Sananda via John Smallman, 28 augusti

SANANDA 28 AUGUSTI 2015

Kanal: John Smallman

 

En nyligen inlärd lektion ger en känsla av frid och förnöjsamhet

John: God morgon Kära Jesus. Tack så mycket för ditt senaste meddelande. Det är trevligt att samtala med dig igen efter det långa sommaruppehållet som jag tog. Jag verkar vara mer i frid, mer nöjd, mer avslappnad än jag var tidigare i somras, så jag hoppas att jag har släppt det mesta av vad som blockerade vår kanal eller lämnade mig omotiverad att vara öppen för dig, eller ens positiv, att inte vilja kanalisera dina kärleksfulla budskap. Så om du är tillgänglig, kan vi vänligen starta en ny?

Jesus: En mycket god morgon till dig John. Ja, jag är absolut tillgänglig att kommunicera med dig. Jag är alltid tillgänglig, så tveka aldrig att kalla på mig, det är min uppgift, min plikt, min kärleksfulla tjänst, att vara tillgänglig för alla som kallar på mig. Slappna bara av ett ögonblick, så kan vi börja.

När jag säger till er, fortsätt att hamra in i er: alla är Ett! Sättet att separera från en annan som tycks vara det mänskliga tillståndet är er illusion, även om det verkar så verkligt för er alla. När Gud skapade Er gav Han Er allting som Han är – oändlig ovillkorlig Kärlek och också därför den absoluta friheten, fri vilja som är en av dess otaliga kärleks aspekter – eftersom Kärlek bara älskar utan villkor, ständigt sätter Er fria, medan ni samtidigt upprätthåller Er i ett tillstånd av Enhet med er själva.

Inom illusionen som människor, vilket verkar vara en mycket paradoxal och förvirrande idé, eftersom illusionen ni konstruerade var avsedd att låta er uppleva separation, och så måste känslan eller tillståndet av Enhet bli gömd, dold eller förklädd. I friheten valde ni att skapa ett illusoriskt tillstånd av begränsning av separation från Gud, och därmed från Er själva! Verklig separation är inte möjlig, eftersom det bara finns Ett – Gud och Ni ständigt   engagerad i en kärleksfull omfamning som aldrig kan brytas. Det är verkligen så enkelt.

Allt som ni – mänskligheten – behöver göra är att öppna er själva till ert naturliga tillstånd, tillståndet i vilket ni skapades och som ni aldrig har lämnat, men där ni har valt att gömma er från er själva, under manteln av mörker. Som en allegori kan ni tänka på illusionen som mörka moln som kan skymma solen. Men solen är alltid där, och även om molnen kommer att försvinna, verkar det som att antingen ni kan se solen eller ej, beror på att nyckfulla vädermönster flödar över hela planeten, över vilken ni inte har kontroll.

Men molnens döljande Verklighet för er, är av ert eget skapande, och bara ni kan lösa dem. När ni öppnar er för kärlek upplöser de. De flesta av er har upplevt stunder av intensiv kärlek, när utstrålning för tillfället har lyst kort igenom molnen av rädsla som för det mesta omsluter er. Men du har övervägt dessa stunder en avvikelse, ett lyckligt möte av sinnen eller kroppar när du oavsiktligt sänker garden och upplever ett kort ögonblick av extas. Ofta, innan du har återställt garden, har du blivit sårad, eller förrådd av någon som bevisar för dig att Kärlek ständigt leder till smärta och lidande. När ni mognar eller åldras, blir säkerhetsbarriären ännu mer fast etablerad mellan er och er värld utanför, för att skydda er från oundvikliga attacker och svek, som ni vet bara väntar på att överträda den.

Och ändå, ser ni andra, kanske bara ett fåtal, som inte sätter upp dessa barriärer för att skydda sig från faror omkring dem. De tycker om att vara sårbara. Ni avfärdar deras beteende som vansinnigt, särskilt om ni ser dem synbarligen under attack eller bli förrådda. Men fortfarande förbryllar det er, för trots dessa attacker och svek förblir de i frid.

