Hilarion via Marlene Swetlishoff, 20 november, 2016

hilarion2

Hilarion

via Marlene Swetlishoff

20 november, 2016

Älskade Ni!

Mänskligheten fortsätter att anpassa sig, eftersom det finns många människor som inte förmår acceptera chocken av den stora förändring som har skett inför deras egna ögon. Vi ser med intresse på när människor inspireras till att agera. Men majoriteten av människorna i landet har tagit ett beslut och det är det som nu håller på att verkställas. I detta fall; de som protesterar och initierar rörelser gör så utan att beakta att det var majoriteten av invånarna i deras land som bestämde sig för att rösta på den kandidat som nu som befattningshavare ska bära det högsta ämbetets ansvar i landet, och tjäna landets medborgare, som ett resultat av valprocessen.

På ett sätt är det en förnekelse av allt som deras nation står för, men nu är tiderna föränderliga, tider av uppvaknande är på gång, och ibland sker uppvaknandet på ett otrevligt och naket sätt och det är det som nu sker. Under tiden översköljer kosmiska energier Jordens atmosfär och samtliga hos henne. Dessa energier ökar ofantligt i sin intensitet och därför bär allt som sker med sig ett element av vilda och instabila möjligheter. Älskade Ni, som har övat inför och förberett er på dessa tider, befinner er därför nu i en position att kunna skapa den stabilitet som är så väldigt nödvändig när detta spelas upp på planetens yta.

Många av er upplever fler och fler ögonblick av extrem lycka, glädje och salighet inom er själva och det är ypperligt! Det är ett utmärkt sätt att låta ert Ljus skina – för detta är den nya Gyllene Tidsålderns frekvens. De som kan upprätthålla och utstå dessa frekvenser, samt alltmer göra dem till en del av sin dagliga tillvaro, är de som harmoniserar med möjligheten för och vissheten om den Gyllene tidsåldern. De av er som upplever detta, upplever även kreativa idéer och kreativa utsikter. Varje dag är fylld med oändlig inspiration.

Ni är föregångarna av det som ligger i hela mänsklighetens framtid, då alla på planeten kommer att få sina grundläggande behov tillgodosedda. De kommer plötsligt att få denna möjlighet att utforska sina inre världar och de kommer att finna denna process spännande och ytterst befriande. För tillfället förekommer i er värld olika evolutionsnivåer inom varje människas förståelse och det är något som kommer att fortlöpa under några år framöver. Det kräver kärleksfullt tålamod av alla som är medvetna om att de kan göra en skillnad, genom att upprätthålla en fredlig, lugn attityd när turbulensen i energiernas verkningar äger rum.

Vi i de högre sfärerna är överlyckliga att se hur stor skillnad, nu när det verkligen betyder något, som förekommer när ni upprätthåller ert Ljus och står i ert Ljus. Vi är så stolta över var och en av er! När vi arbetar tillsammans, gör vi en underbar och positiv skillnad för det högsta goda för alla. Er planet kommer att fortsätta med sin återfödelse, många områden i världen kommer att förändras. Det blir ingen total, drastisk förändring någonstans, men i vissa delar av världen kommer fortsättningsvis förändringar att inträffa, det blir landmassor som kommer att sjunka ner i havet och landmassor som kommer att stiga.

För dessa händelser finns ingen tidtabell, det sker när det sker. Nåväl, alla förändringar som sker, gör det i grund och botten på ett sätt som kan uppfattas vara ’normalt’. Utöver de senaste veckornas händelser fortlöper förändringarna på ett sätt som inte på något sätt kan ifrågasättas eller mötas med motstånd. Fortsätt vara på gott humör; fortsätt främja starka känslor av glädje, lycka och salighet. Detta är synnerligen gynnsamt för alla i ert verksamhetsområde och intressesfär, samt inom sannolikheterna och möjligheterna för hela planeten.

Inom er planets yttre atmosfär trängs fullt av observerande galaktiska besökare, som med stor förväntan väntar på att få se hur och när mänskligheten kollektivt börjar minnas sitt högre syfte och sitt skäl till att komma till Jorden under dessa tider. Under denna kollektiva ’minnes-tilldragelse’ kommer epoken för all framtid att skifta till Ljuset och allt detta betraktar och inväntar vi. Vi är djupt förväntansfulla – med glädjefylld förväntan inför att detta ska ske.

Till nästa vecka . . .

JAG ÄR Hilarion.

 

www.therainbowscribe.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...