Kollektivet av guider via Salena Migeot, 4 april, 2016

Teamet

Kollektivet av guider

via Salena Migeot

4 april, 2016

Käraste Ni!

Ni är Ljuset i världen! Ni har väntat på att vi/Gud/något utanför er själva ska ’rädda’ er. Det är inte så det fungerar, Kära Ni. Ni är den förändring som ni vill se. Ni har vibrationsmässigt redan manifesterat en hel del förändring. Vi ber er att förbli fokuserade på allt som är av godo i världen, allt som ni är tacksamma över, allt som ni skulle vilja föreviga, samt släppa taget om allting annat. Bokstavligt talat. Om det inte får er att må bra, att le, om det inte höjer upp er, inte inger er hopp för mänskligheten, fäst ingen uppmärksamhet vid det. Släpp taget om det. Detta gäller allt som är av ondo i er värld, alla som verkar ha beslutat sig för att förespråka hat, trångsynthet, ignorans och som omfattar girighet, våld och som saknar förmågorna till kärlek, medkänsla och att tjäna allas högsta goda.

Om ni inte ger människor och situationer energi, så kommer energin omkring dem att försvinna och leta upp en starkare energi att fästa sig vid. Om majoriteten av er bara matar energi till det som är bra, så kommer detta goda att manifesteras. Detta är en mycket grundläggande princip i den fysiska världen och de flesta av er inser inte det och gör allt mycket mer komplicerat än det är. Det goda som ni hjälper att bli manifesterat, genom ert fokus på det goda, kanske inte är något ni har föreställt er eller hoppats på, men det kommer att matchas energimässigt – något som stiger ovanför det som ni önskar höja er över.

Ni har ledare som ni inte samtycker med. Stötta dem inte på något sätt, så kan de inte fortsätta leda. Många av er är omedvetna om hur mycket ni matar just de personer och situationer som ni avskyr eller önskar undvika, genom att tala om dem, dela information om dem och genom att mata dem med energi på oräkneliga sätt. Om ni inte önskar mata en person, grupp, eller situation, gör ert bästa att ignorera den/dem och mata er energi till dess/deras motsatser, eller idealet i andra änden av spektrat.

Vi inbjuder er att praktisera detta förslag och upptäcka hur NI som ett resultat energimässigt kommer att skifta. När ni inte fäster er uppmärksamhet på det som ni inte gillar/önskar, så höjer ni er själva ovanför det, ni upprätthåller en högre energinivå både fysiskt och vibrationsmässigt. Om ni börjar praktisera detta, så kanske ni upptäcker att ni får mer energi att göra mer i er vardag och i er värld.

Motsatta energier är mycket svårare att upprätthålla än en flödande energi. Håll er kvar i flödet av det som ni önskar och undvik helt enkelt den motsatta energin. Engagera er inte i den. Låt den strömma omkring er utan att tillåta er att sugas in i dess ström eller svallvågor. Om ni skulle vilja undvika en person eller en situation, oroa er inte över att få möta dem på något sätt. Uttala en bön varje morgon, be om att få hjälp att endast engagera er i det som tjänar ert högsta goda. Om ni märker att ni fokuserar på eller oroar er över en situation, om ni mentalt föreställer er det motsatta till det som ni önskar – se er själv träffande på någon som ni längtar efter att få träffa, någon i vars närhet ni alltid känner er få ökad energi. Se er själv i en situation som skapar mer möjligheter, överflöd eller ett samband för er.

Engagera er inte i något som ni inte på något sätt önskar – genom era tankar, era ord, era val eller ageranden. Om någon försöker att engagera er med den personen eller det ämnet, upplys dem genom att säga: ”Jag väljer att inte mata dem/detta min energi, för det är inte vad jag vill bringa till världen.” De kanske till en början tittar på er med en konstig blick, men när de bearbetar vad ni säger, kommer de fullkomligt att förstå det. Om de är mycket fästa vid att se på TV eller att läsa eller se vad som kommer in på deras e-mejl eller sociala mediakanaler, kan det behövas några repetitioner av detta meddelande innan det sjunker in. Det är okej. Ju mer ni använder er av det i ert eget liv och ju mer ni delar med er av det till andra, desto mer kommer ni att vara den förändring som ni önskar se och desto mer kommer ni att påverka er värld till det bättre.

Vi älskar er så väldigt mycket, Kära ni.

Så är det.

Kollektivet av Guider.

Channeled by Salena Migeot salenam2@msn.com

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...