Nåväl, anledningen till det är att vara sårbar gör er osårbara. Att bli förolämpad är ett val ni måste göra. Kränkande beteende kan bara såra er om ni väljer att bli förolämpad. Och dessa kärleksfulla själar som inte gömmer sig bakom skyddande psykologiska barriärer, med sina känslor tryggt bort-låsta har bara inte insett detta, utan har också upptäckt att vara kärleksfull attraherar andra som är kärleksfulla, in i deras personliga rymd, tillagt till sin frid och förnöjsamhet.

För att repetera, från ert perspektiv att vara sårbar, verkar göra det mycket troligt, att ni kommer att dra fördel av och skada, men i själva verket är fallet det motsatta. Att vara sårbar är att vara öppet kärleksfull, vara absolut icke-hotande, och även om det kan tyckas att det är ett mycket farligt tillstånd att upprätthålla, faktiskt det drar er till andra som är villiga och ivriga att vara kärleksfulla. Att leva i ett sådant tillstånd löser rädsla och ångest och gör att ni kan bete er på det mest lämpliga sättet i varje ögonblick, eftersom den Heliga Anden leder er i varje tanke, ord och handling. Det är ett mycket avslappnat och kraftfullt sätt att gå genom livet. Det kommer inte att utplåna smärta och lidande, men det kommer att se till att ni inte blir överväldigade när ni upplever dem. Livet i illusionen är smärtsamt, och lidandet är oundvikligt, men hur ni svarar i varje situation är ett val som ni alltid är fria att göra. Ofta reagerar ni av gammal vana, istället för att se varje ögonblick som oberoende av tidigare ögonblick, och så fortsätter ni att repetera smärtsamma erfarenheter, ser dem som att ni blir lurade av en ond värld eller en straffande gud, och ser er själva som hjälplösa offer i en mycket osäker miljö.

Detta är aldrig fallet. Var och en av er följer en livsväg som ni har planerat föregående inkarnation, som en människa med kärleksfull vägledning och hjälp av era ledare i de andliga världarna – eller, om ni föredrar, kan ni se det som vägledning från Gud, den Heliga Ande, eller den Gudomliga Modern. Livsvägen som ni är på är inte slumpmässig, allt som händer under ert liv har ett syfte, antingen till er direkt eller till någon som ni har en relation till – antingen lång tid eller bara tillfälligt – ingenting är oavsiktligt.

Er uppgift på Jorden är att lära er varje lektion som ni har placerat på er väg när de uppstår. Om ni inte gör det, så kommer det att uppstå igen, möjligen i en något annorlunda form, tills så småningom medvetenheten gryr och ni lär er det. Lektionerna kan vara ganska smärtsamma, för att fånga er uppmärksamhet, när ni en gång lärt er behöver det inte upprepas. En nyligen inlärd lektion ger en känsla av frid och förnöjsamhet, och leder till en större vilja att acceptera livet som det utvecklar sig, eftersom ni då inser att allting verkligen har ett syfte, som är mycket lättare att se när ni accepterar det istället för att kämpa mot det.

I de andliga världarna har ni guider och ledare som vakar över er, hela tiden redo och väntar på att ni ska be dem om hjälp, vilket de vill mest älskvärt och villigt ger, men bara när ni frågar. För att assistera er innan ni frågade skulle vara en invasion av ert personliga energiområde, att sätta sig över er fria vilja, och ingen i de andliga världarna skulle göra det, inte ens Gud Själv skulle göra det. Men så fort ni ber finns vi där för er, för att vi älskar er och vi vill inte se er lida.

Så, dagens budskap är i grunden en upprepning av det faktum att det finns bara Kärlek, allt annat är illusoriskt och att vi i de andliga världarna vakar över er ständigt, redo att hjälpa er ögonblickligen när ni kallar på oss. Därför, Vänligen kalla på oss, för att få hjälp med även de minsta eller till synes mest obetydliga frågor, eftersom det är vår glädje och vår plikt att tjäna er på något sätt som vi kan.

Er kärleksfulla bror, Jesus

 

Översättning: Mie Fjällvide

Du gillar kanske också...