovande, omedvetna, i ett kort ögonblick. Att återkomma till ert naturliga medvetna tillstånd av permanent glädje kommer att ge er rysningar, och i motsats till er upplevelse i form, som människor, kommer spänningen inte att blekna eller försvagas, för det är vad glädje är, ett permanent tillstånd av spännande upphetsning då ni hela tiden skapar nya under till allas glädje. Detta är den gudomliga planen för allt kännande liv, och allt liv är kännande, även om ni i mänsklig form inte har förmåga att förstå eller uppskatta det, men vissa av er har en intuitiv känsla för det.

Det finns bara medvetande som kallas eller benämns på olika sätt beroende på kultur, etnicitet och religiös övertygelse, eller ingen alls, hos den som kallar på eller adresserar det – Överlägsen Intelligens, Gudomlig Visdom, Källan, Moder/Fader Gud, Allt Som Är osv. – och medan det verkligen skapade er, eftersom bara det kunde göra det, gav det er sedan allting som det innehar. Ni är likar till det, Ett med det, som allt kännande liv är. Det finns ingen separation, det finns bara den Enda, och det är en enormt svår paradox för er att greppa. Som människor, i världen av form, upplever ni att allt har motsatser – upp/ned, vänster/höger, nord/syd, positiv/negativ, god/dålig, Gud/Satan – och att acceptera att det bara finns En är möjligt för er intellektuellt, men att verkligen förstå vad det betyder är inte möjligt, det kan bara upplevas.

Medvetande, det Enda, upplever sig självt genom allt som det har skapat, och vet att det bara är Kärlek, för det finns ingenting förutom det. Allting är perfekt i linje med Kärlek, inget annat än Kärlek och därför är allting alltid perfekt. Som en konsekvens är det ni upplever som människor enormt förvirrande och ofta skrämmande, därför att livet för er förefaller vara begränsat till några få korta år i de miljarder år som universum existerat, och under dessa få år upplever ni mycket smärta och lidande innan era liv, som ni förstår det, definitivt avslutas med döden av era kroppar.

Även om ni tror på liv efter döden, är det mycket få av er som vet att ni är eviga varelser som kommer att uppleva ett underbart skifte i medvetande när ni lägger ner dessa kroppar. Era egon växte ur rädsla för separation, och de måste hela tiden ägna sig åt dömande och beskyllningar för att bevara sina identiteter som individuella varelser i form, då de tävlar med varandra om erkännande och godkännande. Som de ser det måste andra underkännas om de själva ska godkännas, så de är hela tiden på sin vakt mot sådant som hotar deras värdering. Ni ser detta mycket tydligt hos politiker, filmstjärnor, idrottsstjärnor, professorer och verkställande direktörer, som alltid söker godkännande och beundran från andra. För att uppnå detta måste de låtsas vara någon annan än de i sanning är – gudomliga varelser skapade perfekta och oföränderliga.

I den tävlingsinriktade världen av form som ni som människor upplever, verkar det vara tokigt att älska och lita på andra, eftersom de nästan konstant försöker lura er eller få en fördel framför er. Ibland hänvisar man till den världen som en ”hund äter hund” värld. Sålunda, även med de bästa avsikter, förefaller världsfred vara en absolut ouppnåelig dröm, därför att andra som är inblandade i försök att få den till stånd inte är pålitliga, då de alltid har sin egen dolda agenda som oundvikligen kommer att underminera fredsansträngningarna, och som ofta leder till ytterligare konflikt. Så ni måste också ha en alternativ plan för att skydda er mot ett sådant förräderi.

Egoistiska personligheter kommer aldrig att uppnå frid därför att de alltid vill ha mer för sitt eget lag, de måste vara vinnare, och därav följer att det alltid måste finnas massor av förlorare. Ert nuvarande kaotiska tillstånd i världen beror på omåttligt splittrande ambitioner hos dem som driver och styr alla de stora organisationerna, oavsett dessa organisationers ”uppdragsbeskrivningar eller värdegrunder”, om de så är politiska, företag, industriella, samhälleliga, religiösa osv. Ambition får människor att leta efter det som är bäst för dem själva och deras nära och kära eller deras lag, ofta med totalt åsidosättande av behov och rättigheter hos andra. Globalisering är ett mycket bra exempel på dessa egenmäktiga och egoistiska ambitioner, då allt fler människor kämpar för att bara överleva, medan en mycket liten minoritet frodas. Ändå lever också dessa med rädsla som ständig följeslagare och kollar hela tiden av att deras maktposition och inflytande är säkrade, även om de ibland står inför allvarliga hot. De är därför oförmögna att ta sig tid att uppskatta och njuta av livet, att njuta av att bara vara.

Den ENDA vägen framåt går genom Kärlek! Ni kan inte förändra världen, den är som den är, och ni måste hantera det. MEN ni kan förändra er själva. Om ni gör valet att vara kärleksfulla i alla lägen och dagligen ha avsikten att vara så, att släppa rädsla, ilska, dömande och klander, kommer ni att få se att världen omkring er förändras. Ni valde alla att vara inkarnerade i detta ögonblick i Planeten Jordens andliga utveckling för att ge enorm hjälp i mänsklighetens kollektiva uppvaknande. Och de av er som läser eller lyssnar på detta och andra liknande meddelanden, är väl medvetna om att enorma förändringar av attityder och beteenden i hela världen är nödvändiga om era barn, deras barn och deras barnbarn ska få en lycklig, vacker och stöttande miljö att leva och frodas i med sina egna familjer.

Planeten Jorden har ett långt liv framför sig, det som för närvarande är osäkert är om hon ska kunna stötta livsformer som kräver ren luft, rent vatten och hälsosam mat. För att det ska ske måste en verkligt kärleksfull relation till henne etableras, mycket snart. Därför måste var och en av er göra de nödvändiga förändringar som tillåter Kärlek att inträda i era hjärtan. Det innebär att släppa alla attityder och beteenden som inte till fullo är i linje med Kärlek.

Tsunamin av Kärlek flödar kraftfullt och fritt över planeten och allt ni behöver göra är att öppna upp er själva för att ta emot den. Då fler och fler av er gör det, sålunda uppfyllande den avsikt ni alla hade innan inkarnationen, kommer kaos och konflikter, som nu nått en ytterst ohållbar nivå över hela planeten, att mycket snabbt börja minska, vilket är helt nödvändigt, och jag kan försäkra er om att var och en av er får denna förunderliga förändring till stånd tack vare era avsikter.

Era avsikter av denna typ är enormt kraftfulla. Ni inkarnerade för att göra detta, vetande att ni kunde göra det, så släpp era rädslor och tvivel och omfamna ett liv som är kärleksfullt, oavsett vad som händer i era individuella liv och gläds åt mänsklighetens kollektiva uppvaknande, ett uppvaknande som är verkligt oundvikligt så länge ni alla gör er del. Och det gör ni!

Er kärleksfulle broder, Jesus, och kom ihåg, jag stöttar er fullt ut i varje ögonblick.

Source: John Smallman

 

 

 

Översättning: Markku

You may also like...