Sananda via John Smallman, 25 januari, 2018

Sananda

via John Smallman

25 januari, 2018

 

”Det som är overkligt försvagas i Kärlekens Närvaro och det håller på att bli upplöst”

Överallt på Planeten Jorden dras människornas energifält till varandra och de sammansmälter, sammanblandas och integreras i ett alltmer harmoniskt samarbete, i och med att Kärleks-Tsunamin fortsätter förstärkas och intensifieras. Visst förekommer det konflikter som uppstår, lidande pådyvlas fortfarande på de svaga, vilket era olika nyhetskanaler fortsätter att rapportera, men medan detta fortgår, sker ett massivt globalt frisläppande av gammalt nedgrävt hat samt dold förbittring. Intensiteten i kärleksfulla attityder och beteenden som stiger fram överallt, leder till avslöjanden gällande mycket skamliga händelser som i eoner har pågått, men hållits undangömda. Det är inte längre möjligt att dölja beteenden som gör de svaga och oskyldiga till offer, de håller på att avslöjas och kan komma till ett avslut i och med att förövarna ställs inför rättvisan.

Kärleken är det oändliga fältet av gudomlig Kraft inom vilket allt som existerar hålls i evig glädje. Såsom jag tidigare har sagt, så är allt som inte befinner sig i perfekt och fullständig linje med Kärleken overkligt, efemärt och det bleknar bort till intet i Kärlekens Närvaro. Detta är vad som just nu sker på Jorden. Och det är en anledning till att F I R A ! Det som är overkligt försvagas i Kärlekens Närvaro och det blir upplöst, dess tid är förbi, allt som ni ser och hör är blott dess slutliga och skrovliga upplösning.

I och med att det overkliga – illusionen – blir upplöst överallt runtomkring er, så kommer ni att lägga märke till många underbara förändringar i er jordliga existens, ifrån era mänskliga kroppar till den fysiska omgivning inom vilken ni förefaller vara fast förskansade. Ni har kraften att förändra era varseblivningar och era övertygelser, samt att öppna upp er själva för en långt vidare räckvidd av möjligheter och chanser, medan ni fortsätter upprätthålla era mänskliga kroppar. Det finns ingen avsikt att förflytta er ut ur era kroppar, vilka mycket väl kan tjäna er i oändlighet. Genom att tillåta Kärlekens fullhet flöda in i och genom era hjärtan, kommer healing på alla nivåer att äga rum, vilket återupplivar varje aspekt av er mänskliga natur – er kärleksfulla natur som är gudomlig och evig.

Vilket ni mycket väl är medvetna om, så är ni eviga andliga varelser vilka har en tillfällig upplevelse som människor i kroppar. Fram tills nu har det förefallit som om ni inte har haft någon kontroll över era mänskliga kroppar, för de har med tiden förefallit föråldras och brytas ner, oberoende av hur väl ni har försökt ta hand om dem. Nu har ni kollektivt tagit beslutet att tillåta er själva välja hur mycket tid ni vill spendera som människor, innan ni återvänder till ert Verkliga Hem i de andliga rikena.

Livet är en oåterkallelig gåva ifrån Gud, det har inget ”bäst-före” eller ”säljes före” – datum, för det är evigt, oändligt, odödligt. Gud spelar inga spel med er, Han dömer er inte och Han bestraffar er inte. Hans Vilja för er är evig glädje, och Hans Vilja uppnås alltid. Men ni har den frihet, med vilken Han investerade i er, att bli kreativa och påhittiga på myriader sätt. Den overkliga materiella omgivningen framkallades av ert kollektiva val och allt med eonernas gång har mycket förändrats inom den. Nu är ni på väg att återgå till ett tillstånd av full medveten uppmärksamhet, vilket gör det möjligt för er att kärleksfullt påbörja förändringar inom den, till förmån och det goda för samtliga kännande livsformer.

Detta är ett enormt ansvar. Det är också en enorm möjlighet för er att i varje ögonblick få demonstrera Kärlek i handling, samt att få glädja er över de resultat som denna demonstration framkallar. Tidigare har ni varit skådespelare i ett drama, där det för er föreföll som om ni inte hade någon input, och där regissörerna och producenterna var okända och dolda från er medvetenhet. Men nu är detta inte längre fallet. Alla har förmågan och ansvaret att medvetet spela sin roll i det drama som utspelar sig, vilket är livet som människa på Planeten Jorden. Ni håller på att vakna upp till era ansvarsområden i egenskap av stewarder för er omgivning, där ni i snabbt stigande antal väljer att vara till service, i stället för att söka efter att bli tjänade.

Att tjäna och att söka efter att tjäna är gudomligt, medan att söka efter att bli tjänad är egoistiskt och splittrande. Naturligtvis blir ni tjänade av att själva ge service, för service till sin självaste natur är varmhjärtat, det ger och tar, delar med sig och sträcker ut sig; det är Kärlek i handling. Mänskligheten står i färd med att återvända från sitt tillstånd av separation, förvirring och övergivenhet, till sitt naturliga tillstånd som är fyllt av medvetenhet om sin oföränderliga gudomliga natur.

Ni, varenda människa utan undantag, är alla gudomliga varelser, för Gud skapade er alla och det som Han skapar, skapar Han till att likna Sig själv. Kom ihåg att det inte förekommer några undantag! Gud är en oändlig perfektion och likaså är allt Han skapar. Det kaos, de konflikter och den tävlan, där ni förefaller vara förskansade, medan många försöker säkerställa sin överlevnad genom själv-svek och förvrängningar, håller på att komma till ett avslut. Det tjänar inte till någon som helst nytta. Den enda servicen är Kärlek och Kärlek tjänar och omfamnar allt och alla.

Gå dagligen inombords, till er heliga inre helgedom – ni kan alltid hitta den tiden – och låt er sanna natur, Kärleken som bor därinne, att strömma till era hjärtan och återuppliva, inspirera och lyfta upp er, så att ni ska kunna upprätthålla och visa er ständiga avsikt att vara kärleksfulla, oberoende av vad som dyker upp. Då fortsätter Kärleken strömma genom er och ut ifrån er, till att blanda sig med och smälta samman med energifälten hos alla som ni samverkar med alltigenom er dag, för att höja upp deras själar och bemäktiga dem att göra likadant.

Ni har i sanning ingen aning om hur kraftfulla varelser ni är, eller hur effektiv er närvaro är, när ni villigt och kärleksfullt engagerar er med andra. Men när ni gör det, så må ni bra inombords och detta är den feed-back och bekräftelse som ni behöver för att fortsätta med det som ni gör allra bäst – att älska och acceptera alla, utan dömande eller fruktan.

I egenskap av gudomliga varelser, är ni i sanning osårbara. Var medvetna om detta, var uppmärksamma på detta och låt er dag veckla ut sig i sin egen takt, för ni kommer då att hantera varje fråga som uppstår på det mest ändamålsenliga sätt som är möjligt, i och med att era självtvivel löses upp inför de positiva resultat som ni får uppleva. Till och med när det som ni förväntar er inte inträffar, kommer ni att veta att det som inträffar var det som var gudomligt aviserat. Ni alla är instrument i den gudomliga planen och som sådana blir ni fullt stöttade i varje ögonblick, sålunda säkerställs att ögonblicket ständigt vecklar ut sig såsom det gudomligt var tänkt. För detta blir ni mäktigt hyllade.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

Sananda via John Smallman, January 25th, 2018 – Sananda

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...