Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 27 augusti, 2018

Att bli era hela själv

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.
Vi har inom er väckt upp en känsla för vilka ni har varit och vi har samtidigt väckt upp en känsla för vart ni är på väg. Ni kommer att vara där vi är, någon dag, och vi vet att många av er skulle vilja ta ett skutt direkt till den nionde dimensionen. Men, vi vet också att ni skulle missa så mycket roligt, om ni gjorde det. Glädjen på resan är inte bara möjlig, den är högst sannolik från och med nu.

Nu när ni är vakna och stiger upp, så måste ni inse att allt bara kan bli bättre än det är. Allt expanderar, ökar sin vibration och blir mindre polariserat. Så, när ni stiger upp från en dimension till en annan, så upplever ni inte samma grad av polaritet. Ni upplever inte samma intensitet som ni har gjort tidigare här på Jorden i den tredje och fjärde dimensionen.

Vi bjuder in er till att känna enheten i vår energi. Eftersom vi känner oss som ett kollektiv, så finns ingen splittring och ingen separation. Vad ni verkligen skulle vilja göra nu, är att känna detta inom er själva. Ni behöver inte hoppa över dimensioner för att komma till ”platsen” där ni känna er ”enade”. Ni kan ta bort känslan av splittring i er själva och släppa taget om idén om separation mellan er och alla andra på planeten och när ni gör det, kommer ni att minimera polariteten som ni upplever nu.

Ni behöver inte vänta på att något ska hända. Ni behöver inte vänta på att skiftet ska ske. Ni kan börja leva såsom ni skulle vilja leva här och nu och ni behöver inte förtjäna något. Ni behöver vara välja. Välj att vara ”hela versionen” av er själva, den version av er som vet att ni är ett kollektiv och som vet att ni är ett med alla varelser och plötsligt så verkar inte den fjärde dimensionen längre vara en så ”bakåtsträvande plats”.

Det är er resa. Det är vad ni alla kom hit för att göra och det är inte nödvändigt för er att vänta ens ett ögonblick till.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har glatt oss över att ansluta till er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...