Sananda via John Smallman, 4 juni

Sananda
Varför skulle ni vilja ändra något som redan är evigt perfekt?

4 juni 2015
Kanal: John Smallman

 

Att vara fullt levande, fullt medvetna, fullt varseblivna, och oändligt kärleksfulla, är ert naturliga tillstånd, det tillstånd varifrån ni skapades och som aldrig kan skiftas eller förändras. Och det finns absolut ingen önskan hos ens någon del, av var och en av er att ändra den obestridliga gudomliga sanningen, eftersom ni alla är Ett med er källa, Gud. Varför skulle ni vilja ändra något som redan är evigt perfekt? Ni skulle inte, och har aldrig velat! Men det fanns ett mycket kort tillfälle när tanken på förändring ägde rum, och i det ögonblicket var illusionen född. Till er, som människor, kan tankar, idéer och drömmar tyckas vara kortlivade, overkliga, oviktiga, men som gudomliga Varelser, har eviga kännande aspekter av Gud, den Ende och enda källan till allt som existerar, tankar, idéer och ja, även drömmar en existens som överträffar åldern av ert kända universum. Ingenting är glömt eller kan glömmas!

Varje uppstigen mästare, mystiker, eller andlig guide som har arbetat på de Jordliga planen har sagt att det är viktigt att bevaka era tankar eftersom, att genom att vara av Gud, har ni Guds kreativa kraft, och det ni avsiktligt skapar har eviga följder. Mestadels använder ni inte denna makt då ni i allmänhet är omedvetna om att ni har en sådan enorm makt, men ni kommer att väckas och bli fullt medvetna om er gudomlighet, er Enhet med Gud, och om ni inte blir fullt medvetna om makten på grund av, kanske av en underliggande känsla av sömnighet, att inte vara direkt fullt vakna, kan ni bygga en illusion. Det är något ni absolut inte vill göra! Och vår uppgift är bland annat att se till att ni vaknar helt när ni vaknar, för att se till att detta inte händer.

De av oss i de andliga världarna som har till uppgift att vägleda och skydda er, är fast beslutna att detta inte kommer att ske. Det är därför vi aldrig upphör att påminna er om det tydliga krav på att ni dagligen går inåt, till er privata och heliga fristad, och medans ni är där, känn och upplev Kärleken som bor där, Guds Kärlek, det gudomliga Ljuset som är den livskraft som känner Sig självt som ett med Gud, Ni, och som utan slöja, kommer att vakna till er sanna natur.

Genom att göra så kommer ni att fast och kärleksfullt bli guidade till avsikten och önskan att leva kärleksfullt som en människa, och för att visa Kärlek i handling, i varje ögonblick, för att hjälpa alla andra i uppvaknandeprocessen. Varje enskild människa är aktivt involverade i uppvaknande processen, eftersom det inte finns någon separation, alla är Ett. Men många är omedvetna om sitt engagemang, på grund av illusionens art, dess skenbara verklighet, och är så helt fokuserade på det och ser inte, utom möjligen tillfälligt, att deras egentliga syfte är att hitta sin andliga väg hem till verkligheten, att vakna.

Uppgiften att väcka mänskligheten är, i mänskliga termer, gigantisk. Som ni så väl känner till, finns det disharmoni, oenighet, misstro, och, naturligtvis, enorm desinformation utomlands inom illusionen som måste lösas innan ni kan vakna. Som vakna finns det bara Kärlek. Allt som inte är av Kärlek, allt overkligt, kan inte väckas.

Om ni är fullt engagerade med illusionen, och med alla dess pågående problem – lidande, fattigdom, konflikter, sjukdomar och vanhelgande av miljön – som de flesta av er är, kan det vara mycket svårt att avsätta den nödvändiga och viktiga tiden att dagligen gå inåt och väl där, att känna och hedra ert andliga arv. Ändå, vänligen påminn er själva om det viktiga dagliga behovet att ni måste gå inåt, lugna ert sinne, era pågående och ibland till synes ändlösa ström av tankar, känslor och andra distraktioner, och sedan bara sitt och gör ingenting, och tänk ingenting, och låt er ert sinne vara tomt, blankt! Det är det tillstånd där ni gör det möjligt för er att lyssna uppmärksamt – men utan att bemöda er eller försöka! – och att höra den andliga vägledningen som erbjuds till er som svar på era önskemål eller böner.

Vi, dem i de andliga världarna till vilka ni adresserar era önskemål och böner är alltid här för er, men ofta så kan ni inte höra oss på grund av ert högljudda ängsliga tänkande och oroande sinne,. Var tysta, var stilla, vara Kärleksfulla, förlåt allt som ni dömer som ovärdigt, fel, dåligt eller otillräckligt hos er själva , och i den självförlåtelsen kommer lugn och ro att uppstå så att ni kan höra oss.

Utan tvekan har många av er läst om och försökt olika metoder som har föreslagits som bra sätt att stilla sinnet och hejda det nästan konstanta flöde av tankar, och om någon av dessa metoder fungerar för er, så använd dem naturligtvis . Men vi ser ofta människor som fastnar i rutiner och sedan själv-dömer sin kompetens eller brist på den, att det utrymme som de försöker komma åt, istället fylls upp med tankar om hur man praktisera det. Att sitta tyst, stilla, när ni söker ert inre och allra heligaste helgedom kräver ingen ansträngning, det är bara ett mjukt släppa-loss,- titta på hur gräset växer, eller färgen torkar, eller hur floden flyter sakta i genom – det finns ingen ansträngning, det finns bara ett ”vara”.

När ni har en avsikt att gå inåt, att vara tysta och lyssna, är vi där med er, omfamnar er kärleksfullt. Så lita på att vi finns med er, och släpp bara taget. Det är egentligen mycket enkelt, inte svårt alls, om ni inte gör det svårt genom att bemöda er!

Er kärleksfulle bror, Jesus.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...