Änglarna via Ann Albers 29 februari 2020

Änglarna via Ann Albers

29 februari 2020

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Ni har ett gammalt talesätt på er planet, ”Svält en förkylning och mata en feber”. Vi vill låna det och istället säga, ”Svält era rädslor och mata er kärlek!”

Virusen på er planet lever på rädsla. De svälter på kärlek. Rädsla skapar en kemisk cocktail i er kropp som försvagar era hälsosamma celler och skapar obalanser som låter dessa parasitiska energier sätta sig fast. Ni kanske säger till oss, ”Vänta lite .. jag blir sjuk när jag är trött och nedkörd, inte när jag är rädd!” Vi påpekar då kärleksfullt att ni blir trötta och nedkörda som ett resultat av rädsla, i motsats till tro på en kärleksfull Källa som skulle stötta er om ni mer fritt stöttade ert eget välmående.

På samma sätt lever girigheten, korruptionen och maktmissbruket på er planet på rädsla, Om andra kan råda över ert liv och er död, ger er rädsla dem makt. Om ni slutar dyrka falska idoler och gör Gud till er Gud och älskar ert liv, då kan dessa individer inte manipulera era sinnen eller liv en minut längre.

Det har alltid funnits virus på er planet. Det har alltid funnits krig. Det har alltid funnits korruption, maktmissbruk och olika andra mänskliga beteenden som är mindre än kärleksfulla. Dock har det alltid funnits kärlek. Gud är ändå Gud. Ljus är ändå ljus. Sanning är ändå sanning. Alltid.

Så, när det uppstår epidemier, osanningar och andra otrevliga verkligheter, hur hittar ni er frid? Vårt svar är enkelt. Återanslut till kärlek, ett ögonblick i sänder.

I ett utrymme av kärlek blir ni en vibrationell katalysator och en kraft för positiv förändring. Om fler människor skulle be om en lösning på den senaste virala epidemin, än som fruktar den, skulle ett vaccin hittas på några veckor. Rädsla matar ett virus. Kärlek svälter det.

Om fler människor skulle be för världens korrupta och sårade ledare, än som hatar dem, skulle de förändra sig på sätt ni inte kan föreställa er och bli en styrka av kärlek. Rädsla matar girighet. Kärlek svälter den.

Kära ni, när rädsla hotar att infektera er, besitta er, eller ta kontroll över er i grunden kärleksfulla varelse, stirra den i ansiktet, andas djupt och säg till den, ”FÖRSVINN! Kärlek är min styrka. Gud är min styrka. Sanning är min styrka. Jag är trygg i armarna på den Kärleksfulla Närvaro som lever i allting! Jag är Kärlek. Jag är LJUS. Jag är trygg. JAG ÄR.”

Det finns ingen större immunitet mot världens sjukdomar än vetskapen att ljuset från den levande Guden lever och andas inom er, och i sanning ÄR ni. Vila i den sanningen, kära ni. I den verkligheten kan inget mörker, ingen sjukdom eller förödelse skada er.

Trots allt, ett enda ljus lyser upp mörkret och det finns inget mörker starkt nog att blåsa ut det ljuset. Ni är det ljuset.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

-Änglarna

Du gillar kanske också...