Sananda via John Smallman, 11 april, 2017

Sananda, 11 april 2017

Via John Smallman

Ni är verkligen mycket kloka och kärleksfulla varelser, det är er natur.

 

Så snart insikten om att det inte finns någon separation, att alla är Ett, blir allmänt erkänt och hedrat av majoriteten av mänskligheten, och detta sker verkligen mycket snabbt nu, då kommer konflikterna över hela världen och misshandeln och övergreppen av miljontals av Guds älskade barn att upphöra.

Det finns tecken på att detta har rapporterats av media, speciellt de alternativa källorna, och de nyheterna är upplyftande och inspirerande för många av er som har känt att saker och ting nästan alltid går från dåligt till värre på Jorden.

Ni kan välja vad ni vill fokusera er uppmärksamhet på när ni arbetar med att vakna upp ur den dröm som är en illusion. Vad många har insett är att det ni fokuserar er uppmärksamhet på är det ni upplever, och det finns ett överflöd av goda nyheter på Jorden att fokusera på i stället för smärta, lidande och konflikter – över hela världen eller inom familjer – som tenderar att fånga er uppmärksamhet. Mänskligheten är fascinerad av och dras till dåliga nyheter! Byt fokus och koncentrera er på goda nyheter och skicka kärlek till dem som lider.

Om det hade varit ert val, innan inkarnationen, att leva och arbeta i områden där konflikter och lidande är vardag, då skulle ni ha varit där. Eftersom ni inte är där, är det inte er väg, så skicka kärlek och healing till dessa områden och var kärleksfulla i era dagliga gärningar, för ni är där det är meningen att ni ska vara. Er andliga uppgift är att leva ert liv till fullo och vara kärleksfulla i ert dagliga liv så att ert personliga energifält, som verkligen är mycket kraftfullt, expanderar och omsluter alla dem som ni på något sätt interagerar med för att hjälpa till i deras uppvaknande. Det är det ni är på Jorden för att göra och inte för att vrida händerna i desperation och hopplöshet inför de fasor och katastrofer som händer i andra delar av världen.

Ni är Ljusvarelser! Om ni inte var det skulle ni inte läsa det här och andra kanaliserade meddelanden, vars enda syfte är att stödja er, medan ni kärleksfullt stödjer mänskligheten i dess mycket krävande uppvakningsprocess. Och, som Ljusvarelse, inkarnerade ni enbart för detta ändamål. Titta inte på vad andra gör för att sedan döma er själva som otillräckliga, lata, eller till liten nytta, för vad ni gör genom att hålla upp Ljuset, som är er gudomliga och andliga uppgift i den här inkarnationen, är en absolut väsentlig del av mänsklighetens uppvakningsprocess. Ni är alltid exakt där det är tänkt att ni ska vara, det enda ni behöver göra är att hålla Ljuset högt, genom att leva kärleksfullt och utan fördömanden i varje ögonblick.

Många av er känner er oälskade. Att växa upp som människa är svårt eftersom illusionen, i vilken ni upplever den personliga utvecklingen, byggdes för att möjliggöra upplevelsen av separation. Och separation är extremt smärtsam. Som människa är en del av uppväxtprocessen att lära sig att bli separerad från andra. Först från era föräldrar, sedan en ökande insikt om att världen inte kretsar kring er som den gjorde när ni var små och inte klarade er själva, och ni inser att ni är en separat varelse som söker kärlek och acceptans, vilket inte ofta erbjuds.

Så till en början, såvida ni inte föddes i en mycket våldsam miljö, tog ni till vara på dygnet. När ni sedan utvecklades uppstod en egoistisk konflikt mellan er och era föräldrar eller vårdare, om era behov och önskningar. De flesta av er kände er oälskade, eftersom era behov inte omedelbart uppfylldes. Som vuxna förstod ni vad som hade hänt under dessa unga år, men ändå kunde den känslomässiga smärtan, som ni såg den, av otillfredsställda behov orsaka infekterade inre sår.

Vuxenåldern är den tid när ni kan och behöver komma till rätta med den uppenbara bristen på kärlek eller känslan av att vara osynlig eller oviktig. Många i de rika delarna av världen försöker att lösa dessa smärtsamma problem genom psykoterapi, oftast utan någon större framgång. Ni är andliga varelser och många av er hade, under barndomen, glimtar av andra världar som inte var fysiska, och den vetskapen är alltid med er. Men distraherande inslag i det dagliga livet förhindrade er från att fokusera er uppmärksamhet på det, i stället ansåg ni att ni behövde koncentrera er på det egoistiska beteendet hos många av dem som ni umgicks med och, naturligtvis, på era egna egoistiska behov och beteenden. Följaktligen tenderade era minnen av ert andliga ursprung att gå förlorade och glömmas bort.

Ni är och kommer alltid att vara andliga varelser, och återhämtningen från traumat av ett mänskligt liv kan bara göras genom att ta fram och utveckla er andliga sida, ert högre Jag. Många tycker att meditation är till stor hjälp, därför att det ger dem möjlighet att bromsa eller stoppa det ständiga tankebruset i huvudet, som hindrar dem från att vara närvarande i nuet. När det sker finns det utrymme för att bli medveten om att livet inte bara är fysiskt, utan att det är så mycket mer och erbjuder den frid, glädje och tillfredsställelse som ett fysiskt aktivt liv inte kan ge.

När ert andliga medvetande växer utvecklas också er intuition, ert inre vetande, och när ni uppmärksammar den, lyssnar till den, kommer ni att märka att ni tar mer mogna beslut när ni hanterar problem som uppstår som en del av den mänskliga upplevelsen. Som ett resultat av er växande visdom, kommer ni att känna er lugna i en värld som tidigare verkade vara en plats av konstant oenighet och konflikt.

Fokuseringen på livets andliga aspekter börjar uppta mer av er tid när ni inser hur mycket lättare livet flyter på när ni gör så. Då kommer människor att söka upp er för vägledning på grund av lugnet i ert energifält, och på grund av att ni har förmågan att lyssna och höra dem utan att döma, och bara erbjuda dem goda råd när de ber om det.

Ni är verkligen alla mycket kloka och kärleksfulla varelser, det är er natur. Ni behöver bara slappna av och gå till ert inre varje dag för att uppdatera er vid ert heliga altare där Guds Kärleksljus oavbrutet brinner. Det är allt ni behöver göra. Det är vad överlämnandet till Gud innebär, och när ni blir vana vid att göra det kommer ni att låta livet utvecklas som det vill, utan något behov av att försöka kontrollera det. När ni gör det kommer alla andra problem och frågor i ert liv att lösas betydligt mer effektivt och fredligt.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...