Sananda via John Smallman, 31 januari

 

Jesus Sananda

 

Efterhand som er uppvaknandeprocess fortsätter kommer det att bli

alltmer uppenbart att det inte finns några problem.

Januari 31, 2016 av John Smallman

Här i de andliga världarna fortsätter vi att titta på med glädje, då mänskligheten kollektivt stärker och intensifierar sin avsikt att vakna ur illusionen. Illusionens tecken på uppvaknande är uppenbara i hela världen som uppmärksammar dem eftersom detta lyfter och inspirerar er att ytterligare stärka denna avsikt. Styrkan i er avsikt är viktig och kraftfull, och att enkelt återställa den intensifierar den ytterligare. Ni vill vakna upp, så fokusera på att göra det.

Över hela världen gör allt fler människor det, medan andra ägnar sig åt gruppbön och meditationssessioner för världsfreden. Ni är alltid hörda och djupt hedrade för era avsikter och åtaganden och det är mycket effektivt. Guds vilja är för mänsklighetens lycka, och därför är den er eftersom alla är en; det finns ingen separation.

Ni kan dock välja att fortsätta spela spelet med separation och ha för avsikt att ha en vilja som inte är i linje med Guds. Men, den kommer, likt illusionen, att vara overkligt. Ja, inom illusionen verkar det vara möjligt att behålla en avsikt, en vilja som står i strid med Guds vilja, och det blir i en illusion ett resultat som står i opposition till Guds vilja. Att göra det är som att få blinda att stänga ute ljuset av Guds kärlek till er, innesluta er i mörker som ger upphov till mycket onödigt lidande, ett lidande som är så smärtsamt och som sedan projiceras ut på andra, i form av attacker.

Fram till helt nyligen var detta det sätt som många på jorden levde. Det verkade naturligt eftersom att älska eller lita på inbjöd till attacker eller svek. Men eftersom er uppvaknandeprocess kommit igång börjar fler och fler människor att arbeta med kärlek, att behandla andra med respekt och medkänsla och finna inre frid som följd. Över hela världen försöker nu människor att upprätta system för regimerna som hedrar alla, inte bara de rika och mäktiga. Och de som har varit vana vid att ha orimlig makt och inflytande motsätter sig dessa oundvikliga förändringar, men de lyckas inte.

Korruption av högt uppsatta, som tidigare var så skickligt dolt, avslöjas nu ytterligare genom ansträngningar av dem som försöker lösa den gamla ordningen och ersätta den med ett system som fungerar genom medkänsla och kärlek till alla. Och ett nytt system är vad mänskligheten vill ha, och behoven kommer att tillfredsställas eftersom det är kollektivets uppsåt. De traditionella medierna rapporterar inte om önskemål, önskemål eller avsikter som mänskligheten har, de rapporterar vad deras finansiärer efterfrågar, så slösa inte tid på att leta efter nyheter av upplyftande eller inspirerande natur hos dem.

Som ni tidigare informerats om, den Nya Gyllene Tiden är här, och beviset för detta är allmänt tillgänglig om ni söker efter det. Över hela världen flödar kärleken fritt, många känner det och är engagerande i det eftersom de släpper gamla känslor av agg och missnöje som har hållit dem som gisslan, kärlekslösa attityder som utan tvekan är de bakomliggande orsakerna till så mycket jordiskt lidande.

Framtiden är mycket ljus eftersom de slöjor som ni hade mellan er och ljuset av Guds kärlek blir borttagna, sönderrivna, och återkallade. De kommer inte att återställas eftersom tiderna för att dölja er från Gud i rädsla och mörker är över, och den oändliga och eviga kärlek som han har för mänskligheten, kan inte längre förnekas. Gud älskar alla sina barn, utan undantag, han ser ingen skillnad mellan ras, hudfärg, trosbekännelse, politisk eller religiös övertygelse, man eller kvinna, eller sexuell läggning. Ni är hans älskade barn, helt fria att följa de livsvägar som tilltalar var och en av er personligen, och att utveckla dem kärleksfullt och kreativt för att njuta av allt.

Det finns inget rätt eller fel! Ni har alla de mest underbara kreativa förmågor och om ni känner behovet av att döma er själva eller andra för vad som rätt eller fel, vila i hans närvaro och ha för avsikt att höra hans röst, ni kommer att inse att han uppmuntrar er i varje ögonblick för att utveckla era förmågor för att njuta av dem till fullo.

Ni är kärlek, det finns inget annat, och om ni hedrar er sanna natur kommer lidandet att vara borta eftersom ingen skulle vilja välja att säga eller göra något som skulle skada er själva eller någon annan. Det är därför som Jag, och alla andra i de andliga världarna, säger att kärlek är den enda lösningen på de problem och frågor som verkar plåga er.

Det finns inga problem! Det finns bara illusioner som ni har uppfunnit och producerat genom att investera i rädsla som är ett helt overklig påhitt av er otroligt kraftfulla fantasi. Er tro och rädsla har övertalat er om att ni måste försvara er från otaliga hotande katastrofer, möjligheter som äventyrar varje ögonblick, och då har ni byggt upp alla typer av försvar – psykologiska, religiösa, politiska, fysiska, och militära – som bara tjänar till att bekräfta dessa farhågor och övertygelser. Det ni tror på producerar ni, så att era värsta farhågor bekräftas och katastrofer inträffar.

I de områden där människor släpper sina rädslor och visar kärlek i handling genom att vara sig själva, i stället för att visa sig för omvärlden i de fruktansvärda masker som de har dolt sig bakom så länge, blir frågor och problem lösta och ingen förlorar. När er uppvaknandeprocess fortsätter kommer det att bli alltmer uppenbart att det inte finns några problem, och harmoniska kreativa interaktioner kommer att ersätta de tråkiga och ineffektiva förhandlingar som ni har varit tvungna att uthärda.

Bara engagera er med kärlek, er sanna natur, i stället för att förneka och gömma er i rädsla, och njut av den för närvarande ovana frid det ger er. När ni gör så kommer era bekymmer, oro och oförlöst stress, bara att falla bort, och ni kommer att känna kärleken, som är er natur, omfamna er och ni visar att ni är fria!

Er kärleksfulla bror, Jesus.

 

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Du gillar kanske också...