Sananda via John Smallman, 25 augusti 2018

Sananda via John Smallman, 25 augusti 2018

Per Staffan 27 augusti 2018

När ni förlåter er själva är det mycket lättare att förlåta andra.

25 augusti 2018 av John Smallman

Det sätt varpå ni, mänskligheten, lever på Jorden, är för att förändras snart och dramatiskt till det bättre. Medvetenhet gryr äntligen för tillräckligt många av er för att livet som separata individer som huvudsakligen sörjer för sina egna behov och önskningar inte fungerar och kan inte fungera. Beviset har varit där under eoner, men era ego-drivna jag har antingen nekat till att se det eller helt förnekat det. Istället har världen varit en plats där obruten konkurrens har fått råda på alla nivåer i samhället och i varje nation och kultur. Rädslan för att stötas bort och behovet av att tillhöra en grupp som är stödjande och skyddande har varit extremt splittrande, vilket krig och konflikter inom familjer eller mellan nationer genom hela er upptecknade historia tydligt visar.

Som människor i form, verkar det som att ni är separata, och under eoner har ni försökt att tillhöra kraftfulla stödgrupper, för som individer verkar ni små, obetydliga och sårbara. Men dessa stödgrupper utvecklade alltid dominerande hierarkier där de till synes starkare medlemmarna – nästan alla var män – för evigt konkurrerade på ett fientligt eller aggressivt sätt om ledarrollen. Detta beteende är ego- och testosterondrivet och leder alltid till smärta och lidande, ofta i stor skala som de senaste globala krigen har visat.

Det kan tyckas att konkurrensen i handeln är bra och hedersam, och att detta är mycket rationellare än konflikter, och att det kraftigt har minskat möjligheten till ytterligare stora krig. Detta är inte fallet. Konkurrensbetonade spel var en gång ett roligt sätt att uttrycka och släppa ut dessa spänningar genom att engagera sig i vänliga utmaningar av skicklighet och styrka mellan motsatta lag. Men dessa spel har blivit mycket seriösa penninginbringande företag, det roliga har tagits bort, målet har ändrats, och nu är avsikten huvudsakligen att engagera sig i konflikt för att krossa, dominera och förnedra motståndaren. Konkurrensen i handeln är ännu mer hänsynslös, och krig har inletts för att skydda affärstillgångar.

Under lång tid har de vanliga medierna manipulerat sanningen för att säkerställa att den allmänna befolkningen stöder storföretagens önskemål, medias ägare, genom att presentera nyheterna i ett ljus som är gynnsamt för dem. Under de senaste två eller tre decennierna, med tillkomsten av billig och omedelbar global telekommunikation, tillgänglig för alla, har de vanliga mediernas kontroll och manipulation av nyheterna allvarligt försvagats och undergrävts. Människor överallt lär sig att det de får höra alltid har en dold agenda som stöder den, och att den inte kan tas till ett synligt värde. Uttrycket ”följ pengarna” har uppstått för att uppmuntra medvetenheten om den genomgripande oärligheten som tills nyligen var väl förtäckt av dem som hävdar att de ska informera.

Massmedvetenheten om bristen på ärlighet och integritet i affärer, politik och många andra sociala, religiösa, pedagogiska, välgörande och kulturella organisationer växer snabbt, och detta leder redan till stora förändringar för att avslöja vad som behöver avslöjas. Nya ledare, som kommer att arbeta öppet och ärligt, står nu upp och förespråkas till positioner från vilka de först kan rensa dessa organisationer och sedan se till att dessa kan styras för att engagera sig ärligt och helhjärtat i sina påstådda uppdragsförklaringar.

Dessa förändringar är enorma och fenomenala händelser som uppstår i det mänskliga samhället över hela världen. Bli inte nedslagna av det fortsatta flödet av information om korruption på höga ställen. Kom istället ihåg att detta har hänt i eoner, medan informationen om det var djupt dold. Den har alltid funnits där, många har misstänkt det, men bevisen var inte tillgängliga för att bekräfta det. Nu är det allt som kommer ut eftersom Kärleksljuset, som ni alla vill öppna upp till och demonstrera i era dagliga liv, är enormt effektivt. Era kärleksfulla intentioner förändrar var och en av er och hjälper er att agera från era hörselcentra med ärlighet och integritet och flyter sedan ut från er i vågor av kärleksfull energi som hjälper enormt att förändra världen. Ni valde att inkarnera just nu för att delta i mänsklighetens uppvakningsprocess genom att erbjuda energin från era starka kärleksfulla intentioner till alla med vilka ni samverkar på något sätt över huvud taget. Det är inte något du gör i ord eller konversation, det är bara ditt personliga energifält som interagerar med andra energifält och lyfter upp, lättar upp och inspirerar dem.

Vad ni gör i varje ögonblick är avgörande för uppvaknandeprocessen, eftersom era energifält intensifieras i varje ögonblick och för att ni alla håller och förnyar avsikten att bara älska det som uppstår för er personligen i era dagliga liv. Ändå kommer det att finnas tillfällen då en situation är emotionellt mycket störande för er – trots allt är ni fortfarande i en form som ouppväckta människor – och ni kommer att reagera mindre kärleksfullt. Men, även om inte omedelbart, kommer ni snabbt att inse att ni reagerat på ett sätt som var oförlåtande, på ett sätt som inte var i linje med er sanna avsikt, och ni kommer att bli upprörda, till och med arga på er själva.

Förstå att det som hände inte var vad du tänkte eller skulle ha valt, och att det bara var en känslomässig reaktion på en kraftfull känsla som i det ögonblicket tycktes vara du. Men du vet att du inte är dina känslor eller dina emotioner, det är bara det ibland att den vetskapen flyr dig i stunden, och det är helt enkelt en aspekt av att vara mänsklig. Så det viktiga är att förlåta er själva och släppa allt dömande, all skuld eller skam som ni har dumpat på er själva.

Du vet att det som inträffade var inte planerat, och att hur du reagerade var inte vem du är. Det är en lektion för dig eftersom det hjälper dig att förstå varför andra överreager i ögonblick av rädsla, panik eller extrem stress. Bara att se det stärker dig! Ja, när du exploderar i ilska mot någon visar det dig tydligt nackdelen med att vara en ouppväckt människa. Och när du ser det och förlåter dig själv, så tycker du att det är mycket lättare att förlåta andra, samtidigt som du ökar din medvetenhet om hur lätt det är att reagera olämpligt. Det visar att du måste vara alert – särskilt när du är trött eller har bråttom – mot utlösare som kan driva dig i reaktion innan du lyckas pausa och ta ett djupt andetag.

Ni är alla gudomliga varelser, oändligt älskade i varje ögonblick, och som ni vet, dömer Gud inte. Följ därför Hans exempel och sluta döma er själva. Älska istället och förlåt er själva som han gör, och därigenom kommer ni att finna att ni har styrka och lust att förlåta andra, och i den lusten hittar ni en vacker sötma och medkänsla för alla andra.

Er älskade broder, Jesus.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...