Ärkeängeln Michael via Linda Dillon, 22 juli

 

ÄrkängelM

Ärkeängeln Mikael on Post-Reval Light Worker Antitlement

30 Juli 2016 av Steve Beckow

 

I min senaste kanalisering frågade jag ärkeängeln Michael (22 juli 2016) genom Linda Dillon, hur man samarbetar med ljusarbetare vars kärnfrågor har vuxit efter Avslöjandet.

Steve: Min största oro just nu och jag hoppas att du stöttar mig i detta svar från mig att jag är fortsatt orolig för konsekvenserna av ljusarbetares plötsliga rikedom, i synnerhet de som fortfarande har kärnfrågorna.

Jag är rädd att plötslig rikedom kommer (med mig också förresten, jag kommer att behöva kämpa med detta själv också) att förstora vasanas eller kärnfrågorna.

Vad ska man göra?

AAM: Låt oss också börja med att säga att detta är en av anledningarna till att vi har talat så mycket om att vara förvaltare, ledare och vägvisare att bli en deltagande observatör.

När ni väljer profil – vare sig det är på grund av pengar eller berömmelse eller politisk makt eller ekonomisk makt, betyder det inte – att det ger er en känsla av att vara upplyft. Vi vill uppmuntra er att ta hissen ner till källaren.

Börja där. Vad vi rekommenderar er är att hålla er förankrade – naturligtvis alltid i ert hjärta, men – till rotchakrat. Tänk på det i praktiska termer.

Er säkerhet och trygghet – det finns många formler som ni har på planeten för att titta på detta – men när era överlevnads behov är omhändertagna, börja där.

Ni förstår, en av anledningarna till varför ni har aktiverats till det publika chakrat även framför ert skapelse chakra är skapelse förankring i termer av Nova Jorden (nya Stjärn Jorden övers. anm.)

I denna känsla av falsk betydelse – kan det inte finnas något utrymme för denna känsla av arrogans och överlägsenhet.

Eftersom ni har välsignats, som på något sätt innebär att ni är högre än andra. Det är inte syftet. Tänk på det, som det beskrivs nedan. Ni är välsignade eftersom ni är i stånd att ge större service.

Ökad service och jag talar till en konstnär, en musiker som tjänar Modern och på grund av denna tjänst, går in i de mörkaste platserna i kaos och förödelse.

Detta gör inte mig förhöjd. Det gör mig mer villig att tjäna.

Och så er fråga till ert heliga själv är, ”En gång har jag tagit hand om, hur jag tar hand om allt annat, som jag tror och jag vet och jag känner är i tjänst till Modern?” Det är er ledstjärna, er ledstjärnas ljus.

Hur blir jag rösten, tjänaren och ett uttryck för kärlek? I detta kan det inte finnas någon form av arrogans.

Detta är också anledningen till att jag har uppmanat, vädjat om enighet bland er alla. Eftersom det är att ge varandra tillstånd att om ni tenderar att börja ta en naturskön omväg, har ni tillåtelse att kalla på varandra på ett sätt som är snällt och kärleksfullt och omtänksamt, men klart och koncist.

Hur detta sker har många er tänkt på som samråd. Det är ett samarbete. Det finns jämlikhet. Det är en frihet att brainstorma och genomföra på ett sätt som är vettigt, inte på ett sätt som höjer någon och minskar en annan. Det är den gamla verkligheten. Är detta klart?

Så när ni har att göra med någon, som kanske tar sin rätt eller har en känsla av överlägsenhet, kontaktar ni dem från en plats som berör hjärtat och har ett hjärta till hjärta samtal, så att de kommer ihåg att (och det är inte ett hot – vi arbetar inte med hot) lika lätt som välsignelser ges, kan de tas bort.

Steve: Jag tror att du har svarat på den frågan, så tack.

Du gillar kanske också...