Sananda via Angel Skog, 13 december, 2018

Detta är Sananda som talar och träder fram med ett kort men viktigt meddelande gällande NESARA. Det ekonomiska stödet och verkligheten ligger strax runt hörnet. Det vi väntar på är att frekvensen hos er ljusarbetare som först kommer ta del utav denna ekonomiska fond ska bli redo. Många utav er har fortfarande obalanser kopplade till era rotchakran detta gör att den kollektiva vibrationen fortfarande hålls för låg för att dessa pengar ska kunna få en synlig roll. Tänk i frekvens. Detta gäller även er sinsemellan, ni i uppstigningsprocessen front har också ett kollektiv medvetande, ett grid som ni skapat tillsammans med oss och arbetar, hjälper varandra igenom. Detta måste också nå en viss frekvens för att NESARA ska bli verklighet. Anledningen till att NESARA ofta kommer på tal som att det är redo att ske, är för att det är det. Det vi väntar på är er kapacitet att ta emot det. Vi riktar oss till var och en av er som individer, arbeta med era rotchakran på djupet och höj frekvensen och öppna portarna för att flödet ska kunna manifesteras i er verklighet. Detta gäller speciellt er ledare, ni som känner att ni axlar uppstigningsprocessen genom att vara grundpatrullens trygga pelare, grunden vilket allt kommer att byggas på. Anledningen till att det speciellt gäller er är för att ni innehar kraften nog att ensamma lyfta hela det kollektiva medvetandets bördor.

Med ljus// Sananda

Sanangel.nu

You may also like...